Matti Kyllönen

Kaikki blogit puheenaiheesta Korkeakulttuuri

Avioliitto ja korkeakulttuuri

Avioliitto on ennen kaikkea maallinen instituutio. Kyse on yhteiskunnan lainsäädännöllä sääntelemästä parisuhteen muodosta. Päästäkseen perheen tueksi ja turvaksi säädettyjen lakien piiriin puolisoiden on solmittava avioliittolain määräämässä järjestyksessä avioliitto, toteaa Väestöliitto sivuillaan. Avioliittoa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.3. siten, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on tasa-arvoinen mahdollisuus solmia avioliitto.

Korkeakulttuurin elinvoimaisuus on eheässä perheessä

Kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan – seksuaalivallankumous perheen ja kulttuurin romahdus sivulla 19 näin:

  • Korkeakulttuurin elinvoimaisuus ja kehitys riippuvat sen kyvystä luoda edellytyksiä uuden sukupolven kehitykselle. Uusi sukupolvi saa persoonallisen kehityksensä perustavat rakennusosat perheestä.”

Sekä sivulla 17,

Vallanhimo sammuu poliitikossa viimeisenä

Korkeassa poliittisessa asemassa pysyminen vaatii tahtoa ja voimaa. Paluu menneeseen merkitsee kukistumista poliittisesti surkastuneena kääpiönä varjon vyöhykkeelle ilman merkittäviä yhteiskunnallisia etuoikeuksia. Järjelliset ja tarkat toteamukset eivät kiihota äänestäjien ailahtelevaa mieltä.  Siksi  poliittinen nousu toisinaan  tapahtuu surkeilla puheilla sekä arvottomilla lupauksilla.  Rotuun perustuva rasismi nojautuu käsitykseen jo olemassa olevasta yli-ihmisestä.

Kulttuuri pelastaa maailman rauhan

Lähettäkäämme Venäläislle suomalaiset sotaelokuvat, kuten tämänpäiväinen Kaikkien naisten monni (Pöysti, Toppo Elonperä etc), ja venäläiset katsovat turhaksi haalia sotakalustoa rajoillemme.

Lähettäkäämme maailmalle levitykseen Jouko Turkan Seitsemän veljestä ja näin vältymme muukalaisten vastaanottokeskusten lisärakentamiselta.

Rauha maassa, ja kaikilla hyvä tahto.

Saksalainen menestysresepti KKK ei petä perhettä

Lukioaikainen saksankielenopettajani oli eräs niistä harvinaisista opettajista, joka ei osannut ainoastaan opettaa kieltä – hän osasi välittää myös opetettavan kielen kulttuurimaisemaa. Eräänä päivänä hän opetti meille salaisen KKK-koodin. Minuun tuo koodi vaikutti niin voimakkaasti, että halusin siltä istumalta matkustaa kyseiseen maahan tutustumaan ilmiöön syvemmin.

Pohjantähden alla

Näin tällä meillä, demokraattisessa Suomen tasa-vallassa. Seuraavan pääministerin valitsee 850 kokoomusedustajaa. Siis 5,4 miljoonasta ihmisestä 0,00016 % on oikeutettuja äänestämään maallemme sen eniten valtaa omaavan, ja käyttävän, poliitikon. Kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi olla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä