Matti Kyllönen

Kaikki blogit puheenaiheesta Alkuperäiskansat

En hyväksy saamelaiskäräjälain esitysluonnosta

En voi hyväksyä saamelaiskäräjälaista tehtyä esitysluonnosta, joka on tänään julkaistu lausuntokierrosta varten. Esitys ei poistaisi saamelaisuuden ympärillä olevia ongelmia ja kiistakysymyksiä, vaan päinvastoin pahentaisi niitä.

Lappalaisperusteen poistamisesta

Kirjoitin metsälappalaisuudesta kirjan "Kemin-Lappi elää!"

Olen toimittanut kirjan nimeltään ”KEMIN-LAPPI ELÄÄ!” Kirjassa tarjotaan näköaloja keminlappalaisten eli metsälappalaisten/ metsäsaamelaisten historiaan ja ennen kaikkea siihen, miten kulttuuri elää tänään.

Kansainvälinen Suomi

 

Nuori somalinainen kirjoitti puheenvuorossa suomalaisen yhteiskunnan ongelmista, historiallista taustaa vasten tarkastellen? Hänellä oli kysymyksiä, niinkuin kellä tahansa nuorella opiskelleella, eteenpäin tahtovalla ihmisellä pitääkin olla, koskien Suomen tilannetta nuorisotyöttömyyden ja ehkä täällä tällä hetkellä vallitsevan näköalattomuuden paineessa. Oikein hän kyseli myös johtamisen perään, johtaako tätä maata suomalaiset vai jotkut muut? Ansaitsemme parempaa johtamista tässä maassa.

 

Saamelaiskäräjien itkupotkuraivari

Eiliset tapahtumat saamelaispolitiikassa alkoivat, kun KHO ilmoitti hyväksyneensä 93 saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksestä valittanutta henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Päätös ei sinällään ollut yllättävä, sillä KHO:n vuosikirjapäätös vuodelta 2011 antoi olettaa, että tulkinnat tullaan tekemään hakijan itseidentifikaatiota painottaen, kunhan vain saamelaiskäräjälaissa annetun saamelaisen määritelmän objektiiviset kriteerit täyttyvät.

ILO-sopimuksen käsittely sai tarpeellista lisäaikaa

Suomi ei ratifioi ILO-sopimusta tällä hallituskaudella ja tunteet ovat Lapissa vaihdelleet laidasta laitaan. Useassa kodissa riemuittiin jo alkuviikosta, kun saamelaiskäräjälakiesitys vedettiin pois käsittelystä ja saamelaisen määritelmä säilytettiin ennallaan. Statuksettomat saamelaiset voittivat, mutta hinta on ollut monen kohdalla kova. Asian käsittely on jakanut monia kyläyhteisöjä kahtia ja tilanteen normalisoituminen vaatii aikaa. 

Saamelaiskäräjät syyllistyy ihmisoikeusrikkomuksiin

Eilinen oli mielenkiintoinen päivä saamelaispolitiikassa. Perustuslakivaliokunta päätti äänestyksen jälkeen, että se säilyttää nykyisen saamelaismääritelmän. Samalla valiokunta päätti esittää, yhtä lailla äänestyksen jälkeen, että Suomen valtio ratifioisi ILO-169 yleissopimuksen. 

Meidän isä on saamelaisempi kuin teidän isä

Uusi saamelaiskäräjälaki ja ILO169-yleissopimuksen ratifiointiesitys ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä. Maa- ja metsätalousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat antaneet esityksistä varsin kriittiset lausunnot, joten on oletettavaa, että lakiesityksiä muutetaan tai ne palautetaan uudelleen valmisteltaviksi.

Saamelaispolitiikkamme viimeisimmät käänteet

Hallituskauden lähestyessä loppuaan myös alkuperäiskansapolitiikkaamme koskettavat lainsäädäntöhankkeet lähestyvät kulminaatiopistettään. Saamelaiskäräjälaki, jossa määritellään kuka kuuluu alkuperäiskansaan, on parhaillaan kierroksella perustuslaki-, maa- ja metsätalous-, sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnissa. Perustuslakivaliokunnan oletetaan antavan asiasta mietintönsä marraskuun loppuun mennessä ja on varsin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi lakiesitykseen kirjattu saamelaisen määritelmä ja viranomaisten yhteistoimintavelvoite lopulta muotoutuu.

Saamelaisalueet myytävänä

Irlantilainen kaivosyhtiö Karelian Diamond Resources kartoittaa timantinkaivuumahdollisuuksia Utsjoen alueella ja Tukes hyväksyi yhtiön varausilmoituksen keväällä. Varausilmoitus ei oikeuta kaivostoiminnan aloittamista mutta päätöksen mukaan kyseisellä alueella yritys saa tehdä tutkimusta sekä vähäistä näytteenottoa ja myöhemmin hakea laajempaa lupaa toiminnalle.

 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä