Matti Kyllönen

Koko Suomea asuttava, kehitettävä ja puolustettava - Pohjois-Suomen liikenneverkko ajan tasalle

Pikaisesti korjattavat asiat:

1. Vallan pakeneminen Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta

Suomen julkisen vallan kyky vastata ajan haasteisiin on tämän eduskunnan aikana olennaisesti heikentynyt. Omille valtioelimille ja maakunnallemme kuuluvaa valtaa on yhä enemmässä määrin siirtynyt Brysseliin ja Helsinkiin. Valtaansa menettäneet valtioelimet eduskunta ja hallitus askartelevat liian paljon suomalaisten hoidettavaksi  kuulumattomien asioiden “hoidon” parissa.  YK ja EU ovat riittäviä toimielimiä Suomen valtion kansainvälisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Joidenkin ministeriöiden toimialoilla liikutaan naurettavuuksissa, kun Suomi hoitelee esim. afrikkalaisissa sotaa käyvissä maissa tapahtuvia ihmisoikeusrikkomusten tutkimista ja tuomitsemista. Kalliiden rikostutkimusten ja oikeudenkäyntien järjestäminen vuoroin Afrikassa, vuoroin Suomessa ja kulujen maksattaminen  suomalaisilla on  veronmaksajillemme täysin kuulumaton asia.

2. Suomen valtion “isottelu” maailman köyhyyden poistamiseksi

Suomen kansaa suuresti ärsyttävä ja suututtava asia ns. ulkomaisen “työvoiman” tolkuttomaksi paisunut hyysääminen maahan. Perussuomalaisten kritiikin ansiosta hallitus näyttää hieman järkiintyneen asian hoitamisessa, mutta asia ei ole vielä läheskään kunnossa.
On katkeraa huomata, kuinka halventavaa ja loukkaavaa käytöstä tämä on  satoja tuhansia sairaita  vanhuksia ja 300.000 työtöntä suomalaista kohtaan. Erityisesti tämä on loukkaus n. 60.000 työtöntä ja syrjäytettyä nuorta kohtaan. Heidän hoitoon, työllistämiseen, oman kodin, terveyspalveluiden yms. järjestämiseen ei muka ole varaa, mutta aina löytyy rahaa mitä ihmeellisimpiin kohteisiin järjestettäessä hotellimajoitusta, huoltopalveluita, kielikylpyjä ja pitopöytiä vieraista maista tuleville suurperheille.
Ketkä tästä vieraanvaraisuudesta nappaavat Suomessa hyödyn? Eivät “herramme” ja “rouvamme” hyvyydestään hyvää tee, vaan he ajan hengen ja tavan mukaan jollakin tavalla höyläävät siivun tästä puuhasta. “Seteliselkärankaisten” valtiaiden jäljet siinä määrin pelottavat, että tämäkin epäilys on saatettava pohdintaan.  
Sillä aina kun Suomen sydämessä syrjäseudulla lakkaa koulu, se on todiste siitä, että taas tarvittiin lisää rahaa vieraittemme kestittämiseen ja “kotouttamiseen”.
Ei ole rasismia se, että valtio pitää omista kansalaisistaan huolen ja puolustaa omaa kansaansa. Rasismia on se, että ulkomaalaisia pidetään varoillamme arvokkaampina ihmisinä kuin meitä, suomalaisia.

Suomen kansantalous on niin pieni, ettei se kykene hoitamaan koko maailman nälkää ja kärsimystä pois. Ei siihen edes YK pysty.   

Vaalitavoitteita Pohjois-Pohjanmaan kehittämiseksi

1. Pohjois-Pohjanmaan työvoiman, raaka-aineiden ja pääomien sekä verotulojen valuminen etelään on saatava nykyistä tarkempaan kontrolliin. Unioniin maksetut verot on saatava palautumaan kaikkien pohjoispohjalaisten etua palvelemaan eikä jatkuvasti yksien ja samojen maakunnan “kärkiyritysten” hyväksi, joille toistuvasti annettu apu vinouttaa kilpailua, tappaa pienyrityksiä ja lisää työttömyyttä ja autiutta maakunnassa.
Terve aluepolitiikka kuuluu tämänkin ajan valtiopolitiikkaan - kuuluuhan se myös unionin ja YK:nkin keinovalikoimiin pyrittäessä lisäämään maailmanlaajuista, unionia ja sen jäsenmaita koskevaa alueellista ja ihmisten tasa-arvoa.
Emme hyväksy maakuntamme monien osien kuten Koillismaan taloudellista ja infrastruktuuriin liittyvää alasajoa. Syrjäseutuja ei saa jättää susille. Ei kokonaisten seutukuntien tule jäädä ihmiselle kuulumattomiksi. Ne on työllä ja tuskalla raivattu ja rakennettu ja niitä on monien sukupolvien verellä puolustettu.

2. Tämän vuoksi koko maata on asuttava ja kansallisen, yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan armeijamme voimin puolustettava.

3. Pohjois-Pohjanmaa Kalajoelta Kuusamoon on pidettävä asuttuna, sen työvoima ja raaka-aineet  on käytettävä alueen hyväksi.
Maakuntamme lapsille on annettava kunnon hoito, turvallinen lapsuus ja hyvä kansallisista ja kansainvälisistä tarpeista kumpuava koulutus yliopisto- ja korkeakoulutasoon asti.
Vanhuksista on pidettävä hyvä huoli ja eläkeläisten ylikorkea, kansalaisten tasa-arvoa loukkaava verotus on kumottava.

4. Valtion on toimittava sen hyväksi, että kaikille tarvitseville löytyy työtä. Tekemätöntä työtä on energiataloudessa, metsien hoidossa, puun jalostuksessa ja malmien etsimisessä ja jalostamisessa ja modernissa teollisuudessa sekä palvelujen kehittämisen alueella.

5. Oulun valtakunnanosakaupungin kasvusta on, valtion rahoittamana ja kannustavan elinkeinopolitiikan toimin, jaettava säteilyhyötyjä koko maakuntaan. On jatkettava ponnistuksia Jäämerelle, Atlantille ja Vienanmerelle ulottuvan talousalueketjun luomiseksi. 

Tämä merkitsee rautateiden kehityksessä seuraavaa:

6. Kaksiraiteisen rautatien valmistumista Seinäjoelta Ouluun alkavan vaalikauden aikana, raideliikenteen edellytysten selvittämistä Oulun seutuliikenteessä työmatkaliikennettä palvelemaan jo olemassa olevilla radoilla.

7. Oulunseudun työmatkaliikenteen monipuolistamiseksi ja puhtaan liikenteen lisäämiseksi tulisi tutkia rautatien rakentamisen edellytys Oulusta Kuusamoon, ensi vaiheessa Kiiminkiin ja edelleen Pudasjärvelle ja siitä eteenpäin kohti Taivalkoskea ja Kuusamoa ja siitä edelleen kohti Pääjärveä, johon Louhesta lähtevä rata päättyy n. 60 km päähän Kuusamon Kortesalmesta.

8. Oulun-Kuusamon-Valkeanmeren ratahanke on jo yli 100 vuotta vanha. On aika käydä sitä tosissaan toteuttamaan. Edellytykset eivät ole huonommat kuin 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin radan kannattavuus todettiin hyväksi. Uudet metsät odottavat nyt hakkuita. Koillismaan kivet ja malmit ovat jalostamatta. Kuljetettavaa riittää.

9. Kontiomäen-Taivalkosken radan käyttöä olisi pyrittävä lisäämään. Siksi olisi pikaisesti tutkittava millä edellytyksillä rataa voitaisiin jatkaa Taivalkoskelta Kuusamoon osana Oulun-Valkeanmeren liikenneratkaisua.

10. Välttämätön tavoite on myös radan jatkaminen Kuusamosta Sallaan, jolloin maa pääsisi rautateitse hengittämään koko Suomen itärajan pituudelta.  Malmiradan tarve näet  edellyttänee radan jatkamista Sallasta pohjoiseen pitkin itärajaa.

Rataverkon laajentaminen ja tihentäminen avaisi Pohjois-Suomen ja koko Pohjois-Kalotin matkailulle, henkilö- ja tavaraliikenteelle aivan uudet mahdollisuudet.

Maantie- ja ratatyöt ovat Suomessa aina olleet hätä- ja työllisyystyömaita. Niiden avulla on saatu työn lisäksi pitkäaikaisia ja valtakunnalle välttämättömiä investointeja aikaan.
Pohjois-Pohjanmaallakin niiden avulla luodaan uskoa ja näyttöä siihen, että valtio huolehtii alueistaan ja kaikista kansalaisistaan. Kun pohjoispohjalaisillekin jotakin uutta annetaan, raskaiden valtion ja kunnan velkojen vuoksi odotettavissa olevat verojen korotukset ovat iloisemmalla mielin kannettavissa kuin nyt, jolloin maksetaan paljon, mutta kovin vähän saadaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

M-T Heikka

Olipa siinä tosipuhetta!

Oulun ja Kemin välillekin olisi hyvä saada moottoritie. Minusta nelostie on sille liikennemäärälle vaarallinen ja kaponen.

Vieras (nimimerkki)

Tosi puhetta, Mikko Heikka. Oulun-Kemin moottoritie on sekin tarpeen. Mutta Oulun-Kuusamon (- Valkeanmeren) rautatietä on "suunniteltu" vasta sata vuotta. Olisiko sen vuoro nyt?
On annettu Pohjois-Suomen asioiden valua käsistä. Pääkaupunkiseudulla on teitä toinen toisensa päällä ja alla - ne eivät ole kustannuskysymyksiä, mutta kun puhutaan pohjoisesta ja idästä, niin aina on rahasta kiinni.
Pohjoinen ja itä ovat antaneet työvoimansa etelälle ja Ruotsille satojen vuosien ajan. Nyt väki on imetty loppuun ja muukalaisia muka tarvitaan.
Metsät ovat hoitamatta - saa nähdä, tulevatko uussuomalaiset pohjoisen metsiin rehkimään. Uutta "toisen polven" metsää jälleenrakennuskauden hakkuiden jälkeen alkaa olla.
Saa nähdä kuka ne hakkaa.

M-T Heikka

"Mikko Heikka", eikös hän ole Espoon piispa :).

Mie olen pelkkä Merja. Ihan mieltä ylentävä alitajunnan tepponen kumminkin.

Mutta ihan samaa mieltä itse asiasta.

Jotenkin sieluani hivelee, että joku puhuu pohjoisen ihmisten puolesta noin. Meillä on jonkinmoinen sisäinen rasismi tässä maassa. On loukkaavaa, miten helsinkiläiset älähtävät vasta nyt, kun jokin valtion pieni toimisto muutetaan maakuntaan. Mitä he ovat sanoneet silloin, kun Lappia ja Kainuuta tyhjennettiin. Kaipa nauroivat köyhille mökkiläisille evääksi.

Nälkämaa twist

http://www.youtube.com/watch?v=M5Lb1ZdeejE

mies helsingistä (nimimerkki)

"Koko Suomea asuttava, kehitettävä ja puolustettava - Pohjois-Suomen liikenneverkko ajan tasalle"

+1

Samaa mieltä. Terveiset sinne pohjoiseen!

M-T Heikka

Mahtavaa, että Perussuomalaisten riveissä on Ihmisiä joka junaan.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

…runsaasti kannatettavia asioita, mutta valitettavasti esität nekin väärässä poppoossa (US-blogi taas on aivan oikea). Historian opettajana ja –tutkijana juuri Sinun pitäisi tiedostaa se, että historiastamme pitäisi ottaa jotain varoittavaa oppia: mitä myönteistä lisäarvoa ja/tai hyötyä vennamolaisuus – nykyinen soinilainen ”perussuomalaisuus” - kaikkine sivuraiteineen toi aikoinaan maallemme: pelkkää ”yöpakkasten” jyrkkenevää jatkumoa …

…Timo Soini oli Veikko Vennamolle pojan korvike. Luuleeko Soini olevansa Veikon manttelin perijä, kun Veikon riita oman poikansa Pekan kanssa osoitti veden olevan verta sakeampaa?...

…ammentaako Soini vieläkin isä Vennamosta vanhana populistisena kansanvillitsijänä sen pidemmälle ajattelemattomien ja poliittisesti muistamattomien ”junttien ja vähäväkisten” ääniä vasemmistoliiton ja demarien kustannuksella – vrt. SDP:n puheenjohtaja, maisteri, opettaja Jutta Urpilainen?...

…”Veikon verikoirana” esiintynyt Soini – vanhoja villoja ei voi noin vain pois karistella - ei herätä historiaakin tuntevissa asiallisissa piireissä nykyisillä puolisutkeilla, populaan kyllä menevillä 'sirkusheitoillaan' muuta kuin epäuskottavuutta ja vastenmielisyyttä – todellinen arvostus ja asiavaikuttavuus on hyvin kaukana – jäljet puhuvat…

…läheltä liippaa ajatus, että pahasti pelkään käyvän kuten SMP:llekin aikoinaan: nousu ja tuho: itseään kunnioittavat PS-enemmistökansanedustajat eivät kauaa viivy eivätkä viihdy tuon ”Vennamon leikin ja keiton kestäneen” jatkumohengen ilmapiirissä – tuskin Sinäkään mahdollisena tulevana!…

…”kyllä kansa tietää”-Vennamo puhui mielellään käsitteistä ”raha, yhteiskunta ja ihminen.” – on helppo todeta keihin hän tuolla viittasi – aivan eri asia on, miten paljon hän ja toverinsa vaikuttivat kansan syviin riveihin: ”rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät” - edelleenkin – SMP + PS:stä huolimatta tai oikeammin: juuri siksi…

…oikeata vaikuttavaa voimaliikettä ei SMP:stäkään syntynyt - tuleeko perussuomalaisista pysyvästi natsi-/ rasistihenkinen oikeistopuolue, vai jatkaako se SMP:läisittäin vain ”syrjähyppyisesti” herravihaisena, ulkopoliittisten EU-vastaisten patoutumien varaventtiilinä?...

… Soini on käyttänyt pelkkää populismia ”helppoheikkimäisesti” hyväkseen kertoessaan , että ”jos vanhat puolueet eivät pysty toimimaan kansalaisten mielipiteiden ja toiveiden kanavina, niin joku tulee ja ottaa heidän paikkansa. Kansalaiset kokevat, että heidän toiveistaan, peloistaan tai mielipiteistään ei välitetä.” – On todellakin helppoa ”helppoheikkimäisesti” vedota nimenomaan vähäosaisten, työttömien suomalaiskansalliseen kateuteen esim. juuri ulkomaisten pakolaisten suhteen - nämä kun kuulemma ”suurin joukoin ovat etuilemassa jo moneen kertaan maksamiamme korvauksia itselleen jättäen omat kansalaisemme nuolemaan vain näppejään”…

…Soini kertoilee kansalaisille tässäkin vain tunteisiin vetoavia puolitotuuksia: ”Takseille, poliiseille ja tullimiehille on turha selittää, ettei maahanmuutto aiheuta sosiaalisia ongelmia. Äveriään oloiset, joutilaat tummat miehet herättävät ärtymystä vähäväkisessä lähiasujamistossa. Kun työtä vieroksuva suomalainen pubijuoppo julistaa suureen ääneen, että "neekerit vie meidän työpaikat", joutomiesten ja -naisten porukka ympärillä nyökyttelee.” – ensinnäkin: kyseessä olevat ulkomaalaiset värilliset ovat määrältään rajoitettuja - siitä tulee huolehtia! - pakolaisia ja/tai usein työluvan saaneita pienyrittäjiä (poisluettuna nykyiset järjestetyt kerjäläiset H:gissä); toiseksi: työtä vieroksuvilla joutilailla työttömillä ei ole mitään äänivaltaa ko. asiassa; kolmanneksi: pian , suurten ikäluokkien eläköidyttyä, tarvitaan ja monta ulkolaista työntekijää tekemään työt, maksamaan eläkkeet, sosiaaliturvat, kasvavat terveys-, sairaus ja vanhuusmenot, jne. , joten meidän kaikkien on vain pikkuhiljaa tilanteeseen sopeuduttava, eikä halpahintaisesti provosoitava kansalaisiamme noita aloitekykyisiä yrittelijöitä vastaan – kun juuri suuriäänisimmät haukkuvat ”soinilaisuutta" kärjistäen kaikkea kaiken vain valmiina tumput suorina odottavina…

…Soini on todellisessa rasismissaan epärehellinen, isänmaallisuudessaan epäluotettava ja populismissaan vain helppoheikkejä toreilla ja turuilla puolustava…

…Soini yrittää heittää mukamas ”oikeistopuolueena” häränpyllyä perinteisen oikeiston ja vasemmiston välillä siinä sumutuksessa kuitenkaan onnistumatta – ”historia toistaa itseään” – Soinihan ei kuitenkaan kuulu eliittiin eikä asiaälymystöön enempää kuin vasemmiston sosialismiinkaan – alkiolainen keskustalaisuus ei arvokkuudessaan kuulu sekään hänen arvomaailmaansa – kaukana siitä…

…minkähän uskon ja aatteen mies siis Timo Soini loppujen lopuksi on? – eihän siitä ota selvää edes ”erkkikään”, hekottelee vaan itsekseen hänkin, oman aikansa, oman aikansa ikuinen koulukas……

…"Jos et voi voittaa, liity heihin" - siis Suomen Keskustaan - olisi paljon parempi kuin "jos et voi voittaa heitä, hakkaa päätäsi seinään"…

Matti Kyllönen (nimimerkki)

Ilkka Hyttiselle.
En luota vanhoihin puolueisiin, siksi olen perussuomalainen.
Valta lähtee kansasta. Äänestysprosentit ovat alhaiset, nukkuvia, järjestelmään luottamattomia on paljon. Jos osallistumisellani saan yhdenkin äänestämään - ketä hyvänsä! - on kansanvallan asia edennyt.
Veikko Vennamoa on turha mollata. Pienviljelijät ovat aina olleet kansanvallan turva, sillä aktiivisuudellaan he ovat kääntäneet kansanvallan suuntaa. Näin Jaakko Ilkan aikana, näin 1900-luvun alussa, 1918 sodassa, 1930-luvun pula-aikana, viime sodissa, jällenrakennuskaudella, 1957-59 pyrittäessä palauttamaan maalaisliitto juurilleen ja vihdoin purettaessa maatalouden ylituotantoa 1966 alkaen.

Kaikissa itsenäisyytemme aikaisissa yhteiskunnallisissa murroskausissa pientalonpoikaisto ja paras työväestö on pysynyt maan lailliselle esivallalle uskollisena ja pelastanut kansanvallan. Veikko Vennamo saattoi sotajermut ripästi rauhan töihin ja onnnistui pitämään puolueensa kannattajat itsenäisen Suomen puolella kumousvoimia vastaan sosialismin uhatessa 1970-luvulla.
Veikko Vennamo sanoi minulle 1980-luvun alussa, että maannälkäiset miehet olisivat olleet 1944 lähtien kommunismin ruokaa, ellei heitä olisi nopeasti saatu perheitä perustamaan, peltoa raivaamaan ja hyödyttämään yhteiskuntaa sotakorvausten maksamisessa, kun puulla korvauksia maksettiin. Tämä perusväestö tyllään ja uskollisuudellaan pelasti maan. Niin aseiden puhuessa kuin rauhankin aikana.
Nyt nämä maalaisten, pienviljelijäin jälkeläiset, ovat neuvottomassa tilassa kaupungeissa ja autioituvalla maaseudulla.
Tulevaisuus on hämärän peitossa. On tärkeä asia saada heidät sitoutumaan yhteiskuntaan ja äänestämään. Heidän käsissään ja vastuullaan jälleen on kansallisen Suomen säilyminen. Tämä on niin pieni kansakunta ja niin pieni kansantalous, ettei tämän voimin maailman nälkää ja hätää poisteta. Eikä se ole meidän asiakaan. Meidän asia on Suomen asia.
Emme kykene ennustamaan tulevaisuutta. Jokainen puolue aikanaan kuihtuu ja hajoaa. Nyt ponnistellaan tässä ajassa näkyvissä olevan tulevaisuuden hyväksi.
Minun valintani on perussuomalaisuus. En moiti, jos Hyttinen on valinnut toisin. Suvaitkaamme toisiamme ja toistemme mielipiteitä.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Hyvä Matti,
emme luota vanhoihin puolueisiin. Siksi olemme perussuomalaisia. Ja kuten sanot, valta lähtee Suomen kansasta. Hyvin perusteltu ja vastattu. Tuo mitä sanot ja mitä mieltä olet rautatien kehittämisestä välillä Kontiomäki-Taivalkoski-Kuusamo, ilahduttaa erityisesti minua entisenä (eläkkeellä) rautatieläisenä. Siinä olisi takuuvarma piristysruiske Koillismaan ja Pohjois-Suomen kehittämiselle.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

- luotan oikeudenmukaisuuteen ja kohtuullisuuteen – reiluun ja rehtiin asialinjaan - viimeksi soinilaisiin perussuomalaisiin, valitan… - vrt. myös Vennamoitten tunnettuihin toilauksiin…

- Vennamonkaan mollaamisesta ei tässä suinkaan ole kyse, vaan moisesta menosta varoittaminen, kansan valistaminen - tässä kun itsekin olen aikoinani toiminut eräänlaisena ’kansankynttilänä’…

- Veikko Vennamokin ryhtyi vain rettelöimään – olisi pysynyt fiksusti a l k i o l a i s e s s a keskustalaisuudessa, silloisessa maalaisliittolaisuudessa, mutta ei – jäljet johtavat sylttytehtaalle…

- ei pelkillä kapinoilla, eikä ’puukkojunkkariudella’ mitään kunnollista saada aikaan, päinvastoin… - vrt. Jaakko Ilkka…

- se että Veikko Vennamolla oli suuret ansiot maamme karjalaisten ’emigranttien’ – suuri osa juuri pienviljelijöitä, joita mm. suomenruotsalaiset hylkivät asuttamisessa, ei poissulje sitä, että hän itse asiattomalla mentaliteetillaan taas kadotti ne - kuten ’soinilaisuuskin’ sellaisena pysyessään tulee samalla tavoin tekemään – toivottavasti saat muutettua linjan, pahoin vain pelkään…

- Oulussa syntyneenä, karjalaisen äidin poikana, Veikko Vennamoa eräässä puhetilaisuudessa Vantaalla -70- luvun alussa takapuolesta kuorma-auton lavalle työntäneenä entisenä silloisena SMP:n kansanedustajaehdokkaanakin luulen tietäväni jotain tuon ajankin vennamolaisuudesta – ei mitään uutta…

- ’soinilaisella’ ketkuilulinjalla valitettavasti helposti leimautuvat samanlaisiksi kaikki muutkin kannattajat ja edustajaehdokkaat, kuten edustajatkin – seura tekee johtajanaan helposti kaltaisekseen…

- ’soinilaisuus’ saa helposti - kuten aiempi vennamolaisuuksin - tietyissä ihmisryhmissä aikaan aluksi kannatuksen nousun, mutta yhtä helposti myös kannatuksen laskun, koska tuo aate ei pysy ’hiekalle rakennettuna’ pidempään kasassa psykologisestikaan tarkastellen – tässä tarvitaan monitieteellinen tarkastelukulma, ei pelkkä historiallinenkaan siihen riitä…

- Soini tunnetulla populismillaan, pelkällä letkauttavalla kansan kiihottamisellaan, saa tunnetusti helposti tietyn ihmisjoukon – do you know - aluksi taakseen, mutta toisaalta yhtä helposti ajattelevat, pettyneet kansalaiset yhä perustellummin vain siten lisää liittymään ”nukkuvien puolueeseen” – sama tahti askelten vaan…

- suvaitsevaisuus on aivan eri asia kuin negatiivisuuden hyväksyttävyys tai sellaisten asioiden villalla painelu…

- ko. lainaukset ovat Timo Soinin (Iltelehdistössä laukaistuja) , ei minun!- ne ajattelemattomat heitot kuvaavat todella hyvin Soinin pyrkimystä kansan negatiivisten tunteiden lietsontaan, provosoimaan, kiihottamaan kansaa, erityisesti vähäväkisiä, nykyisiä pääpuolueita vastaan, eritoten Suomen Keskustaa, kuten media jo vuosia yleensäkin on tehnyt ns. ”tutkivalla journalismillaan” (millään lailla todellista korruptiota puolustelematta, tasan päinvastoin!!)

- ulkomaisten etuilusta ei niinkään ole kysymys – sitäkin toki on! - mutta tuolla heitollahan Soinilla juuri on tarkoituksena heittää bensaa kytevään roihuun ja aikapommiin – luulisi maisterispoika Soini tuon tajuavan, mutta ei, pökköä vaan pesään, ”kyllä kansa snaijaa” - ja taas hörönaurut päälle…

- yritteliäisyys, innovaatiot, tuotekehitys, perus- ja jatkotutkimus, jne. lisäävät jaettavaa – kuten ulkolaisten yrittäjien oikea ymmärtäminen ja heidänkin kannustaminen tasa-arvoisesti meikäläisten kera - ei pelkkä ulkolaisten ”etuilijoiden” yms. haukkuminen - monen blogikirjoittajan sanankäyttö on vain omiaan soinilaisten tavoin vähentämään tuota jaettavaa, suorastaan moni yritteleekatkerana vain kaiken tumput suoriksi masentamaan!! - kun suuri kysymys juuri ja nimenomaan on, miten tuota jaettavaa voidaan lisätä…

- yhteiskunnan kakkua lisäämättömillä, tarjottuihin töihin tarttumattomilla, siis työtä vieroksuvilla ja sitä pakoilevilla (muutoin pystyvillä) henkilöillähän on samankaltaiset oikeudet sanakäyttöön kuin yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyvillä, äänestämättömilläkin henkilöillä: saahan sitä ”pulista ja öristä pubeissa” kaikkea mitä sylki suuhun tuo ”noista saamattomista poliitikoista” nyrkkejään taskuissaan kuinka tiukaan vain puristellen…

- sitä saavat mitä nämä naukujat äänestämättöminä tilaavat ja siten mahdollisuutensa nähtävästi aina vain enenevästi pilaavat – Kokoomushan kannattajineen vain vähentää veroprogressiota – vrt. myös pääomatulot ’löyhäveroineen” ja noilla ajattelemattomilla ”kannattamattomilla jaloillaan äänestävien” ansiosta köyhätkin, eläkeläisetkin taitettuine indekseineen, siten suhteellisesti vähenevine tuloineenkin maksavat samat verot kuin ’huolettomatkin’ – ja kaikilla on yhtä hauskaa? – kuka nauroi, täh?…

- Ruotsilla oli onni saada naapuristaan kunnollista työväkeä pystyttämään heidän ”hyvinvointivaltionsa”. Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa lähinnä kuntasektorin hoivatyöhön – sitä eivät yleistävät vitsimölähtelysi miksikään muuta – se on fakta, jota eivät lähestyvät eduskuntavaalitkaan muuksi muuta – mm. demarien ajatus, että suomalaiset työttömät pitää työllistää ennen kuin otetaan lisää maahanmuuttajia on mm. EK:n uuden toimitusjohtajan Mikko Pukkisen mukaan väärä. Vapaassa maailmassahan - ja maassa - täystyöllisyys ei ole mahdollista. Varovasti arvioiden uusia maahanmuuttajia tarvitaan pian kymmeniä tuhansia.

- Soini itse yrittää kavalasti ’liudentaa’ (lue: hieman hienostella, sievistellä, jne.) - mutta kannattajat sitten helposti innostuneena haukkuvat vastustajiaan pitkään ja hartaasti, siis ’suuriäänisesti’ – eritoten eräillä saiteilla minua, ’soinilaisen halpa-arvoisuuden” paljastajaa – kaikkea sitä mikä ei ole ymmärtämättömyydessään prikuulleen samaa mieltä, oikeammin ajattelemattomuuttaan….

- vasemmistolainenkin reilu ja rehellinen työntekijä (Vasemmistoliitto, SDP, jne.) on keplottelevia ’persulaisia’ paljon arvostettavampi ja vaikuttavampi yhteistyömielessä ja siten poliittisessa vaikuttavuudessa ja kauaskantoisessa myönteisessä aikaansaavuudessa – vain yksin hölistellen ja höröstellen emme ole silloin yhtään mitään, ylen säälittäviä vain…

- Suomen kustannustasossa on vikaa ja paljon – palkat ja verot ovat suhteellisesti liian korkeita – työmmehän viedään käsistämme ulkomaille! - veroja on leikattava – talouskasvua on edistettävä ja tutkimus- sekä kehitystoimintaa innovaatiokannustuksineen on lisättävä verohelpotuksin – palkkaveron ei tule ylittää 50 prosenttia – duunarinkin, yrittäjien, jne. on oltava kannattavaa tehdä lisätöitä eikä lisätä vain muiden omistajien pääomia – tärkeintä on työn, yritteliäisyyden kannustavuuden lisääminen – siksi työn tekemisen ja teettämisen verotusta on leikattava – ei ansioituneiden eläkeläisten eläkkeitä!!

- EU:ssa kun ollaan – ja vaikka ei siihen kuuluttaisikaan – Suomen maatalous ei ole Pohjois-Suomessakaan sinänsä kannattamatonta, vrt. myös omavaraisuus – toisaalta: ettemme voi elää elintarviketeollisuudessakaan vain muiden etelän maiden varassa – joten samalle viivalle päästäksemme maataloustukia aina tarvitaan – ellei toi ympäristönmuutos sitten tee lämpenemisineen jotain häränpyllyä tässäkin suhteessa - oma lukunsa sitten on, mitä alkutuottajat työstään suhteessa muihin suurimman kakun ’välistävetäjiin’ tienaavat – suhteellisesti oikeutetusti??…

- juu, ”ei mitään uutta auringon alla” – kysehän vain onkin siitä, miten kaiken ilmaisemme – rakentavasti kritisoiden ja uudistuksia, aloitteita esittäen - vaiko vain ’soinilaisittain’, vaiko vainhänestä syttyneiden lailla häntäkin paljon kärjekkäämmin, suorastaan yliampuen, kaiken taas tuhoten…

Matti Kyllönen (nimimerkki)

Ilkka Hyttiselle
Ei toki Veikko Vennamo poikennut alkiolaisuudesta, vaan maalaisliiton johto. Kekkosen ja Korsimon työ vanhan maalaisliiton suistamiseksi alkoi jo 1954, kun Viljami Kalliokosken syrjäytys Kekkosen kuningastieltä alkoi. Pohjois-Pohjanmaan pientalonpojat nousivat vastarintaan, jonka konkreettinen osoitus oli Paavo Ojalehdon maalaisliiton keskushallitukselle 4. 12.1957 lähettämä kirje, jossa sanottiin mm. seuraavaa:
"Mikään aatteelinen liike tai järjestö ei voi menestyä ja pysyä pystyssä ilman siveellistä ryhtiä. Tästä syystä maalaisliitto puolueohjelmassaan erityisesti tehostaa kristillisyyden parhaimpien perinteiden vaalimista. Luonnollisena seuraukssena tästä johtuu puolueemme ohjelman säännös, jonka mukaan laillisuuden noudattaminen on asetettava kaiken toiminnan perustaksi ja että millään selityksillä tai muiden tarkoitusperien nimissä ei saa poiketa lain määräyksistä tai syrjäyttää niitä".
Tämän jälkeen Ojalehto siirtyi huomauttamaan sopimatttomista puoluesihteeri Arvo Korsimon mettelytavoista puolueessa ja veti piirtoja hänen henkilökohtaisesta elämästä, joka kirjoittajan mukaan on ristiriidassa mainittujen puolueen periaatteiden kanssa.
Miten puoluehallitus suhtautui Ojalehdon kirjeeseen? Ainoastaan Veikko Vennamo yhtyi Ojalehdon kritiikkiin. Puoluehallitus antoi luottamuksensa Korsimolle.
Syntynyt ristiriita johti maaseutuväen vaaliliiton perustamiseen Oulun läänissä jo vuoden 1958 eduskuntavaaleissa. Vennamo osallistui maalaisliiton listoilla mainittuihin vaaleihin ja tuli valituksi. Syksyllä 1958 Vennamo esittämänsä kritiikin vuoksi erotettiin määräajaksi maalaisliiton eduskuntaryhmästä. Joulukuun 30. päivänä 1958 merkittiin yhdistysrekisteriin Suomen Pientaloonpoikien puolue ja puolueen perustamiskokous oli 9.2.1959.
Ilkka Hyttisen väite, että Vennamo olisi poikennut alkiolaiselta tieltä ei pidä paikkaansa, vaan asia on päin vastoin: Kekkosen-Korsimon linja hylkäsui Alkion.
Pientalonpoikain ja sittemmin SMP:n linja on alkiolaisen linjan mukaista. On oltu köyhän asialla ja kristllissosiaalisella linjalla, kuten on myös Perussuomalainen puolue.
Kun katsomme tämän päivän menoa keskustapuolueessa ja muissakin vanhoissa puolueissa, ei siellä kristillisyys sen enempää kuin eivät muutkaan vanhat perinteiset suomalaiset arvot, kuten rehellisyys, oikeudenmukaisuus, sosiaalisuus ja omatuntunnon noudattaminen suuriakaan paina. Oma etu on kaikessa ensimmäisenä.
Pientalonpoika on ollut ja on suomalaisten merkittävä omatunto. Työväenluokan parhaat voimat ovat yhtä merkittävät kansallisen Suomen säilymisessä ja kansan terveyden ylläpidossa. Jos keskustan, kokoomuksen, SDP:n ja ehkä vasemmistoliiton ja vihreidenkin kannattajia tulvii nyt perussuomalaisten taakse ja heitä äänestämään, on se osoitus siitä, että kansan ydin on terve ja että kansa janoaa puhtaita arvoja takaisin ja haluaa olla mukana pelastamassa Suomea.
Meidän ei tarvitse puolueen tulevasta tilasta kiistellä, sillä PSS:n historia on niin pitkä, että demokratian periaatteet osataan. Tulevissakaan vaaleissa meidän ei tarvitse ennakkoon murehtia, miten kansa suhtautuu PSS:n ohjelmaan, Soinin persoonaan jne. tai siihen, tuleeko PSS:n riveihin työläisiä tai herroja. Kansa päättää vapaasti.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

- Veikko Vennamo ei ole ollut koskaan perusalkiolaisuuden k r i s t i l l i s e l l ä linjalla – sen sijaan että hän olisi vaikuttanut asiallisesti ja arvostusta sekä kunnioitusta herättävästi - saati asioihin myönteisesti vaikuttavasti ja edistävästi!! - silloisessa emäpuolueessa maalaisliitossa, hän ryhtyikin vain epäkristillisesti mesomaan omiaan, synnyttämään vain ristiriitoja ja sotia…

- ei se, että ko. henkilö nimellisesti sanoo olevansa ko. alkiolaisella linjalla vielä todista mitään, vasta käytäntö osoittaa, pysyykö linja vai ei – Vennamon ja SMP:n linja ei – tasan päinvastoin!! - ole hyvä ja syvenny Sinäkin enemmän Santeri Alkion toimintaan!

- käytäntö osoitti sen, että se mitä Vennamokin Korsimoa tuomitsi, hän itse menetteli monessa käytännön asiassa vielä paljon hyväksymättömämmin, moni tukki olikin hänen omissa silmissään!…

- ei se, että Soini taas kätkeytyy katolisuuden kaavun suojiin vielä todista mitään hänen käytännön kristillisyydestään – fariseukset ovat ennenkin tehneet kristillisyydelle paljon hallaa ja epäuskottavuutta, suorastaan kirkoista ja seurakunnista katoamista, vrt. tämänpäivän homoilua ym. suosivia piispojammekin!...

- se, että tämänpäivän ’heiluvasta äänestäjäkunnasta’ siirtyy osa koettelemaan onneaan – tyypillisiä onnenonkijoita! - ’perussuomalaisiin’ – ei Soini tosissaan aja itsenäisyyttämmekään, pois EU:sta, kuten asialliset Itsenäisyyspuolueen edustajat! – Soini ajaa tässäkin vain omaa etuaan Vennamon jalanjäljissä - osoita sitä että he edustaisivat suomalaisuuden ydinperusteita alkiolaisella linjalla – sen he tietävät kyllä jo entuudestaankin…

- Suomen Keskustan kantavat voimat elävät vielä maaseudulla, samoin yhä enenevässä määrin myös pääkaupunkiseudullakin – ytimemme ei myöskään hyväksy nykyistä menoa puolueemme toivottavasti pian poistuvilta tahoilta, päinvastoin!

- sen sijaan että Sinä ja puoluetoverisi olisivat tukemassa Keskustan perusalkiolaista linjaa emäpuolueessa, luulettekin ’sisaryhtyeessänne’ voivanne vaikuttaa koko puoluekenttään eheyttävästi ja korjaavasti – valitettavasti minun on todettava ykskantaan teidän olevan vain todellisia yhteistyön rintamakarkureita – ”karavaani kulkee ja Vennamon jälkikoirat raksuttavat” – en tarkoita tässä suinkaan Sinua, päinvastoin! - Siunauksin,

Ilkka Hyttinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Tosihyvä analyysi Pauli Vahteralta ja asiantuntevia kommentteja myös muilta, mikä ei ole kovin tavallista. Kyllä eduskunnassa olisi Vahteran tiedoille käyttöä. Jonkun suosittelema Perussuomalaiset ovat surullista kylläkin hämäystä. Soini pääsi jo syksyllä 2007 koko aukeaman juttuihin Hesarissa ja muualle valtamediaan, joten ei häntä pelätä. Hänestä onkin tullut todellinen median lemmikki. Todellisesta vaihtoehdosta IPUsta sen sijaan valtamedia tietää vaieta.

Soini on ilmoittanut menevänsä seuraavaan hallitukseen ministeriksi harjoittaapa tuo hallitus millaista politiikkaa tahansa.

Keväällä 2008 Soini ilmoitti kannattavansa henkilökohtaisesti NATO-jäsenyyttä. Kesällä 2009 Soini ilmoitti, että ei ole ollut vaatimassa Suomen eroa EU:sta. Lissabonin sopimusta vastustivat. Soini on myös kehunut äskettäistä eduskunnan ydinvoimapäätöstä, vaikka puolueen kansanedustajat äänestivät vastaan. Soini on BB, eli Bluff Brother.

Seppo Konttisen kirja ”Kansallisomaisuuden ryöstö” on laajempi erinomainen analyysi. Vapaa Suomi lehdessä 4/2010 kehun kirjaa. Lehden numerossa 2-3/2010 on kaksi artikkelia tästä vesiasiasta. Samoin Vaihtoehto EU:lle lehdessä 2/2010 lyhyt katsaus allekirjoittaneelta.

IPUn vaaliohjelma on julkaistu Vapaa Suomi lehdessä 5/2010. Saattaisi vastata aika hyvin Vahteran ajatuksia."

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2010/09/1...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Seppo Leskisen 'pyynnöstä' :

... katsohan myös:

http://markok.puheenvuoro.uusisuomi.fi/47991-parku... :

” ”Soinilla on laajempaa näkemystä siitä mitä kansa tarvitsee ja miten sitä pitää kohdella oikeudenmikaisesti, eikä millään haihattelulla ilman todellisia näyttöjä. "
Soini räksyttää kuin pahainen rakki. Muutamaa slogania toistellen hän on kyvytön argumentoivaan keskusteluun. Toki se vetoaa kansan takapakuisempaan osaan kun hän haukkuu eliittia, Euroopan Unionia, maahanmuuttoa jne. Mutta niillä eiväillä ei kansakunnan asioita hoideta vastuullisella tavalla.”

” Itseäni on jo useammassa vaalissa ärsyttänyt se, ettei kukaan (ei toimittajat eivätkä muutu puolueenjohtajat) aidosti haasta Soinia asiakeskusteluun. Annetaan Soinin pelata sillä pinnallisella mielikuvapolitiikalla jossa hän on varsin suvereeni.”

”Persujen uskottavuuden suhteen ongelma on siinä, ettei teillä ole ollut tarjolla kuin oppositiopolitiikkaa. ELi asioiden vastustamista ja moittimista. Kaipaan niitä konkreettisia ehdotuksia.
Esim voisit kertoa vaikkapa tähän kohtaan "3) Suomen valtionvelan huikea kasvattaminen on saatava loppumaan." Miten? Mistä luovutaan? Korotetaanko veroja? Jonkin asteiset laskelmat siitä miten tämä saadaan aikaan olisi myös kiva. tai neloskohta. Millaisilla toimilla siihen päästään? Lasketaanko vaikkapa työttömyyskorvausta?”

”Perussuomalaiset ovat ottaneet populistiseksi ohjelmakseen olla varsinainen "koko kansanpuolue", mutta ongelma on vain siinä kuten Paasikivikin aikoinaan totesi, että Suomen kansa on niin pirun tyhmää. Sen sijaan, että persut keskittyisivät todellisten epäkohtien ja väärinkäytösten esille tuomiseen ja korjaamiseen, he keskittyvät suosion kalastamiseen kateudella ratsastaen ja vaatimalla ahkerien ja menestyneiden kansalaisten tuloja ja varoja sosialisoiduiksi.”

” Sitä uutta täällä kysellään, jos kerran ehdokkaatkin teillä jo on, niin missä viipyy ohjelma. Persujen sivuilta löytyy EU-vaaliohjelma 2009, se on uusin, vaalit vaan väärät. "Arvomaailmamme" osio taas on muokattu Perussuomalaisten v. 2008 kunnallisvaaliohjelmasta.
Mitä näillä tekee, äänestäjänä haluan tietää puolueen virallisen kannan vaikka maahanmuuttoasioihin, kaksikielisyyteen, valtionvelan hoitoon, tuloerojen kasvun pysäyttämiseen jne.
Eikö Soini ehdi, eikös se ollut niin, että neljä päivää Brysselissä ja kolme Suomessa ?”

”Vaikka maahanmuuttomanifesissä on jonkin verran järkeä on siellä myös sisäisiä ristiriitaisuuksia jonka takia pidän sitä lähinnä puolivalmiina tekeleenä. Lisäksi kun tuo tuppaa olemaan ainakin jossain määrin toisilla raiteilla kuin SOinin julkiset lausunnot...
Ennen kaikkea kaipaan kuitenkin tähän päivään päivitettyä varjobudjettia tms. Siis selkeää kokonaiskuvaa siitä mitä pitäisi tehdä ja mitä se maksaisi.”

” "Perussuomalaiset on puolueena täysin velaton"
Niin on, koska SMP jätti velat maksamatta ja haki itsensä konkurssiin. Tällä tavoin syntyi persut. Ja oletettavaa on, että persut menevät myös konkkaan ja jättävät velat kansalaisten maksettaviksi. Sellainen ketkupuolue tämä on.”

”Ja niille, ketä persujen toiminta koonnostaa:
http://www.finder.fi/J%C3%A4rjest%C3%B6j%C3%A4:%20......
Ei taloustietoja?? ja "päättäjät": Timo Soini. Ei ketään muuta. Tälläistä ketkuiluako me suomeen haluamme??
Ja muutenkin hämärää toimintaa.”

” "joka on viimeiset kymmenkunta vuotta joutunut äänestämään persuja, koska heillä on ollut ylivoimaisesti parhaat ehdokkaat."
Niin kuin ketkä? Paavi soini, joka on ehkäisyä (jumalattoman omituinen ukko) ja aborttia vastaan ja harras katolinen. Veltto virtanen, joka kähmii kansanedustajana itselleen varoja, vai itseään päähän ampunut narkomaani tony halme? Vai vistbaca, joka karkaa, koska persut ovat jäämistökamaa. Tuomittu rikollinen halla- aho, joka ei ole helsingin valtuustossa tehnyt ainuttakaan aloitusta, vaan istuu tuppisuuna.
Siinäpä parhaita ehdokkaita.”

…siinä joitakin otteita ns. linjastanne – tässä viitteeksi hieman omaamme (emme puutu vihreiden ja persujen kinasteluihin) :

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/s%C3%A4hke-kesk... - vaikutuksesi olisi aivan toinen! …

Käyttäjän mattiantero kuva
Matti Kyllönen

Ilkka Hyttiselle
Pyynnöistäsi huolimatta en halua osallistua sen paremmin puheenjohtaja Soinin kuin muidenkaan poliittisten johtajien henkilökohtaisten arvojen ja ominaisuuksien esittämiseen. Heidän ja puolueiden ohjelmista ja teoista voidaan puhua. Myös perussuomalaisten.
Minäkin kaipaisin jo tarkempaa perussuomalaisen puolueen vaaliohjelmaa juuri niihin ensi vaalikautta koskeviin taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. On luvattu niin valtakunnallista kuin Oulun piirinkin ohjelmaa. Tiedän, että ne ovat valmisteltavina.
Niitä odotellessa omalta osaltani esitän tässä vaiheessa lyhyesti sen, että Suomen valtakunnan budjetti on kurottava plusmerkkiseksi ensi vaalikauden aikana. Velanotto on saatava pienenemään lisäbudjetilla jo heti vaalien jälkeen.
Marssijärjestys kuitenkin on, että hallitus ja hallituspuolueet esittävät po. ohjelman, johon oppositio reagoi ja esittää oman ohjelmansa.
Ole huoletta, arvoisa Hyttinen. Perussuomalaisten talousohjelma kyllä tulee, ja tulee myös Oulun piirin ja minun henkilökohtainen talouden "giljotiiniohjelma". Se perustuu iloiseen, työtä ja yrittämistä arvostavaan periaatteeseen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

...menestystä valitsemallesi linjalle! - hyvä, että huomaat miten paljon on korjaamista ensin omassa porstuassa ennenkuin voi lähteä korjaamaan muiden - eikä tämä vimeinen osa arvosteluna tarkoita Sinua - eli moni asia teillä olisi toisin Sinun vetämänäsi!...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kaltaisiasi selkärankaisia Matin ohella enemmän eduskuntaan! Parhainta jatkoa!, Siunauksin,
Ilkka

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset