Matti Kyllönen

Katson Kuntivaaran laelta itään

Helteisenä heinäkuun 11. päivänä 2016 seisoin ystävineni lapsuuteni kotipihaltani avautuvan maiseman itäisimmässä kohteessa Kuntivaaran (481 m) korkeimmalla huipulla ja katselin maisemia itään. Sää oli huikean kirkas, upea maisema avautui laajana vuoden 1920 rajan itäisimpien tunturien Nuorunen (577 m), Ukonvaara (495 m) ym. huippuihin. Kaikki tässä näkyvä on entistä Suomea, nyt Venäjän hallinnan alla olevaa maata ja vettä. Vasemmalla, suoraan pohjoisessa, vaarojen välissä piilossa lepää yli 20 km pitkä Paanajärvi. Uusi raja kulkee jalkaimme alla tunturin juurella.

Nämä kaksi kylää Paanajärvi ja Tavajärvi jouduttiin kahdessa rauhassa (1940 ja 1944) luovuttamaan Neuvostoliitolle ilman että ne olisi taisteluissa menetetty. Noin 2100 ihmistä joutuivat jättämään kotinsa ja niiden lähes kolmen vuosisadan aikana raivatut peltonsa, niittynsä ja metsänsä. Tiedossa ei ole yhtäkään ihmistä, joka tuolta alueelta olisi halunnut jäädä Neuvostoliiton alaisuuteen. Kaikki halusivat tulla koti-Suomeen. Stalinin hyytävä kohtelu niille jotka olivat vapaaehtoisesti ja hyväuskoisesti ennen sotaa lähteneet Suomesta rakentamaan Neuvosto-Venäjää, oli jo ennen sotia Suomessa yleisessä tiedossa. Siksi kukaan ei tahtonut jäädä odottamaan kuolemaansa uuden julman isännän alaisuudessa. Isä Aurinkoisen kansanmurhanomainen "väestöpolitiikka" puri. Kansa ja hallitusvalta vaihtuivat Karjalassa, Petsamossa ja Sallan Kuusamon alueella. Kuusamosta anastetulla alueella ei tosin nyt siviiliväestöä liene, mutta puna-armeija valvoo visusti rajaa ja rajamaata. Vanhan Sallan itäisin suuri kylä Alakurtti on vankasti varustettu.

Miten vankasti Suomi on läsnä Kuntivaaran suunnalla? Apeus täytti mieleni todetessani, että Kuntivaaraan johtavan Kuntijärven maantien varrella on vain muutama toimiva maatila, ennen niin vilkas ja työllistävä rajavartiosto on tyhjänä ja muussa käytössä. Kuusamon ainoa toimiva rajavartiosto on Lämsänkylän Kortesalmen rajanylityspaikalla. Kuusamon Kirkonkylän – kaupunkikeskuksen – historiallisesti kunniakas Rajavartiosto on annettu maahanmuuttajien asunnoksi. Reserviläisjärjestöjen toiminnasta ei juurikaan julkisesti puhuta. Tämä autius ja hiljaisuus tuntuu oudolta, kun rajaratsastajat ovat olleet Venäjän vastaista rajaa valvomassa jo 1760-luvulta lähtien, kunnes Kustaa III:n aikana 1780-luvun lopulla perustettiin rajakomppaniat jokaiseen Koillis-Suomen pitäjään. Vuoden 1918 sodan alettua Kuusamon suojeluskunta perustettiin vartiomaan itärajaa, kunnes Oulun seudulla perustettu Kuusamon komennuskunta tuli vastaamaan rajasta. Sallan–Kuusamon itäraja piti niin hyvin, ettei vuosina 1833–49 maastoon merkittyä valtakunnanrajaa rikottu ja taistelut käytiin Venäjän puolella. Vihollisuudet Venäjän ja punaisten kanssa loppuivat Tarton rauhaan 1920. Kuusamon itäisten kylien asukkaat saattoivat vihdoin huokaista helpotuksesta ja paneutua rauhan töihin. Kuusamon suojeluskunta, joka oli Oulun maaseutukuntien runsaslukuisin, yhdessä rajavartioston kanssa huolehti turvallisuudesta. Maailmansotien välisenä aikana Kuusamon rajakomppania koulutti varusmiehistä rajamiehiä. Poliisi oli vahva. Sairaala oli ajanmukainen. Turvajärjestelmä toimi. Rajavartioston, suojeluskunnan, lottien ja kansanopiston kulkueet marssivat suurina maanpuolustuksen juhlapäivinä Suojeluskunnan talolta Kirkkoon. Jumalanpalveluksen jälkeen tehtiin kunniakäynti vuoden 1918 sodan sankarivainajien muistomerkille. Isänmaallisuus oli korkealla. Maamme puolustukseen luotettiin. Sotaa ei lietsottu, mutta kansa seisoi ja teki työtä valppaana ja puolustustahtoisena.

Maanpuolustusjärjestöt eivät turhaan harjoitelleet. Talvisodan alettua kuusamolaisten joukko-osasto ErP16 pysäytti puna-armeijan panssarikärjen itsenäisyyspäivänä 1939 Suomussalmen Pistojärven Alassalmella ja taisteli kunniakkaasti Suomussalmen rintamalla. Raskaan uhrin antoivat kaikki Koillismaan joukot jatkosodassa Kiestingissä ja sitten eteläisemmillä rintamilla ja lopuksi Lapissa. Tämän kaiken jälkeen rakennettiin rajaseutu ja sodassa poltettu Kirkonkylä uudelleen, raivattiin uudet pellot ja tehtiin uudet kodit kaiken menettäneille, kasvatettiin suuret ikäluokat Suomen ja Ruotsinkin tarpeisiin. Turhaanko? Ei toki. Mutta katkeralta tuntuu, kun katsoo kuihtuneita, lähes kuolleita rajaseudun kyliä ja Kuusamon vielä 1960-luvulla kukoistanutta Kirkonkylää ja vertaa silloista nykyiseen, niin apeaksi vetää mielen. Turhaanko kaikki työ ja vaiva 1600-luvun lopulta lähtien? Ei, näin ei saa käydä. Pelkästään Rukan varaan ei ennen niin uljas Kuusamo saa jäädä. Rajaseutuja syrjivä tuhoisa valtakunnan politiikka on saatava käännetyksi näkemään koko Suomi itäisiä rajoja myöten. Ja pelkkä "näkeminen" ei riitä, vaan uuden suunnan on noustava tahdoksi ja toiminnaksi. Omaa maata kuiviin imevälle tuholaispolitiikalle on pantava piste!

Suomi suomalaisille – palvelut ensisijaisesti suomalaisille!

Itäisen rajaseudun korkealta vaaralta selkeästi näkee, miten pahasti kallellaan länteen ja etelään Suomi on. Luonnonvarat metsät ovat rankasti hakatut, mutta onneksi ne kasvavat aikaisempaa nopeammin, joten siinä suhteessa huolta ei ole. Matkailuteollisuus on ottanut esim. Rukalla ja lähiseudulla vallan niin että se saa kyllä itse raiskata luontoa lähes mielin määrin, mutta toisille se ei tätä hyötyä suo. Kultaa eikä muitakaan malmeja ei saa uusittavien kaavojen mukaan kaivaa siellä missä kaivostoiminta on kannattavaa, mutta kylläkin siellä missä malmeja ei ole. Metsähallitus raiskiomaiden omistajana ottaa maanvuokrien ja puunmyyntien kautta kaiken sen ja ylikin sen mitä se ns. luontomatkailuun sijoittaa. Poliittiset luonnonsuojelukuorot hallitsevat Ylen ja muine kuoroineen kaavoitusta, rakentamista, rahoitusta ja jätehuoltoa niin tehokkaasti, ettei uusia työpaikkoja rohjeta edes mielikuvissa syrjäseuduille rakentaa. Kotimaa on muu maa ja muu maa on mansikka, vaikka asioiden pitäisi olla päin vastoin. Suomen valtio ja kunnat eivät ole muukalaisia, vaan suomalaisia varten. Muukalaisia autetaan voinnin ja kantokyvyn mukaan, ei velaksi, kuten nyt.

Muutaman eduskuntakauden aikana Suomi on onnistuttu valtaamaan niille, jotka Suomen asioista ja suomalaisista ihmisistä eivät mitään välitä. EU:n ja kotimaisen poliittisen papiston kuoroon on yhtynyt Suomen ev.lut.kirkko. Yhdessä ne laulavat sitä, että Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun tulee olla kansainvälinen ja kulttuuriltaan "monimuotoinen". Aikaisemin puhuttiin "moniarvoisesta" kulttuurista, kun haluttiin viedä Suomi Neuvostoliiton mallin mukaiseen sosialismiin. Moniarvoisuudella saatiin Suomen historialliset kulttuuriportit raolleen ja siitä alettiin työntää punaista, jos kohta mustaa ja muunkin väristä monoa ovenrakoon. Sitten vallattiin yleisradio, HS ja maakuntalehdet miehitettiin porukoilla, jotka uskoivat Suomen onnen olevan eurooppalaisuuden ja afrikkaisten ja arabikulttuurien sekamelskassa. Ei mennyt kauan, kun suomalaisuus julistettiin kuolevaksi kulttuuriksi ja koko Suomen kansa geeneiltään "virheellisiksi". "Lääkkeeksi" kaikkeen tähän alettiin ajaa holtitonta ja hallitsematonta maahanmuuttoa. Sen huipentuma oli viime vuoden jälkipuoli. Rajat kiinni -liikkeen kannattajat ja kaikki muutkin maahanmuuttoa kritisoivat julistettiin rasisteiksi, vaikka kyse oli ainoastaan oman kansan suojelemisesta ja varjelemisesta siltä, ettei maamme joutuisi perikatoon taloudellisesti ja sivistyksellisesti, koska jo Israelin kansan ja arabien kansojen välit osoittavat, ettei kaksikaan vuosituhatta riitä kotouttamiseen ja kahden kansan rauhanomaisen rinnakkaiselon saavuttamiseen. Eihän tämä ole onnistunut Suomen ja Neuvostoliiton/Venäjän suhteissakaan. Tuhat vuotta on tapeltu ja koetettu opetella yhteiseloa.

Suomen poliittinen eliitti viehtynyt muukalaisiin ja polkee omaa kansaansa

Nyt maahanmuuton tilanne on se, että viime vuonna tulleet noin 32.000 ihmistä ovat muuttaneet julkisen terveydenhuollon keskustelun aivan vinoksi. Maahanmuuttajien ja maahanmuttoa odottavien ongelmat ovat poliittisessa ja valtakunnan- ja maakunnan median keskustelussa päällimmäisenä. Oman kansan sairaat ja kärsivät jäävät pahasti sivuun. Yliopistotason ja vielä enemmän kaupunkien terveydenhuollossa paistaa köyhyys, hoitohenkilökunnan vähyys ja siitä seuraava väsymys ja epäasiallinenkin kohtelu asiakkaita kohtaan. Sairaanhoidon ja lääkkeiden omavastuut nousevat. Mitä hyödyttävät Juha Sipilän hallituksen mainostamat miljardien säästöt, kun ne valuvat kokonaan valtion- ja kuntienvelkojen saldoissa pimentoon. Julkinen tieto siitä, että maahanmuuttajiin upotetaan pelkkään terveydenhoitoon yksi miljardi tänä vuonna, on järkyttävä. Riittääkö toinen miljardi elatukseen, asuttamiseen ja hauskanpitoon. Elämänilo näyttää olevan läsnä rankasti niissä busseissa joissa useampi maahanmuuttaja kulkee. Suomalaisen tuntee apeudesta, maahanttulijan iloisesta elämänmenosta.

Minun järkeeni täällä Kuntivaaran laella ei mahdu, että paperittomana Suomeen tullut maahanmuuttaja on oikeutettu kaikkeen siihen hyvään, joka Suomen kansalaiselle kuuluu. Aina vain paasataan tulijain oikeuksista, mutta velvollisuuksista ei sanaakaan. Kun sukulaiskansamme, heimolaisemme karjalaiset tulivat sotapakolaisina Neuvosto-Venäjän vainojen alta Suomeen talvella 1921–22, heidät valtio huolsi kuntoon ja työn työn syrjään kiinni, mutta Suomen kansalaisia heistä ei tullut pitkään aikaan, enimmäkseen vasta 1930-luvun jälkipuoliskolla, jos sittenkään. Jotkut saivat kansalaisuuden vasta taistelujen kautta, osallistuttuaan vuosien 1939–45 sotiin. Kansalaisluottamus eli oikeudet osallistua vaaleihin tulivat vasta kansalaisuuden mukana. Suomalainenkin saattoi pitkälle sotien jälkeisiin aikoihin asti menettää esim. rikoksen tai muun syyn kautta kansalaisoikeuden. Vasta kansalaisuuden omaava on maallikkojärjen ja historiallisen käytännön mukaan kelvollinen saamaan täysiä sosiaalisia ja muita oikeuksia. Velvollisuudet laukeavat heti maahan tultua. Ei hotellinomaisessa elämässä pidetystä tulijasta tule koskaan itsensä saati perheensä elättäjää. Nyt vaikuttaa siltä, että paperitonkin saa kaiken mitä ilkeää pyytää ja vielä sukunsakin kaupan päälle. Suuri turvallisuusuhka ovat maassamme laittomasti olevat, joita poliisi koettaa tavoittaa saattaakseen heitä maasta pois. Ylen johdolla käytiin heti tämän poliisin laillisen työn kimppuun. Jos turvallisuuden heikentäminen on Ylen tavoite ja tahto, on Ylen toiminta- ja rahoitusasioiden kriittisen tarkastelun aika. Poliisia, rajavartiostoa ja armeijaa on kansan edun nimessä vahvistettava eikä suinkaan heikennettävä.

Suomessa on paljon mälsää. Tämä maa ei enää kauan kestä tätä menoa ennen kuin tavallisen kansan ja veronmaksajien selkä katkeaa. Asioita on pantava järjestykseen. Tämä työ on aloitettava kansan toimesta. Poliitikot on pantava lujille ja Yleisradion kiihottajat selkeillä ohjeilla omaa kansaa kunnioittaviksi. Jos nykymeno jatkuu, kansalaisilla on oltava oikeus sanoutua irti Yleisradion palveluista ja Yleverosta. Ellei jyrkkää muutosta Suomen menoon tule, toteutuu se mitä Amerikan -tätini lapsuudessani kotipihallani Kuntivaaran suuntaan katsoessaan Suomessa käydessään sanoi: "Varokaa ryssää, varokaa ryssää, se on nyt jo tuossa Kuntivaaran takana!"

Kansa, joka ei menneisyyttään, historiaansa ja kulttuuriaan arvosta ja edellisten sukupolvien työtä kunnioita eikä omaa maataan rauhan ja sodan aikana puolusta ja edelleen rakenna, ei itsenäisyyttään ansaitse. Asettaessaan muukalaisten edut oman kansansa etujen edelle Suomen kansan ns. eliitti on mielestäni astunut rajalle, josta on kohta vaikea ehjänä palata.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

En juurikaan lue noin pitkää blogia kovinkaan tarkoin, nyt luin joka rivin. Kiitos.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #3

Kiitos, kun jaksoit loppuun, vaikka voihan sen keskenkin jättää. Jäikö sijaa kommentoinnille?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #6

Kyllähän hiukan kommentoitavaakin tuli, Etenkin tästä maahantulija aallosta. Huuli pyöreänä täytyi katsella kuin Torniosta tuli Bussinlastittain maahanmuuttajia. Puolustusvoimain pojat joutuivat kantelemaan näiden tavaroita, ei heidän itse tarvinnut niitä kantaa. Sehän on totta, että meidän suvakki eliitti hyväksyy tämän massamaahanmuuton täydellisesti. Heiltä ei heltiä ajatustakaan siihen, että maassa velalla eletään.

Eipä sitä tunnu maahatulijatkaan ajattelevan. Maahanmuuttajat päinvastoin ovat vaatimassa sellaista ruokaakin mitä siellä kotona oleva eliitti käyttää ravinnokseen, halal lihaa pitää olla sellaista vaatimusta voi pitää jopa röyhkeytenä. Suomen laki tietenkin ummistaa silmänsä sellaiselta laittomasta teurastuksesta.

Suomessa sairastelevat joutuivat eneimmäisenä maksamaan maahantulijoisat tulevia kustannuksia. Lääkkeiden hinnat nousivat heti vuoden alusta ja muitakin etuisuuksia leikattiin sairastelevilta. Rahahan ei ole korvamerkittyä joten kyllä niistä rahoistaki meni maahantulijoiden elättämiseenkin.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #7

Olinhan siellä Torniossa minäkin kauhistelemassa maamme esteetöntä miehitystä. Liityin Rajat kiinni -facebook-ryhmään. Kaleva kieltäytyi ilman perusteluja julkaisemasta maahanmuuttoa koskevaa kirjoitustani. Kun sama toistui seuraavan kirjoitukseni kohdalla, lopetin lehden tilaukseni. "Kansan kaikuja Oulusta sekä Oulun ja Lapin lääneistä" ei ollut enää se lehti, jota olen joskus toimittajana ja lehtiasiamiehenä palvellut ja johon Pohjois-Suomen ihmisen tinkimättömänä ja oikeudenmukaisena puolustajana olen uskonut. Se on vajonnut mitättömäksi kaupunkilehdeksi, rahankerääjäksi ja EU:n "eliitin" nöyräksi mielistelijäksi. Omaa linjaani minun ei ole koskaan tarvinnut muuttaa. Se on nuoruusvuosistani lähtien ollut sama nuorsuomalaisuutta heijasteleva Koti-Uskonto-Isänmaa -linjan mukainen arvomaailma. Vuodesta 2010 olen kirjoittanut Uuteen Suomeen, jonka teinipalstalle sain jo teinivuosinani kirjoittaa ja sieltä imeä ajan aatteita, jotka ovatkantaneet läpi elämän. Kun Uusi Suomi loppui, koin maan ylivoimaisesti parhaan lehden kuolleen. Onneksi lehti heräsi eloon. Olen kiitollinen tämän lehden kustantajille ja toimittajille siitä että edes yksi väylä Suomessa on avoinna vapaalle keskustelulle, jossa suomenmielisetkin saavat kantansa julki.
Paavo Vaattovaaran kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että muukalaiset ja heidän avullaan rahastavat suomalaiset ovat saaneet liian suuren vallan maassamme. Suvaitsevaiset ovat tevinään hyvää, mutta tekevätkin vahinkoa sekä maahantunkeutujille että suomalaisille. Edellisille siksi, että heidät opetetaan tulemaan toimeen pelkällä siipeilyllä, jälkimmäisille siksi, että suuri osa omasta kansastamme joutuu syyttään syrjityksi palveluista. "Hyväntekeväisyytensä" he maksattavat muilla suomalaisilla. Se ei ole kaunista eikä oikein. Hyväntekeväisyyttä on se mikä tehdään maksutta ja julkista kiitosta tavoittelematta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Tässä luettavaksi Porin yleisötilaisuudessa esitetyistä puheenvuoroista kirjoitusta.

http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1481/416327/PS-n...

Muiden lehtien uutiskirjoitusta aiheesta en pikaisella hakemisella havainnut.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Hyvä linkki, kiitos siitä. Perussuomalaisilla edustajilla on havaittavissa pientä heräämistä vaaliohjelmiinsa. Puheet on vain saatava teoiksi ja hallitusohjelmaksi. Tämä hallituksen linja ei arvioni mukaan kestä sääntömääräisiin vaaleihin asti. Kepu on maahanmuutosta ihan hiljaa, vaikka budjettiraamit paukkuvat, kun maahanmuutto on raamien sisällä, kuten oikein onkin. Mamut syövät oman kansan hyvinvoinnin eikä valtionvelka lyhene vaan kasvaa. Hölmöläisten hommaa. Sisäministerin vaihdoksesta ei tainnut olla apua. Ongelmien "kasautuma" P. Nerg on saatava ulos ja Yle kuriin, jotta suomalaisten ääni pääsee esiin.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

!920-luvulla tuli Neuvostoliitosta 20000 Inkerin ja Karjalanpakolaista. Pakolaiskeskus oli Oulun Maikkulassa ja sen johtajana toimi Inkerinpakolainen Matti Kälviäinen.
Hän toimi myöhemmin opettajanani Saviselän kansakoulussa, kun oli Inkerissä käynyt kaksivuotta Kolppanan seminaaria.
Sota-aikana oli kapteeninarvoisena toiminut venäjänkielentaitoisena vankien kuulustelijana.

1952 olymppialaisten aikana kuunteli Neuvostoliiton radiota ja kertoi Kelpo Gröndalinkin tulleen nimetyksi Neuvostoliittolaiseksi.

Vaimonsa Toini, syntyjään Porajärveltä, eli Oulussa yli 100-vuotiaaksi.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #10

Vienan, Karjalan ja Inkerinmaan pakolaisista Suomi sai erinomaisia kansalaisia, lahjakkaita, ahkeria ja työteliäitä. Oli oikein, että NL:n kaaduttua he saivat palata juurilleen Suomessa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #15

Inkeriläiset olivat 50-luvulla topparoikassa Kemissä työllistettyinä.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #23

Tuotapa en tiennytkään. Mielenkiintoista. Kerrotko lisää!

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #25

Isäni kertoi Iisalmi-Ylivieska radanrakentajina olleen paljon Inkeriläisiä, heitä siis pyrittiin työllistämään.
Muistan hyvin tuon Kemiläisen topparoikan 50-luvulta.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #26

Topparoikkahan tarkoittaa alunperin radanrakennusporukkaa. Ratoja rakennettiin Suomessa 1860-luvulta alkaen. Ratojen edetessä tänne pohjoiseenkin käsite tuli täälläkin tutuksi sitä mukaa kuin ratatyöt etenivät. Rovaniemen rata saavutti 1909. Tukkisavotat ja uitot olivat voimakkaimmillaan juuri samoihin aikoihin. Topparoikka -käsite laajeni myös tukkipuolelle. Vienankarjalaisia oli tukkitöissä Kuusamossa 1900-luvun alkuvuosina. Muistelen topparoikkaa heidänkin työyhteisön yhteydessä mainitun. Vastaavasti oli koillismaalaisia itärajan takaisilla ruotsalaisilla ja venäläisllä työmailla. Aimo, muistatko olivatko 1950-luvulla Kemissä työskentelevät inkeriläiset ratatöissä vaiko muissa hommissa? Sitä jäin aprikoimaan, miten inkeriläiset voivat avoimesti olla 1950-luvun Suomessa töissä, kun heistä noin 60.000 pakkopalautettiin 1944 Neuvostoliittoon? Nämä olivat ilmeisesti jääneet kuljetuksista pois.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #27

Näitä ei pakkopalautettu, jotka olivat tulleet 20-luvulla ja saaneet Suomen kansalaisuuden.
Muistan Kälviäisten pelänneen pakkopalautusta ja aikoivat jättää kasvattityttönsä Suomeen, jos näin tapahtuu.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #28

Aivan oikein, sinähän sanoitkin jo alussa että he olivat 1920-luvulla tulleita ja Suomen kansalaisuuden saaneita, joten Stalinin koura ei heihin ulottunut. Aimon muisti ja elämänkokemus on pettämätön!

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Julkinen tieto siitä, että maahanmuuttajiin upotetaan pelkkään terveydenhoitoon yksi miljardi tänä vuonna, on järkyttävä.

Mistähän tällainen väite on peräisin, ja mitä sillä oikein tarkoitetaan? Pakolaisille tarkoitettuja erityispalveluita on hyvin vähän, lähinnä tulee mieleen Kidutettujen Keskus. Suomen on hoidettava maassa oleskelevat EU-kansalaiset, mutta esim. turvapaikanhakijat eivät suinkaan saa samaa hoitoa. Mitä ylipäätään tarkoitat käsitteellä "maahanmuuttaja"?

Taitaapa olla pelkkää propagandaa koko väite. Pidän ennakkoluulojen ja kaunan lietsomista hyvin vastenmielisenä toimintana, erityisesti silloin, kun hyökätään sairaiden ihmisten hoitamista vastaan. Meille lääkäreille jokainen potilas on yhtä arvokas, suomalainen ei ole muita arvokkaampi, mikä on lääkärinetiikassa itsestäänselvyys.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Maksava asiakas on sinullekin arvokkain.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Juu, en hoida ketään ilmaiseksi - joskus takavuosina olen kyllä niin tehnytkin, pro bono :-)

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kyllä, raha ratkaisee. Se näkyy lääkärien keskittymisenä suuriin kaupunkeihin. Oulussakin ovat muun muassa hammashoidon hinnat nousseet poskettomuuksiin. Maahantunkeutumista kannattava ei hyväksyne nkemystä, että hintoja nostaa maahamuutto.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Maahanmuuttaja on jokainen Suomeen muuttanut. Kustannuksiaan löysästi valvova ja muukalaisia Suomeen tulemaan yllyttävä maa houkuttelee elätettäviä ja hoidettavia tulemaan hyville ilmaisille apajille. Kun, Pekka Roponen, kuulostat tietäväsi "oikeat" luvut, niin ole hyvä ja kerro. Voisit perehtyä myös maahanmuuton hyökyaallon valmistelutietoihin, joita verkossakin on runsaasti saatavilla. Maahantunkeutujien ruokkiminen, asuminen, terveydenhoito ym. monopolisoitiin muutamille yrityksille. Inhimillisyyteen ja ihmisten sairauteen on helppo vedota, mutta rasismista syyttelijät voisivat katsoa oman kolikkonsa pimeää puolta, jossa huononäköisellekin auennee näkymä suomalaisten huononneesta terveydenhoidosta ja kasvaneista kustannuksista. Jokaisella kansalla ja valtiolla on oikeus vastata ensisijaisesti oman kansan tilasta, myös vanhuksista. Näin meillä ei enää tapahdu. Olen seurannut kotikaupunkini sairaalan eräällä osastolla makuuhaavoissa maanneen potilaan tilaa ja työssään uupuneiden hoitajien työtä. Hoitajia on aivan liian vähän ja he ovat ylirasittuneita. Yliopistolääkärin määräämää hoitoa ei ollut kyetty/haluttu potilaalle antaa. Asia on valituksenalainen.
"Jokainen potilas on yhtä arvokas", sanoo Pekka Roponen. Ei ole. Raha ratkaisee. Maksukykyiset menevät yksityishoitoon, jonne taitavat mennä maahantunkeutujatkin. Julkinen terveydenhoitomme on pahassa kriisissä. Paha ristiriita vallitsee pitkäaikaistyöttömien ja maahantunkeutuneiden saaman hoidon kesken. Suomalaisten on noustava puolustamaan oikeuksiaan saada paras mahdollinen hoito ja siten maksamilleen verorahoille vastine. Suomi ensin. Suomalainen ensin. Me vakinaiset asukkaat emme ole mitään kantasuomalaisia, vaan suomalaisia. Muualta tulleet ovat muukalaisia siihen asti kunnes saavat Suomen kansalaisuuden.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Todistustaakka miljardin suhteen on sinulla. Kuten arvelinkin, kyseessä on propagandamielessä keksitty luku. Maahantunekutujista en tiedä, mutta turvapaikanhakijat eivät suinkaan saa samaa hoitoa, kuin EU-kansalaiset tai vaikka mainitsemasi pitkäaikaistyöttömät - väin välitöntä hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan, esimerkiksi tekoniveliä ei laiteta, tai anneta psykoterapiaa (Kidutettujen Keskus on poikkeus).

Ei Suomessa kenelläkään ole subjektiivista oikeutta saada parasta mahdollista hoitoa, vaan lainsäädännön mukaan pitää antaa niin hyvää hoitoa, kuin resurssit sallivat. Muutenhan kuka tahansa voisi vaatia mitä tahansa.

Tällaista vihapropagandaa lukiessa taas kerran hävettää olla suomalainen...

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #18

En ole väittänyt tietäväni paljonko maahanmuuttajien terveydenhoitoon vuodessa menee, mutta jopa 1 miljardin arvion olen julkisissa lähteissä nähnyt. Näin korkeasta luvusta ilmoitin olevani järkyttynyt. Tällä perusteella kysyin, riittäkö toinen miljardi elatukseen, asuttamiseen ja hauskanpitoon. Tästä päädyin toteamaan, että oman kansan hoito edelleen huononee, mikäli säästöissa aiotaan pysyä. Siitä onkin jo vahvoja merkkejä.
Muutamia lukuja arvioista. Maahanmuuton kustannusarviot liikkuvat vuositasolla vajaasta 1 miljardista 1,5 miljardiin vuodessa. TEM:n eläkkeelle jäänyt kansliapäällikkö Erkki Virtanen päätyi 1,5 mrd euron kokonaiskustannuksiin (Talouselämä 20.11.2015). Hjallis Harkimo päätyi (US 26.9.2015) sisäministeriön laskelmiin nojautuen 1,15 mrd euron kustannuksiin, joka "ei sisällä yksityisten vuokraamia tiloja, terveydenhuoltoa, tulkkien käyttöä jne." Varsinaisista suurista ja epämääräististä "kotoutukseen" liittyvistä kulueristä ei liene meillä vielä edes puhuttu. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg puhuu jo Isisin joukoissa taistelleiden hoidosta Suomessa. Puhutaan siis terroristien fyysisestä ja psyykkisestä hoidosta suomalaisten veronmaksajien lukuun. Tällaisten näkymien edessä 2 miljardin vuosilaskut saattavat osoittautua jopa alakanttiin arvioiduiksi. Sote-uudistuksesta saatujen tietoja perusteella tavoitellaan jopa 3 miljardin säästöjä. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon budjettiraami ei nouse, mistä säästö otetaan, kun maahanmuutto tuo vaikkapa 2 mrd vuotuisen menon? Ja millä velanottoa saadaan supistetuksi? Suomi ajautuu suohon. Ja jos ja kun se tapahtuu suomalaisten palveluja huonontamalla, niin sitä en osaltani hyväksy.
Hyvä herra Roponen, nyt käydään täyttä eloonjäämistaistelua ja taloussotaa Euroopassa, Lähi-Idässä ja koko maailmassa. Onneksi lääkärit eivät sanele keitä he hoitavat, mutta omasta kansasta täytyy veronmaksajien varoilla pitää huolta. Maailma ei nälkäisistä, köyhistä ja sairaista tyhjene, vaikka koko Suomi ryöstettäisiin heidän hyväkseen. Kylmä realismi on säilytettävä eikä lääkärin oma etu saa mennä yleisen edun edelle. Ulkomaalaista hoitamaan haluava lääkäri voi toki mennä ulkomaille, sinne missä ulkomaalaisia on, niin sekin preferointi saa palkkionsa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #20

Edelleenkään et halua täsmentää, keiden hoidosta itse asiassa kirjoitat. EU:ssa EU-kansalaisilla on oikeus kaikkeen hoitoon kaikkialla.Pakolaisstatuksen Suomessa saaneilla on oikeus samaan hoitoon, kuin EU-kansalaisilla. Turvapaikanhakijoilla on Suomessa oikeus akuuttihoitoon. Hämärrät tahallasi käsitteitä kirjoittamalla vuorotellen maahantunkeutuijista, maahanmuuttajista ja ulkomaalaisista, kunnon propagandistin tavoin.

Lääkärinetiikka vaatii hoitamaan kaikkia ihmisiä yhtä hyvin. Senkin asian ymmärtäminen toki vaatii käsitteellistä ajattelua, kykyä formaalisiin operaatioihin.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #22

En ennalta uskonut voivani joutua muutaman maahanmuuttoa ja sen kustannuksia koskevan lauseen takia tällaisen saivartelun alaiseksi. Kokonaispotin suuruus on ratkaiseva, koska se määrittää sen kunka paljon valtion budjetti ylittyy. Jo tälle vuodelle on tehty maahanmuuttoa koskeva budjetin lisäys, eikä tämäkään lisäys tule riittämään. Kirjoitusteni näkökulma on aina kansalais- ja veronmaksajalähtöinen. Maahanmuutto vie rusursseja suomalaisten palveluista ja me kansalaisina joudumme muukalaisten täällä saamat palvelut maksamaan. Koska henkilö- ja muu resurssit ovat kauan jatkuneiden menosupistusten johdosta huonontuneet, henkilöstö uupuu ja palvelu huononee. Jos ulkomaalaisia tulee hoitoon ja muitakin palveluja käyttämään, resursseja tulee lisätä, se on kaikkien palvelujen antajien ja käyttäjien etu. Havaintoni mukaan palvelut ovat heikentyneet ja henkilöstö uupuu. Tämä koskee poliisia, rajavartiostoa, armeijaa, kaikkea.Kaikkia tehtäviä ei kyetä hoitamaan. Siksi poliisijohto on pyytänyt poliittisia päättäjiä priorisoimaan tehtävät. Tätä samaa täytyy tehdä myös sairaanhoidossa, vaikka se luonnollisesti kielletään. Vastuu on siis poliitikoilla, mutta onko heillä kykyä kantaa vastuu, se on olennainen kysymys nykyisin, koska maahanmuuttajasta odotetaan äänestäjää mahdollisimman pian.
Lääkärin velvollisuus, kuten kaikkien virkamiesten, on hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin, lakien ja ohjeittensa, etiikkansa, moraalinsa ja annettujen käskyjen mukaisesti.Avun tarvitsijaa ei voi käännyttää ovelta tai hylätä.
No, kun porukkaa lappaa ulkomailta rajattomasti kenenkään estämättä, joudutaan kysymään, kuka panee jarrut päälle vai annetaanko näin mennä loputtomiin? Kansalaiset kaipaavat hidastusta maahanmuuttoon, houkuttelevuuden heikentämistä, palvelujen huonontamista ja kutsuhuutelujen lopettamista. Lääkäri, opettaja, poliisi, rajamies, sairaanhoitaja eivät voi suoraan puuttua poliittisiin ratkaisuihin muutoin kuin järjestöjensä kautta. Siksi koen omituisena että lääkäri ryhtyy julkisesti kieltämään ongelmien olemassaolon, vaikka kysymys on hänenkin, hänen työkaverien ja hoidokkiensa etujensa ajamisesta niin, että maa ottaa vastaan vieraita maan taloudellisen, turvallisuuden ja kantokyvyvyn rajoissa. Tässä poliitikkomme ja ylimmät maahanmuuton virkamiehet eivät mielestäni ole toimineet maan ja kansan edun mukaisesti. Muut, isotkin valtiot, pyrkivät saamaan muukalaiskulut mahdollisimman alas ja maan houkuttelevuuden alemmalle tasolle. Britannian Brexit -äänestyksessäkin oli hyvin pitkälle kysymys tästä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Viitisen vuotta sitten (2011) julki tuli suunnatonta kielteistä mediahuomiota saanut, hallitsematonta maahanmuuttoa ja sen kielteisiä ilmiöitä käsitellyt ns. nuiva julkilausuma.

Suomessa vasta Venäjän rajan 'vuotaminen' herätti miettimään ilmiön koko luonnetta: tajuttiin, että vapaa liikkuvuus on alunperin EU:n jäsenmaiden kansalaisia varten tarkoitettu sopimus, josta EU:n sisäinenkin sosiaaliturismi on suljettu pois, kuten mm. Belgian ja Ranskan tapauksissa.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Juuri näin, Seppo. EU:n perusoikeudet on alkujaan rakennettu EU-maiden kansalaisia varten. Kun unioni ei ole kyennyt hoitamaan näitäkään perusasioita, on vapaan liikkuvuuden alue revennyt ja liikkuvuusoikeutta on alettu käyttää väärin. Humaanisiin syihin vedoten Eurooppaan otetaan väkeä aivan erilaisissa olosuhteissa kuin mikä alunperin on EU-kansalaisten oikeutena. Eurooppa on kansainvaellusten alaisena ja ennen pitkää Rooman valtakunnan lailla tuhon oma, ellei rajoja saada suljetuksi/valvotuksi. Yhä vakavampi kysymys Suomen osalta on, kannattaako tällaisessa hökötyksessä kuin EU:ssa enää pysyä. Kansanäänestys on hyvinkin tarpeen.

pekkatoivonen

Luin kirjoituksen, kiitos kirjoituksesta, mutta miksi Suomessa eletään velaksi ja on eletty jo vuosikymmeniä? Maahanmuutto on vain kuin pisara meressä verrattuna moniin muihin seikkoihin. Missä oli kirjoittajan todelliset lääkkeet "sairauden hoitamiseksi" - en löytänyt kirjoituksesta oikeastaan yhtäkään "lääke-ehdotusta" - ehkäpä jatkossa saamme lukea niistäkin?

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Koko kirjoitus käsitteli suomalaisten selviämistä, suomalaisten oikeutta terveydenhoitoon, työhön ja hyvinvointiin perustuslain kirjaimen ja hengen mukaisesti. Hallituksen tavoitteena on taittaa velkaantuminen vuonna 2018. Maahanmuuton kustannukset kasvavat ja aiheuttavat vaikeuksia pysyä velanoton kehyksissä. Jos maahanmuuttoa ei saada kuriin, suomalaisten hyvinvointiin käytettävät varat edelleen niukkenevat. Hallitus on tehnyt "kipeiksi" sanottuja leikkauksia suomalaisten kotitalouksien käyttövaroihin. Kuitenkaan ei näy merkkejä siitä, että maahanmuuton kustannuksia pyrittäisiin alentamaan, ennen kaikkea Suomen houkuttelevuutta tulokohteena heikentämällä. Pääministeri Juha Sipilän kehotusta tulla Suomeen ja hänen kotiinsa ei ole peruttu. Maahanmuuttovirasto pyrkii pikemminin menoja lisäämään kuin vähentämään. Se ei ole Suomen kansan etujen mukaista. Tästä me nyt tällä kertaa keskustelemme. Hyvä Pekka Toivonen, ole hyvä ja anna omat "lääkkeesi" keskusteluun.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset