Matti Kyllönen

Muutamia faktoja maahanmuutosta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelman eräänä sisältönä on selvittää maahanmuuton kustannuksia. Tämän tehtävän hoito ei ainakaan julkisuuteen ole auennut eikä kustannuksista oppositiokaan eduskunnan kyselytunneilla tivaile.

Onko tietoa? Löysin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sivuilta Jere Päivisen selvityksen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta. (STM 18.12.2017). Käyn muutamia asioita siitä läpi.

Maahanmuuttajien työllistyminen. Kymmenen vuoden Suomessa asumisen jälkeen 18–64 -vuotiaista ovat parhaiten työllistyneet Virosta ja Länsi-Euroopasta tulleet, 65 % -sesti. Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden työllistyminen 10 vuoden jälkeen keskimäärin on noin 40 %.

Kaikista perustoimeentulotuen saajista ulkomaankansalaisten osuus on korkea. Kesäkuussa 2017 noin 46 000 Suomessa asunutta ulkomaan kansalaista asui sellaisessa kotitaloudessa, joka sai toimeentulotukea. Ei-työperäisten maahanmuuttajien työttömyyteen liittyvien sosiaalietuuksien käyttö on suhteessa korkeampaa kuin työperäisten maahanmuuttajien etuuksien käyttö.

Maahanmuutto kuluttaa raskaimmin työ-, sisä-, opetus- ja sosiaalialan määrärarahoja 

Vuosina 2013–2015 sisäministeriön määrärahoista 78–90 milj. euroa kohdistui suoraan maahanmuuttoon. Vuonna 2016 sisäministeriön määrärahoista meni maahanmuuttoon 718 milj. euroa. Vuonna 2017 vastaava luku oli 364 milj. euroa ja vuonna 2018 on arvioitu tarvittavan 249 milj. euroa. Näihin kuluihin ei ole sisällytetty Rajavartiolaitoksen toimintakuluja eikä poliisin toimintamenoja muutoin kuin maastapoistamisiin liittyviä menoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialaan kuuluvien maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen ja niistä kunnille maksettaviin korvauksiin käytettiin vuosina 2013–2015 keskimäärin 141–151 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2016 TEM:n pääluokasta maahanmuuttoon kohdistui 223 milj. euroa, vuonna 2017 noin 331 milj. euroa ja vuodelle 2018 vastaava luku on 321 milj. euroa. TE-toimistojen ja ELY-keskusten maahanmuuttomenot eivät sisälly näihin lukuihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle kuuluvaan maahanmuuttajien koulutus- ja varhaiskasvatuksen kuluihin meni vuonna 2014 noin 68 milj. euroa. Vuoden 2015 kuluja ei kerrota, mutta menojen tunnustetaan nousseen. Vuonna 2016 menot olivat 109 milj. euroa, vuonna 2017 noin 170 milj. euroa ja vuonna 2018 arvioidaan menoiksi 142 milj. euroa.

Tutkimuksessa todetaan, että valtion budjettilukujen perusteella voidaan tehdä kaksi havaintoa. Ensiksi, määrärahat eivät kohditu vain turvapaikan saaneisiin ja sitä hakeneisiin vaan laajemmin kaikkiin maahan muuttajiin. Koulutusmenojen piirissä on myös työperäisten maahanmuuttajien puolisoita ja perheen jäseniä. Toiseksi, maahanmuuttajat tuovat myös verotuloja.

Tutkimuksessa selvitettiin myös maahanmuuton pitkäaikaisvaikutuksia vuoden 2011 tilanteen mukaan. Mitattiin tulonsiirot tulijan syntyperämaan mukaan 20–62 -vuotiaiden osalta. Keskimäärin tulonsiirrot (tulonsiirrot, eläkkeet, perhe-etuudet ym.) vuonna 2011 olivat maittain euroa/henkilö seuraavat: Somalia 9800, Irak 8700, Ent. Jugoslavia 6000, Ruotsi 4800, Ent. Neuvostoliitto 4600, Turkki 4000, Thaimaa 3900, Viro 3000, Saksa 2800 ja Kiina 1800. Kaikki ulkomaat keskimäärin 4300 euroa/henkilö. Suomen keskiarvo oli 4600 euroa/henkilö/vuosi 2011.

Maahanmuutto nettotappiolla 10–15 vuotta tulijan tulosta

Maahanmuuttajien (20-64 -vuotiaat) maksamat välittömät verot ja veronluonteiset maksut vuonna 2011 olivat maahanmuuttajien syntymävaltion mukaan seuraavat: Ent. Neuvostoliitto 198 milj. euroa, Ruotsi 178, Viro 120, Saksa 35, Kiina 20, Somalia 10, Irak 9, Thaimaa 5 milj. euroa.

Maahanmuuttajien nettovaikutus Suomen julkiseen talouteen vuonna 2011 oli sellainen, että vain saksalaisten nettovaikutus oli positiivinen, noin 2300 euroa/asukas. Suurin negatiivinen nettovaikutus oli Somaliassa syntyneillä, – 13 850 euroa. Toiseksi tuli Irak noin – 13 000 euron nettotappiolla asukasta kohden. Suomen koko 20–64 -vuotiaan väestön nettovaikutus oli + 80 euroa/henkilö.

Tutkija Jere Päivinen toteaa yhteenvetona, että turvapaikan saaneiden henkilöiden taloudelliset ”nettovaikutukset muuttuvat mahdollisesti positiivisiksi noin 10–15 maassaolokauden jälkeen”. Onnistuneilla kotouttamistoimilla on selvästi positiivinen vaikutus maahanmuuttajien työllisyyteen ja tukitarpeeseen.

Tutkimukseen jätetyistä kommenteista huomioitakoon Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja Wattin tutkijan Matti Sarvimäen seuraava kiteytys: Maahanmuuton vaikutus politiikkaan riippuu poliitikkojen ja kansalaisten käsityksestä maahanmuuton taloudellisesta merkityksestä. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeätä, että maahanmuuttoa koskeva keskustelu perustuu tosiasioiden tuntemukseen ja tunnustamiseen sekä realistiseen käsitykseen siitä millaisia epävarmuuksia erilaisiin arvoihin liittyy. STM:n selvitys auttaa osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Omana kommenttinani tämän kirjoittajana sanon, että maahanmuuttoon liittyvien taloudellisten tosiasioiden tunnustaminen on niin hallitukselle kuin oppositiollekin ylivoimaisen vaikeata. Tämä salailu jäytää koko yhteiskuntaa niin Suomessa kuin koko Euroopassakin. Varovaisesti laskien maahanmuutto nielee Suomen valtion budjettivaroja miljardin vuodessa. Jotta raamia ei rikota, rahat revitään suomalaisilta. Jotta totuus ei pääsisi nouseman julkisuuteen, arvostelijain suut tukitaan valtamediassa, ja kun tyytymättömyys on purkautunut sosiaaliseen mediaan, on aloitettu vainot siellä. Turvallisuuspalvelujen, sairauden ja terveydenhoidon, vanhusten hoidon, koulutuksen ja kulttuurin, rajavartiolaitoksen ja poliisin palveluiden, koulutus- ja tutkimusrahojen säästöt ovat valuneet muukalaisten palvelemiseen. Ellei korjausta tule, tämä jatkuu ainakin 10–15 vuotta, eikä lopu koskaan niin kauan kun uutta väkeä tulee.

Kun eduskunnan kyselytunneillakaan ei puhuta taloudellisista pääongelmista, seurauksena on voimavaroja kuluttava ja yhteiskuntasopua jäytävä rähinä koko yhteiskunnassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

23Suosittele

23 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Näinhän se on . Ja Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden työllistyminen on osittain työllistymistä heidän kotouttelun ja työllistämisprosessien ympärillä, työtä sekin on mutta pahoin pelkään ettei ns. valtion velanottoa auta vaan velkarahalla työllistetään. Jos nämä työt poistettaisiin tuo prosentti olisi vielä pienempi.

Olisi kyllä hyvä laskea auki sentilleen kaikki, kun koko ajan leikataan yhdestä sun toisesta asiasta, ja oikeasti jokainen ymmärtää että ilmaista ei ole tämä tulijoiden pyöritys ja kestitys. Kun faktaluvut olisi esillä , ei tarvitsisi spekuloida ja asioista voisi keskustella faktojen ei fiktioiden ja ubaani legendojen kautta

Se että vaietaan johtaa kyllä lopulta vain entistä isompaan vastakkainasetteluun .

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

STM:n laskelmassa on yhdistetty Afrikka ja Lähi-itä, jotta saadaan luku korkeammaksi. Tarkoitushakuista. "Työllistetyt" ovat "työllistyneet" Suomen valtion rahoittamissa hommissa, joihin työnnetään yhdistyksille ym. budjettirahaa monesta lähteestä. Sitten nämä tulevat televisioon ja sinne sun tänne neuvomaan suomalaisia miten Suomessa pitää elää ja yllyttämään lisäporukan hankkimiseksi Suomeen.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

Valitettava tosiasia on, että mamut vs. suomalaiset eivät ole työllistymisessä samalla viivalla. Kun on kaksi "tasaveroista" hakijaa niin miksi aina mamu työllistyy?

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kyllä tuossa on vinha perä.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas
Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #8

En kyllä tiedä, en ainakaan mitään Suomen edun kannalta perusteltua syytä.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas Vastaus kommenttiin #10

Tarkoitin sitä, että mamujen työllistämistä tuetaan enemmän.
Pidän sitä virheenä. Se johtaa: http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi...

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #13

Itse tuonti on virhe ja toinen virhe näiden tempputyöllistäminen. Kokoomus ja kepu haluavat luoda maahan alemman kerroksen työ- ja vaalikarjamarkkinat. Vasemmistolla ja ay-liikkeellä ei ole mitään sitä vastaan, sillä kumpikin uskoo tästä hyötyvänsä samoista syistä.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Elävät työttöminä meidän varoilla ja vielä vievät meidän työpaikat.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #12
Käyttäjän PauliVennervirta kuva
Pauli Vennervirta Vastaus kommenttiin #12

Unohdit naiset. Nekin viedään.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

No, itse kyllä arvotan kovasti työnteon suhteen esim. Vietnamin, Thaimaan, Kiinan jne maahanmuuttajia joita tänne tulee.

Ei paljon tartte kotoutella !!

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Idästä tulee kunnon ihmisiä, työmoraaliltaan ja kansalaisvastuultaan kunnollista väkeä. Tunnen monia Vietnamin venepakolaisina tulleita yrittäviä, ahkeria ihmisiä, jotka ovat työpanoksestaan ja palkastaan auttaneet kotimaassaan olleita ihmisiä. Myös inkerinsuomalaiset ovat olleet kunnon väkeä, kunnes myöhemmin tuli kirjavampaakin väkeä.

Käyttäjän TeroLuostarinen kuva
Tero Luostarinen

Kyllä aina joukossa on kunnon väkeä, tulivatpa he mistä vaan. Pointti on että tulijan tarkoitusperät, tausta jne. pitäisi selvittää huolella, ei vain laskea sisään

Ei kyllä voi leimata että kaikki jostakin on aina jotakin

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #11

Totta. Mutta kyllä on kulttuureissa ja kansakunnissa eroja. Nettohyötylaskelmat sen osoittavat.

anita frisk

Sinänsä ansiokkaasta listasta puuttui eräs merkittävä kuluerä: anomukset ja nykyään näköjään rajoittamattomat uusinta-anomukset jotka työllistävät oikeusasteita kohtuuttomasti. Paitsi että käytäntö tulee kalliiksi, se on myös epäoikeudenmukaista suomalaisia kohtaan koska heillä ei asioissaan samaa mahdollisuutta lukuisiin valituksiin ole, ilmaisista käsittelyistä puhumattakaan.

Myös tulkkaukset tulevat kalliiksi. Jos on saanut turvapaikan/oleskeluluvan eikä esim. kolmenkaan vuoden kuluttua ole vaivautunut opettelemaan suomea tai ruotsia, ilmaistulkkipalvelut lopetettava. On naurettavaa, että henkilöille on annettu Suomen kansalaisuus jonka eräänä ehtona on "kohtuullinen suomen tai ruotsin kielen taito", mutta sitä ei ilmeisesti mitenkään kontrolloida ja tulkkaus saa jatkua.

Onhan näitä paljon, pienempiäkin purosia. Ei ne systeemit mihinkään muutu lisää rahaa kotouttamiseen tuhlaamalla. Jospa ne kohdistettaisiinkin kotoutumisen asenneongelmiin?

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Eihän siinä ollut oikeusministeriön ailaisia kustannuksia lainkaan. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisia kuluja ei eritellä lainkaan - sehän on alue, jolla "yksityisyyden suojaa" varjellaan suomalaistenkin kohdalla. Ulkomailta tulevien sairauksien ja erikoissairaanhoidon alaan kuuluvat tapaukset menevät "yleiseen piikkiin". Ei muukalaisia näy terveyskeskusten jonoissa, kyllä he yksityislääkäreille ja erikoislääkäreille menevät. Aina on veronmaksajien palkkaama lakimies auttamassa. Suuri kuluerä on SPR:n ym. kautta kulkevat yksityisten ihmisten palvelut, joissa laskutuspiikki on avoin. Kaiken kaikkiaan STM:n selvitys on vain pintaraapaisu maahanmuuton kustannuksiin, mutta merkittävää on, että tämäkin salattiin. Ainakaan minä en ole tästä nähnyt missään mitään. Kun katsoo eduskunnan kyselytunteja, missä oppositio syyttää hallitusta säästöistä ja hallitus selittelee tekojaan, hävettää kyllä koko valtionhallinnon puolesta. Miten voidaan olla noin epärehellisiä, ettei suoraan sanota, mistä suomalaisten sorto johtuu? Luullaan todella kansalaisia tyhmiksi ja naiveiksi, etteivät he muka näe tämän sumutuksen läpi. Kyllä näkevät. Syytetään arvostelijoita ja kysyjiä rasisteiksi. Rasismin kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Kysymys on valtion velkaantumisesta tyhmän politiikan seurauksena. Tämä on minulle ainakin puhtaasti taloudellinen kysymys. En halua Suomen valtion ja Suomen kansan tuhoutuvan.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kiitos erinomaisesta blogista! Suomessa vallanpitäjät tekevät karkeata pilkkaa veronmaksajista pimittämällä tietoisesti turvapaikkamenettelyn väärinkäytöstä seuraavat kustannukset, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Virallinen laskelma vuoden 2015 kansainvaelluksen kokonaiskustannuksista Suomen veronmaksajille puuttuu edelleen, ja etenkin sen vertailu Dublin-sopimuksen mahdollistamaan vaihtoehtoiseen menettelyyn, jossa Suomen olisi ainoastaan tarvinnut selvittää se EU-maa, johon hakijat olivat tulleet ensiksi, minkä jälkeen varsinainen suojelun tarpeen selvitys olisi tehty kyseisessä maassa. Nyt kaikki tehtiin Juha Sipilän ja Petteri Orpon poliittisilla päätöksillä pitkän kaavan mukaan alusta loppuun Suomessa suomalaisten veronmaksajien kustannuksella 32 000 kertaan, hinnalla joka salataan maksajilta visusti ja jonka loppusumma jatkaa kasvamistaan edelleen joka ikinen päivä. Kyseessä on eräs Suomen taloushistorian kalleimmista munauksista – onko siitä kenelläkään kuuluisaa poliittista vastuuta?

Olen myös tahollani ihmetellyt, miksi Suomi ei halua hyödyntää ainutlaatuisia valmiuksiaan tietotekniikassa, korkeatasoisissa julkisissa rekistereissä ja täsmällisessä kirjanpidossa tekemällä tieteellistä tutkimusta maahanmuuton todellisista nettokustannuksista. Tästä kirjoitin äskettäin mm. prof. Pekka Pihlannon blogissa viestissäni # 45., ks. http://lokari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260395-maah...

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kiitos. Hyvä plogi professori Hannu Monoselta. Suosittelen lukemaan. Olemme samoilla linjoilla. Avoimessa yhteiskunnassa, josta maahanmuuton kannattajat mielellään puhuvat, pitää sallia ja kannattaa myös avointa tiedonvälitystä ja hyväksyä myös maahanmuuttoon liittyvä keskustelu kaikilta kanteilta. Suomessa vallinnut "keskustelu" on rajoittunut tarkastelemaan maahanmuuttoa pelkästään inhimilliseltä, ihmisoikeudelliselta kannata.
Irakista 2015 tulleiden ihmisten taustat ja henkilöllisyys on 80 % osalta edelleen selvittämättä. Kielteisen päätöksen saaneiden pyörittely koneistossamme jatkuu loputtomiin, ja kaikkien ylläpito jatkuu. Tämä ei voi olla oikein. Ulkoministeriöllä on oltava keinot katkaista kaikki yhteistyö Irakin kanssa, jos se ei ota kansalaisiaan vastaan. Ryhtiä ulkoministeriön toimintaan!
Schengen -sopimus salli vapaan liikkumisen Euroopan unionimaiden kesken unionin sisällä. Ei siihen kuulu Euroopan rajojen pitäminen avoinna kaikkien vapaasti tulla. Useat kansalaisten oikeuksiin liittyvät asiat on luotu aivan toisenlaisiin kuin nykyisiin kansainvaellusten oloihin. Kun niin monet kansanväliset järjestelmät murtuvat, Suomen pitäisi pysäyttää maahantunkeutuminen heti. Riittävästi kestämistä on jo nyt maassa olevien muukalaisten ylläpidossa.
Pääministeri Sipilän ja sisäministeri Orpon toimet 2015 maahantuneutumisessa on tutkittava eri kanteilta ja jos aihetta löytyy, on heidät pantava teoistaan vastuuseen. Järkeeni ja tuntooni ei sovi, että tällainen laaja tunkeutuminen Suomeen oli miltään kantilta oikein. Tapahtuma oli maallemme ja kansallemme historiallisellakin aikajanalla ainutlaatuinen vahinko, virhe - ja maunaus, kuten Hannu Mononen yllä sanoo.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kiistän jyrkästi olevani professori, mutta kyseisen blogin kirjoittaja Pekka Pihlanto on liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professori emeritus Turun kauppakorkeakoulusta (Turun yliopisto). ;)

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen Vastaus kommenttiin #30

Pyydän anteeksi Hannu Monoselta ja professori emeritus Pekka Pihlannolta tituloinnin sekaantumisesta. Kyse oli Pekka Pihlannon kirjoittamasta blokista, johon sisältynyttä Hannu Monosen kommenttia kommentoin. Sekä bloki että kommentointi ovat mielestäni aiheeni näkökulmasta erinomaisen sisältörikkaita, mistä molempia kiitän.

Pertti Kiema

Ihmisiä voi harhauttaa kokonaisuuksien hahmottanisen tieltä sanomalla, että asiat ovat tapauskohtaisia tai ne ovat yksittäistapauksia. Keskustelu saadaan näin loppumaan.

Nyt kun on monien otsikoiden mukaan huutava työvoimapulua niin luulis maahanmuutajien työlistyvän alta aikayksikön. Tämä oli huumoria, älkää suuttuko.

Käyttäjän HeinonenJussi kuva
Jussi Heinonen

Erinomainen blogikirjoitus ja hyvät kommentit pääasiassa. Matun on helpompi kyllä työllistyä, kuin kantasuomalaisen. Venäjältä tulleenkin on helpompaa työllistyä; tiedän tapauksia, että venäläiset ovat tulleet palkkatukipaikalleen humalassa ja luulin, että voisivat saada potkutkin. Mutta ovat päinvastoin saaneet jatkoa palkkatyön osalta ja jopa vakituisen työpaikankin.

Maahanmuutto ja maahantunkeutuminen nielevät melkoisesti yhteiskunnan voimavaroja. Saadaan tietysti jotain EU-tukiaisia kotoutukseen, mutta sekään ei riitä. Raha-automaattiyhdistys jakaa rahaa maahantunkeutumisen edesauttamiseksi, siitäkin on viralliset paperit olemassa, olen joskus niitä lueskellut. Mutta vaatii hyviä hermoja näihin asioihin perehtyminen, joita minulla ei olekaan. Mutta Kyllösen Matilla tuntuu tarmoa riittävän ja on mukavaa, että hän jakaa meille tyhmemmille näitä faktatietoihin pohjautuvia tietoiskuja.

Minäkin taidan päästä joksikin aikaa palkkatyöhön, koska TE-virkailija soitti viime viikolla minulle ja ehdotti palkkatukityötä, koska olen siinä ikäluokassa, joka vielä voi näihin töihin päästä. Onhan sekin jo eteenpäin menoa; suhteilla on kyllä aina paljon vaikutusta pääseekö töihin ollenkaan, se kannattaa muistaa. Matut ovat suhdeasioiden hoidossa ehkä parempiakin, kuin jäyhät suomalaiset, mutta kyllä se meillekin voi vielä tärpätä.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kiitos arvokkaasta valaisevasta kokemustiedosta, Jussi Heinonen. Tällaista tämä on. Yli satatuhatta uutta työpaikkaa on hallituksen kehun mukaan Sipilän hallituskaudella tullut. Mielenkiinnolla odotan, milloin aletaan kertoa muhkeasti kasvavista verotuloista, mutta sitä ilosanomaa ei ole vielä tullut. Missä määrin verotulojen kasvu lienee otettu huomioon vuoden 2019 budjettia laadittaessa? Ehkä sieltä rysähtääkin yllytyksellinen verotulopommi, joka vaikuttaa niin, ettei yli puolentoista miljardin lisävelkaa tarvitse ottaa, tai sitten paukku tussahtaakin suutariksi.

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Kiitos arvokkaasta valaisevasta kokemustiedosta, Jussi Heinonen. Tällaista tämä on. Yli satatuhatta uutta työpaikkaa on hallituksen kehun mukaan Sipilän hallituskaudella tullut. Mielenkiinnolla odotan, milloin aletaan kertoa muhkeasti kasvavista verotuloista, mutta sitä ilosanomaa ei ole vielä tullut. Missä määrin verotulojen kasvu lienee otettu huomioon vuoden 2019 budjettia laadittaessa? Ehkä sieltä rysähtääkin yllytyksellinen verotulopommi, joka vaikuttaa niin, ettei yli puolentoista miljardin lisävelkaa tarvitse ottaa, tai sitten paukku tussahtaakin suutariksi.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Blogistille ei ole ihmisarvo tärkeää, tai no se riippuu mistä tulee, miten tulee ja aiheutuuko ihmisestä kuluja.

Ruotsalaisetkin ottivat sotalapsia, ja kuluja tuli, mutta tässä tapauksessa tietysti kyse onkin ihonväristä, iästä ja sukupuolesta.

Joku sanoo, että islam on paha uskonto, mutta kun näiden kristittyjen blogeja lukee, niin löytyy se pahuus auttamatta.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

On aika suuri ero sotalasten ottamisella turvaan sodan ajaksi ja heidän palauttamisellaan kotimaahansa sen jälkeen, ja nuorten miesten ottamisella elinikäisen vastikkeettoman sosiaaliturvan piiriin veronmaksajien kustannuksella tuleviksi vuosikymmeniksi.

Ihmisarvo on tottakai kaikilla, rikolliset ja antisosiaaliset ainekset mukaan lukien. Vuonna 2017 ihmisarvo oli arviolta 7,6 miljardilla maapallon asukkaalla ja lukumäärä on edelleen kasvussa. Monet heistä tulevat myös hyvin mielellään katettuun pöytään, jos kutsutaan, vaikkapa ulkomaille, jossa elämä kotiolot voittaa.

Rahaa saa nykyään pankeista vakuuksien mukaan, jos tekee omavelkaisen takaussitoumuksen. Montako heistä Ritala siis haluaa ottaa henkilökohtaisesti elättääkseen? Voitaisiin aloittaa vaikka joukolla laittomasti Suomessa oleskelevia. Siis eikun pankkiin ja nimet paperiin!

Vai eikö se Ritalalle käykään päinsä? Onko siis vika tarjokkaiden ihonvärissä, iässä vai sukupuolessa? Vai viekö kulujen aiheuttaminen heiltä ihmisarvon, kun Ritalalla kerrankin olisi tilaisuus näyttää esimerkkiä eikä vain haukkua muita pahoiksi?

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Suomen irrottautuessa sodasta Neuvostoliiton kanssa syksyllä 1944 Suomen hallitus varmisti elintarvikkeiden riittävyyden muuttuneissa oloissa. Saksa toimitti heinä-elokuussa Suomeen 90 000 tonnia viljaa. Syksyn tullen satoa saatiin omasta maasta. Suomalaiset sotilaat korjasivat viljaa Kannaksella vetäytyessään, samoin venäläiset korjasivat viljaa valtaamiltaan Suomen alueilta. Elokuun puolivälissä oli Saksan toimitusten avulla saatu kerätyksi jakeluvarastoihin lähes 55 000 tonnia viljaa, joka riitti kahden kuukauden tarpeisiin. Suhteisen katketessa Saksaan Suomi oli Ruotsin kanssa varmistanut kansan viljantarpeen riittävyyden. Suomalainen valtuuskunta sai 15.8. Ruotsin kansanhuoltoministeriöltä lupauksen 150 000 tonnista viljaa lainaksi syksyn aikana Pohjois-Suomesta Ruotsiin ohjattavien pakolaisten huoltamiseksi. Pohjois-Suomesta evakuoitiin Ruotsiin 2.9.1944 alkaen noin 104 000 ihmistä, mutta kyllä he söivät suomalaisten maksamaa viljaa. Sotalapsia vietiin sodan aikana Ruotsiin, ei kyllä Ruotsin näkökulmasta aivan epäitsekkäin lähtökohdin. (Matti Kyllönen, 2018, 427-428.)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset