Oikeus http://raunolintunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132507/all Thu, 13 Jun 2019 17:53:14 +0300 fi Oikein meni http://maxjussila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277304-oikein-meni <p>Hyvin meni, itseään aseella puolustanutta 81-vuotiasta ei syytetä, kihlakunnansyyttäjä teki syyttämättä jättämisestä päätöksen.</p><p><a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006141443.html?fbclid=IwAR0iiv4MPi6A4vXuy-kkYNh1BHub049pEC3nhcqh_inKZrl-xlxc1HX3rB8">https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006141443.html?fbclid=IwAR0iiv4MPi6A4vXuy-kkYNh1BHub049pEC3nhcqh_inKZrl-xlxc1HX3rB8</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hyvin meni, itseään aseella puolustanutta 81-vuotiasta ei syytetä, kihlakunnansyyttäjä teki syyttämättä jättämisestä päätöksen.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006141443.html?fbclid=IwAR0iiv4MPi6A4vXuy-kkYNh1BHub049pEC3nhcqh_inKZrl-xlxc1HX3rB8

]]>
15 http://maxjussila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277304-oikein-meni#comments Oikeus Rikoalaki Thu, 13 Jun 2019 14:53:14 +0000 Max Jussila http://maxjussila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277304-oikein-meni
Oikeus, virantoimijan asema ja luonnoton valta? http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277111-oikeus-virantoimijan-asema-ja-luonnoton-valta <p>Marjaana Toivaisen oikeustapaus toi mieleeni, miksi virantoimessa työskentelevien kovempi arvosteleminen voisi olla perusteltavampaa, kuin rivikansalaisen?</p><p>Yleinen peruste on, että koska henkilö on virkansa puolesta korkeammassa asemassa ja arvovallaltaan vahvempi, oikeuttaa tämä kovempaan arvosteluun. Mielestäni tämä osoittaa ennemminkin luonnottomuutta, joka voidaan osoittaa käytösperustan kautta vinoutuneeksi tavaksi ja eriarvoistavaksi.</p><p>Henkilön tullessa virantoimesta nimetyksi korkeampaan asemaan hän saa valtuutuksensa sekä luottamuksensa luontaisilta henkilöiltä ja tulee näin ollen oikeushenkilöksi(lain määritelmä), eli luonnottomaksi henkilöksi?</p><p>Eikö tämä osoita selkeästi vallan turmelusta, kun luontainen valta, eli <strong>valta omaan kehoon muuttuukin korkeammaksi tuomiovallaksi yli luontaisen henkilön itsemääräämisvallan ja siten muuttuu luonnottomaksi?</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Marjaana Toivaisen oikeustapaus toi mieleeni, miksi virantoimessa työskentelevien kovempi arvosteleminen voisi olla perusteltavampaa, kuin rivikansalaisen?

Yleinen peruste on, että koska henkilö on virkansa puolesta korkeammassa asemassa ja arvovallaltaan vahvempi, oikeuttaa tämä kovempaan arvosteluun. Mielestäni tämä osoittaa ennemminkin luonnottomuutta, joka voidaan osoittaa käytösperustan kautta vinoutuneeksi tavaksi ja eriarvoistavaksi.

Henkilön tullessa virantoimesta nimetyksi korkeampaan asemaan hän saa valtuutuksensa sekä luottamuksensa luontaisilta henkilöiltä ja tulee näin ollen oikeushenkilöksi(lain määritelmä), eli luonnottomaksi henkilöksi?

Eikö tämä osoita selkeästi vallan turmelusta, kun luontainen valta, eli valta omaan kehoon muuttuukin korkeammaksi tuomiovallaksi yli luontaisen henkilön itsemääräämisvallan ja siten muuttuu luonnottomaksi?

]]>
3 http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277111-oikeus-virantoimijan-asema-ja-luonnoton-valta#comments Luontainen henkilö Oikeus Vallan turmelus Virantoimija Sat, 08 Jun 2019 06:54:28 +0000 Mikko Marttila http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277111-oikeus-virantoimijan-asema-ja-luonnoton-valta
Kielestä ja sen säätelystä: case Vehkoo http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274316-kielesta-ja-sen-saatelysta-case-vehkoo <p>Oulun käräjäoikeus on todennut, että Johanna Vehkoo on syyllistynyt kunnianloukkaukseen käytettyään esimerkiksi ilmaisuja &rdquo;natsipelle&rdquo;, &rdquo;natsi&rdquo; ja &rdquo;tunnettu rasisti&rdquo; puhuessaan kunnanvaltuutettu Junes Lokasta. Päätös on herättänyt paljon keskustelua ja huolta esimerkiksi siitä, että päätös on sukupuolittunut tai muodostaa huolestuttavan ennakkotapauksen, joka heikentää häirinnän kohteeksi joutuneiden kansalaisten asemaa. En ota tässä kantaa näihin asioihin, vaan tarkastelen tapausta kielen ja siihen kohdistuvan laillisen sääntelyn näkökulmasta.</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/5dd55afa-3eb9-4c96-bedb-899e03af89e9?fbclid=IwAR3Op3_Gbm2r3Dg3zfnL9wvnNTe_K_JJNvmMbWVJ8lFlsN18NkbHxNgnF94">Perttu Kauppinen kirjoittaa Iltalehden pääkirjoituksessa</a>, että oikeuden päätös on siksi erikoinen, että se antaa ymmärtää, että tosiasioita ei saa enää sanoa ääneen siinä pelossa, että tulee loukanneeksi jonkun kunniaa. Esimerkkinä tästä mainitaan sellainen absurdi skenaario, jossa Heinrich Himmleriä ei saa enää sanoa natsiksi, vaikka hän kiistatta sellainen olikin. <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/42a60e7d-28cf-428a-816d-65edc8c70b7c">Iltalehden tietojen mukaan</a> Oulun käräjillä on todettu, että Vehkoon käyttämät sanat ovat sellaisia, joita &rdquo;on pidettävä haukkumasanoina, joita tyypillisesti käytetään silloin, kun halutaan osoittaa toiselle epäkunnioitusta.&rdquo; Niiden totuudenmukaisuus ei puolestaan ole ollut päätöksessä oleellinen. Vaikuttaa siis siltä, että kyse on sellaisten sanojen määrittelystä, joita voidaan pitää kategorisesti loukkaavina.</p><p>Tällainen määrittely on tietysti hankalaa yhtäältä siksi, että sanojen merkitykset eivät ole muuttumattomia, ja toisaalta siksi, että oikeudessa teoistaan vastaavat ihmiset, eivät heidän tekonsa tai käytetyt sanat. Eli Kauppisen käyttämää natsi-sanaa koskevaa esimerkkiä mukaillen voidaan todeta, että on täysin ongelmatonta käyttää kyseistä sanaa puhuttaessa esimerkiksi natsi-Saksasta tai NSDAP-puolueen jäsenistä. Mutta entäpä silloin, kun natsi-sanaa käytetään epäspesifisemmässä merkityksessä viittaamaan epämiellyttävään ihmiseen? Tällöin ratkaiseviksi tekijöiksi saattavat nousta sanankäytön tarkoitusperät ja sanankäyttäjän intentiot sekä myös kielenkäytön kohteen oma suhtautuminen asiaan.</p><p>Intentioiden määrittely ei kuitenkaan ole yhtään sen helpompaa. Koska sanojen merkitykset vaihtelevat tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen, ei jonkin tietyn sanan käyttämistä voida mitenkään yksiselitteisesti katsoa todisteeksi siitä, että tarkoituksena on ollut esimerkiksi kunnian loukkaaminen. Tällöin täytyy asia ratkaista muilla keinoilla, kuten asianosaisten ja mahdollisten todistajien kuulemisella sekä asiayhteyksien tutkimisella.</p><p>Mielenkiintoista kyllä, <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/baf9d841-5b0f-471a-83bf-b9668bc8894c">Vehkoon mukaan</a> mitään kunnianloukkaustarkoitusta ei ole kyetty näyttämään toteen. Voikin olla niin, että käräjäoikeus on halunnut itse sanoihin ja niiden merkityksiin kohdistuvalla &rdquo;mustalistaavalla&rdquo; päätöksellään hillitä sitä &rdquo;tapainturmelusta&rdquo;, josta myös Kauppinen haluaa eroon. Ei kuitenkaan olisi yllättävää, jos asia ratkaistaisiin jotenkin toisin korkeammissa oikeusasteissa. Tällöin liberaaliin maailmankuvaan taipuvaiset voisivat hengähtää, sillä se voitaisiin tulkita osoitukseksi siitä, että Suomessa vallitsee sananvapaus, mutta ei kuitenkaan vapautta toimia pahantahtoisissa tarkoituksissa. Toisaalta sananvapauden puolesta ääntä pitävät saattavat ajatella, että koko juttu on täysin tarpeeton, eikä oikeuslaitoksen tule ottaa näin suurta roolia ihmisten välisen kanssakäymisen kontrolloimiseksi.</p><p>Kaiken kaikkiaan tapaus on varsin mutkikas, eikä sen hyvinkin mahdollisesti vielä muuttuva lopputulema tule kaikkia miellyttämään. Osittain siinä on siis myös kyse kielestä ja sen käytöstä sekä säätelystä. Tiettyihin sanoihin ja niiden yleisinä pidettyihin merkityksiin keskittyvä ratkaisu voidaan helposti tulkita ilmaisunvapautta ja siten myös ajattelua rajoittavaksi liukkaaksi pinnaksi, joka vie yhteiskuntaa kohti dystooppista totalitarismia. Intentioihin ja asiayhteyksiin perustuva ratkaisu puolestaan uhkaa rikkoa koko systeemin, kun tahallaan loukkaantujat alkavat kilvan haastaa toisiaan oikeuteen. Jos taas asianosaisilta aletaan vaatimaan kunniallisuutta ennen kuin heihin kohdistuvia tapauksia edes otetaan käsittelyyn, tunnutaan palaavan varsin 1800-lukulaiselta haiskahtavaan maineeseen ja säätyasemaan perustuvaan toimintatapaan. Toivotankin oikeusoppineille voimia asian ratkaisuun.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oulun käräjäoikeus on todennut, että Johanna Vehkoo on syyllistynyt kunnianloukkaukseen käytettyään esimerkiksi ilmaisuja ”natsipelle”, ”natsi” ja ”tunnettu rasisti” puhuessaan kunnanvaltuutettu Junes Lokasta. Päätös on herättänyt paljon keskustelua ja huolta esimerkiksi siitä, että päätös on sukupuolittunut tai muodostaa huolestuttavan ennakkotapauksen, joka heikentää häirinnän kohteeksi joutuneiden kansalaisten asemaa. En ota tässä kantaa näihin asioihin, vaan tarkastelen tapausta kielen ja siihen kohdistuvan laillisen sääntelyn näkökulmasta.

Perttu Kauppinen kirjoittaa Iltalehden pääkirjoituksessa, että oikeuden päätös on siksi erikoinen, että se antaa ymmärtää, että tosiasioita ei saa enää sanoa ääneen siinä pelossa, että tulee loukanneeksi jonkun kunniaa. Esimerkkinä tästä mainitaan sellainen absurdi skenaario, jossa Heinrich Himmleriä ei saa enää sanoa natsiksi, vaikka hän kiistatta sellainen olikin. Iltalehden tietojen mukaan Oulun käräjillä on todettu, että Vehkoon käyttämät sanat ovat sellaisia, joita ”on pidettävä haukkumasanoina, joita tyypillisesti käytetään silloin, kun halutaan osoittaa toiselle epäkunnioitusta.” Niiden totuudenmukaisuus ei puolestaan ole ollut päätöksessä oleellinen. Vaikuttaa siis siltä, että kyse on sellaisten sanojen määrittelystä, joita voidaan pitää kategorisesti loukkaavina.

Tällainen määrittely on tietysti hankalaa yhtäältä siksi, että sanojen merkitykset eivät ole muuttumattomia, ja toisaalta siksi, että oikeudessa teoistaan vastaavat ihmiset, eivät heidän tekonsa tai käytetyt sanat. Eli Kauppisen käyttämää natsi-sanaa koskevaa esimerkkiä mukaillen voidaan todeta, että on täysin ongelmatonta käyttää kyseistä sanaa puhuttaessa esimerkiksi natsi-Saksasta tai NSDAP-puolueen jäsenistä. Mutta entäpä silloin, kun natsi-sanaa käytetään epäspesifisemmässä merkityksessä viittaamaan epämiellyttävään ihmiseen? Tällöin ratkaiseviksi tekijöiksi saattavat nousta sanankäytön tarkoitusperät ja sanankäyttäjän intentiot sekä myös kielenkäytön kohteen oma suhtautuminen asiaan.

Intentioiden määrittely ei kuitenkaan ole yhtään sen helpompaa. Koska sanojen merkitykset vaihtelevat tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen, ei jonkin tietyn sanan käyttämistä voida mitenkään yksiselitteisesti katsoa todisteeksi siitä, että tarkoituksena on ollut esimerkiksi kunnian loukkaaminen. Tällöin täytyy asia ratkaista muilla keinoilla, kuten asianosaisten ja mahdollisten todistajien kuulemisella sekä asiayhteyksien tutkimisella.

Mielenkiintoista kyllä, Vehkoon mukaan mitään kunnianloukkaustarkoitusta ei ole kyetty näyttämään toteen. Voikin olla niin, että käräjäoikeus on halunnut itse sanoihin ja niiden merkityksiin kohdistuvalla ”mustalistaavalla” päätöksellään hillitä sitä ”tapainturmelusta”, josta myös Kauppinen haluaa eroon. Ei kuitenkaan olisi yllättävää, jos asia ratkaistaisiin jotenkin toisin korkeammissa oikeusasteissa. Tällöin liberaaliin maailmankuvaan taipuvaiset voisivat hengähtää, sillä se voitaisiin tulkita osoitukseksi siitä, että Suomessa vallitsee sananvapaus, mutta ei kuitenkaan vapautta toimia pahantahtoisissa tarkoituksissa. Toisaalta sananvapauden puolesta ääntä pitävät saattavat ajatella, että koko juttu on täysin tarpeeton, eikä oikeuslaitoksen tule ottaa näin suurta roolia ihmisten välisen kanssakäymisen kontrolloimiseksi.

Kaiken kaikkiaan tapaus on varsin mutkikas, eikä sen hyvinkin mahdollisesti vielä muuttuva lopputulema tule kaikkia miellyttämään. Osittain siinä on siis myös kyse kielestä ja sen käytöstä sekä säätelystä. Tiettyihin sanoihin ja niiden yleisinä pidettyihin merkityksiin keskittyvä ratkaisu voidaan helposti tulkita ilmaisunvapautta ja siten myös ajattelua rajoittavaksi liukkaaksi pinnaksi, joka vie yhteiskuntaa kohti dystooppista totalitarismia. Intentioihin ja asiayhteyksiin perustuva ratkaisu puolestaan uhkaa rikkoa koko systeemin, kun tahallaan loukkaantujat alkavat kilvan haastaa toisiaan oikeuteen. Jos taas asianosaisilta aletaan vaatimaan kunniallisuutta ennen kuin heihin kohdistuvia tapauksia edes otetaan käsittelyyn, tunnutaan palaavan varsin 1800-lukulaiselta haiskahtavaan maineeseen ja säätyasemaan perustuvaan toimintatapaan. Toivotankin oikeusoppineille voimia asian ratkaisuun.

]]>
5 http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274316-kielesta-ja-sen-saatelysta-case-vehkoo#comments Johanna Vehkoo Junes lokka Kieli Oikeus Sat, 13 Apr 2019 11:25:03 +0000 Jaakko Naski http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274316-kielesta-ja-sen-saatelysta-case-vehkoo
Keijo Kaarisade, sananvapaus ja suomalainen junttius http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274254-keijo-kaarisade-sananvapaus-ja-suomalainen-junttius <p><strong>Kerron nyt rehellisen ja tylyn käsitykseni monista suomalaisista. </strong></p><p>&nbsp;</p><p>Suomessa valtaa pitää junttieliitti. He eivät filosofoi sananvapaudesta tai muistakaan länsimaisista arvoista. Poliitikot keskittyvät perhevapaisiin ja työttömyyskorvauksiin. Arvoista ei puhuta, ellei niillä haluta lyödä toista ja korottaa itseä. Silloinkaan ei kerrota arvoista itsestään, sanotaan vain niiden olevan tärkeitä ja toistetaan muilta kuultuja perusteita. Jos poliitikko on asiassa epäselvä, ei hän tiedä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuten poliitikoille, virkakunnallekin <strong>oma turvattu asema</strong> on tärkeä. Toki, kellepä ei. Koska lait kahlitsevat vallankäyttöä, eikä rikkeistä halua jäädä kiinni, valtaa väärinkäytetään hienovaraisemmin. Se on fiksua, lait eivät tule rikotuksi, mutta sen myötä oikeus toteutuu toisten kohdalla paremmin kuin toisten.</p><p>&nbsp;</p><p>Suomalaiset ovat korkeasti koulutettu sivistymätön kansa. Koulutusta voi olla paljon mutta sivistystä ei. Joukossamme on paljon niitä, joille <strong>vain omat asiat ovat tärkeitä</strong>. Toisten ongelmat eivät kosketa. Moni heistä on valtaapitävä virkamies, poliitikko tai muu johtaja. Heille vastustava kansalainen on häiriö, jonka mielellään nujertaa, jos alkaa tarpeeksi ärsyttämään. Ysärilamassa oli pankinjohtajille tarjolla elinkelpoisia yrityksiä, jotka petoksin ajettiin nurin ja ostettiin itselle tai lähipiirille halvalla. Ihminen oli riistaa. Suomi on sellainen.</p><p>&nbsp;</p><p>Ylivelkaantuneita roikotettiin velkaorjuudessa kylmästi. Vastauksena aneluihin oli (vailla tietoa), että itse olet asiasi sotkenut. Suomi on sellainen. Mummot makaavat paskassa ja joka vaaleissa poliitikot vaahtoavat, että &quot;meidän pitää tehdä kaikkemme&quot; milloin minkäkin heikko-osaisen ryhmän eteen. Mitään ei tapahdu. Vaahto kuivuu vaalivalvojaisissa huulille.</p><p>&nbsp;</p><p>2004 tsunamin yhteydessä Suomen Ulkoministeriö oli se ministeriö, jota ei suomalaisten hätä kiinnostanut. Se on suomalaista. Toisin oli muualla. Siitä tuli sanomista ja varmastikin ihan aiheesta. Se paljasti taas palan kansanluonteestamme.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Suomi ei ole enää pohjoismainen oikeusvaltio. </em>Tuoreen kansainvälisen selvityksen mukaan kansalaiset etsivät todella hämmentävän paljon apua vain itse ja ilman apua oikeudelta tai virkakunnalta. Oikeus on liian hidas ja kallis, se on muuttunut suomalaisille ylellisyydeksi. Näin siksi, että saituus on aikamme paradigma. Säästämme hinnalla millä hyvänsä. Niinpä oikeusavun korvaukset ovat jääneet kauas menneisyyteen ja pohjoismaisesta tasosta. Oikeudenkäynnit kestävät liian usein tolkuttoman pitkään. Suomen oikeuslaitos on saanut niistä ja muista rikkomuksista enemmän nuhteluita EIT:ltä kuin muut Pohjoismaat <em>yhteensä. </em>Näin siksi, että johtajiemme arvopohjassa saituus on oikeutta tärkeämpää.</p><p>&nbsp;</p><p>Siinä missä kansalaiset eivät usein edes yritä saada oikeutta, yrittäneistä moni pettyy. Itsessään hitaat oikeusprosessit ovat uhreille rangaistus. Raiskauksista epäeurooppalaisesti vain 17 % päättyy tuomioon ja niistäkin puolet on huomautuksia (eli ehdonalaisia). Omaisuusrikoksista tutkitaan paikoin vain joka kymmenes. Raiskaajat ja varkaat juoksevat siis vapaana. Mitä tekee poliisi? Vahtii tiellä nopeuksia ja netissä puhetta. Poliisijohtoa on linnassa ja syytettynä. Miten tässä on näin käynyt? Saituuden ohella yksi syy on organisaatioiden taipumus aikojen saatossa alkaa palvella itseään (jäseniään). Valta korruptoi ja saa vaatimaan etuja. Aarniokin kompastui kai siihen.</p><p>&nbsp;</p><p>Oikeuden epäsuhtaa voi itse kukin miettiä: valtaosa raiskaajista ja varkaista välttyy rangaistuksilta mutta meillä valvotaan vihapuhetta, mitä se sitten liekin kenenkin mielestä. Näille arvopohjaa korostaville poliitikoille tärkeintä on, <strong>ettei omaa asemaa uhata </strong>ikävällä puheella. Arvot ja sananvapaus ovat toissijaisia, paitsi toisen lyömisessä. Tuoreen esimerkin tästä tarjoaa valtioneuvoston <a href="https://twitter.com/valtioneuvosto/status/1115226392323612672?fbclid=IwAR3kgA2oazU4-xGuAZgymIoviC1xEhG73EjDvojiKljuXLFFrTLW1ueLGeQ">ohje</a>, jossa varoitetaan haitallisesta informaatiovaikuttamisesta, kuten <em>parodiasta ja satiirista. </em>Ohje on alunperin ruotsalainen mutta pysähdytäänpä tähän: moniko tulkitsee, että parodia ja satiiri ovat haitallisia ilmiöitä? Meillä on lukemattomia koulutettuja ihmisiä, joilla ei ole sanottavaa historian tajua, arvoista nyt puhumattakaan. Monelle heistä on ihan okei, jos itselle epämiellyttävä ihminen joutuu vaikenemaan. Tämän kysymyksen suhteen ihmiset luultavasti jakautuvat. Osalle vaientaminen on iso epäkohta joka tapauksessa ja toisille vain, jos se kahlitsee <strong>omia </strong>tai kannattamiaan <strong>ajatuksia</strong>. Loput katsovat välinpitämättöminä hiljaa vierestä. Se on suomalaista.</p><p>&nbsp;</p><p>Joko pääsemme lopulta Keijo Kaarisateeseen ja vihapuhepoliisiin? Lienee jo tunnettua ja tämän kirjoituksen kannalta koherenttia, että suomalaisia toimittajia kiinnostaa lähinnä vain <strong>oma </strong>toimittajien <strong>sananvapaus</strong>. Kansalaisten laillinenkin sananvapaus voi tuntua jopa uhalta. Niinpä vastustajat etsivät jotain, millä vaientaa Keijo Kaarisade. Emme tiedä, mikä oli se syy ja miten asia eteni. Jälleen kerran suomalainen iski:<strong> omaa etua </strong>ja kantaa häiritsevä nujerrettiin. Länsimaisilla arvoilla ei siinä pelissä ollut mitään merkitystä. Niillä ei ole merkitystä, koska tekijöillä ei niitä ole. He toimivat etujen ja haittojen maailmassa. Jos jostain arvosta on hyötyä itselle, sitä käytetään, kunnes se on haitaksi. Arvo on näille väline, ei periaate. Se on suomalaista.</p><p>&nbsp;</p><p>Yleinen vihervasemmiston, toimittajien ja poliitikoiden välinpitämättömyys kansalaisten sananvapaudesta on silmiin pistävää. Oletko nähnyt vanhojen aatteiden poliitikoiden vetoomuksia kansalaisten sananvapauden puolesta? Ei heitä kiinnosta. Eivät he ymmärrä, miksi sananvapaus olisi tärkeää muuten kuin siksi, että sananvapaus on tärkeää.</p><p>&nbsp;</p><p>Niinpä ongelmitta lillumme tilanteessa, jossa yksityiset yhtiöt toimivat sananvapauden tuomareina/sensoreina ilman, että tunnetut vanhojen aatteiden poliitikkomme nostavat sormeaankaan sananvapauden puolesta. Siis sen vapauden, jonka perustalle vapaa ja kansanvaltainen länsimainen yhteiskunta rakentuu. Voinee siten katsoa, että elämme arvottomuuden aikaa. Se kaikki, minkä takia on taisteltu, on unohdettu itsestäänselvänä.</p><p>&nbsp;</p><p>Netin somealustat ovat yksityisiä, mutteivät lakien yläpuolella. Aikamme suorastaan odottaa, milloin yhtiöt ja länsimaiset arvot törmäävät avoimessa konfliktissa. Siinä eivät taistele valtiot ja yhtiöt vaan kansalaiset ja yhtiöt. Suomen valtiota ei kiinnosta, koska se oma etu.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kerron nyt rehellisen ja tylyn käsitykseni monista suomalaisista.

 

Suomessa valtaa pitää junttieliitti. He eivät filosofoi sananvapaudesta tai muistakaan länsimaisista arvoista. Poliitikot keskittyvät perhevapaisiin ja työttömyyskorvauksiin. Arvoista ei puhuta, ellei niillä haluta lyödä toista ja korottaa itseä. Silloinkaan ei kerrota arvoista itsestään, sanotaan vain niiden olevan tärkeitä ja toistetaan muilta kuultuja perusteita. Jos poliitikko on asiassa epäselvä, ei hän tiedä.

 

Kuten poliitikoille, virkakunnallekin oma turvattu asema on tärkeä. Toki, kellepä ei. Koska lait kahlitsevat vallankäyttöä, eikä rikkeistä halua jäädä kiinni, valtaa väärinkäytetään hienovaraisemmin. Se on fiksua, lait eivät tule rikotuksi, mutta sen myötä oikeus toteutuu toisten kohdalla paremmin kuin toisten.

 

Suomalaiset ovat korkeasti koulutettu sivistymätön kansa. Koulutusta voi olla paljon mutta sivistystä ei. Joukossamme on paljon niitä, joille vain omat asiat ovat tärkeitä. Toisten ongelmat eivät kosketa. Moni heistä on valtaapitävä virkamies, poliitikko tai muu johtaja. Heille vastustava kansalainen on häiriö, jonka mielellään nujertaa, jos alkaa tarpeeksi ärsyttämään. Ysärilamassa oli pankinjohtajille tarjolla elinkelpoisia yrityksiä, jotka petoksin ajettiin nurin ja ostettiin itselle tai lähipiirille halvalla. Ihminen oli riistaa. Suomi on sellainen.

 

Ylivelkaantuneita roikotettiin velkaorjuudessa kylmästi. Vastauksena aneluihin oli (vailla tietoa), että itse olet asiasi sotkenut. Suomi on sellainen. Mummot makaavat paskassa ja joka vaaleissa poliitikot vaahtoavat, että "meidän pitää tehdä kaikkemme" milloin minkäkin heikko-osaisen ryhmän eteen. Mitään ei tapahdu. Vaahto kuivuu vaalivalvojaisissa huulille.

 

2004 tsunamin yhteydessä Suomen Ulkoministeriö oli se ministeriö, jota ei suomalaisten hätä kiinnostanut. Se on suomalaista. Toisin oli muualla. Siitä tuli sanomista ja varmastikin ihan aiheesta. Se paljasti taas palan kansanluonteestamme.

 

Suomi ei ole enää pohjoismainen oikeusvaltio. Tuoreen kansainvälisen selvityksen mukaan kansalaiset etsivät todella hämmentävän paljon apua vain itse ja ilman apua oikeudelta tai virkakunnalta. Oikeus on liian hidas ja kallis, se on muuttunut suomalaisille ylellisyydeksi. Näin siksi, että saituus on aikamme paradigma. Säästämme hinnalla millä hyvänsä. Niinpä oikeusavun korvaukset ovat jääneet kauas menneisyyteen ja pohjoismaisesta tasosta. Oikeudenkäynnit kestävät liian usein tolkuttoman pitkään. Suomen oikeuslaitos on saanut niistä ja muista rikkomuksista enemmän nuhteluita EIT:ltä kuin muut Pohjoismaat yhteensä. Näin siksi, että johtajiemme arvopohjassa saituus on oikeutta tärkeämpää.

 

Siinä missä kansalaiset eivät usein edes yritä saada oikeutta, yrittäneistä moni pettyy. Itsessään hitaat oikeusprosessit ovat uhreille rangaistus. Raiskauksista epäeurooppalaisesti vain 17 % päättyy tuomioon ja niistäkin puolet on huomautuksia (eli ehdonalaisia). Omaisuusrikoksista tutkitaan paikoin vain joka kymmenes. Raiskaajat ja varkaat juoksevat siis vapaana. Mitä tekee poliisi? Vahtii tiellä nopeuksia ja netissä puhetta. Poliisijohtoa on linnassa ja syytettynä. Miten tässä on näin käynyt? Saituuden ohella yksi syy on organisaatioiden taipumus aikojen saatossa alkaa palvella itseään (jäseniään). Valta korruptoi ja saa vaatimaan etuja. Aarniokin kompastui kai siihen.

 

Oikeuden epäsuhtaa voi itse kukin miettiä: valtaosa raiskaajista ja varkaista välttyy rangaistuksilta mutta meillä valvotaan vihapuhetta, mitä se sitten liekin kenenkin mielestä. Näille arvopohjaa korostaville poliitikoille tärkeintä on, ettei omaa asemaa uhata ikävällä puheella. Arvot ja sananvapaus ovat toissijaisia, paitsi toisen lyömisessä. Tuoreen esimerkin tästä tarjoaa valtioneuvoston ohje, jossa varoitetaan haitallisesta informaatiovaikuttamisesta, kuten parodiasta ja satiirista. Ohje on alunperin ruotsalainen mutta pysähdytäänpä tähän: moniko tulkitsee, että parodia ja satiiri ovat haitallisia ilmiöitä? Meillä on lukemattomia koulutettuja ihmisiä, joilla ei ole sanottavaa historian tajua, arvoista nyt puhumattakaan. Monelle heistä on ihan okei, jos itselle epämiellyttävä ihminen joutuu vaikenemaan. Tämän kysymyksen suhteen ihmiset luultavasti jakautuvat. Osalle vaientaminen on iso epäkohta joka tapauksessa ja toisille vain, jos se kahlitsee omia tai kannattamiaan ajatuksia. Loput katsovat välinpitämättöminä hiljaa vierestä. Se on suomalaista.

 

Joko pääsemme lopulta Keijo Kaarisateeseen ja vihapuhepoliisiin? Lienee jo tunnettua ja tämän kirjoituksen kannalta koherenttia, että suomalaisia toimittajia kiinnostaa lähinnä vain oma toimittajien sananvapaus. Kansalaisten laillinenkin sananvapaus voi tuntua jopa uhalta. Niinpä vastustajat etsivät jotain, millä vaientaa Keijo Kaarisade. Emme tiedä, mikä oli se syy ja miten asia eteni. Jälleen kerran suomalainen iski: omaa etua ja kantaa häiritsevä nujerrettiin. Länsimaisilla arvoilla ei siinä pelissä ollut mitään merkitystä. Niillä ei ole merkitystä, koska tekijöillä ei niitä ole. He toimivat etujen ja haittojen maailmassa. Jos jostain arvosta on hyötyä itselle, sitä käytetään, kunnes se on haitaksi. Arvo on näille väline, ei periaate. Se on suomalaista.

 

Yleinen vihervasemmiston, toimittajien ja poliitikoiden välinpitämättömyys kansalaisten sananvapaudesta on silmiin pistävää. Oletko nähnyt vanhojen aatteiden poliitikoiden vetoomuksia kansalaisten sananvapauden puolesta? Ei heitä kiinnosta. Eivät he ymmärrä, miksi sananvapaus olisi tärkeää muuten kuin siksi, että sananvapaus on tärkeää.

 

Niinpä ongelmitta lillumme tilanteessa, jossa yksityiset yhtiöt toimivat sananvapauden tuomareina/sensoreina ilman, että tunnetut vanhojen aatteiden poliitikkomme nostavat sormeaankaan sananvapauden puolesta. Siis sen vapauden, jonka perustalle vapaa ja kansanvaltainen länsimainen yhteiskunta rakentuu. Voinee siten katsoa, että elämme arvottomuuden aikaa. Se kaikki, minkä takia on taisteltu, on unohdettu itsestäänselvänä.

 

Netin somealustat ovat yksityisiä, mutteivät lakien yläpuolella. Aikamme suorastaan odottaa, milloin yhtiöt ja länsimaiset arvot törmäävät avoimessa konfliktissa. Siinä eivät taistele valtiot ja yhtiöt vaan kansalaiset ja yhtiöt. Suomen valtiota ei kiinnosta, koska se oma etu.

]]>
1 http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274254-keijo-kaarisade-sananvapaus-ja-suomalainen-junttius#comments Oikeus Sananvapaus Sensuuri Suomalainen kulttuuri Sat, 13 Apr 2019 06:41:00 +0000 Mikko Kangasoja http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274254-keijo-kaarisade-sananvapaus-ja-suomalainen-junttius
Vankilamatematiikasta ja tuomioista http://jounijuhanikolehmainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272610-vankilamatematiikasta-ja-tuomioista <p>Tuomio on keskimäärin reilu yhdeksän vuotta vankeutta, jos tappaa jonkun toisen ihmisen. Kuulostaa pitkältä ajalta mutta sitä se ei välttämättä ole. Ensimmäisellä kerralla vankilassa on luettava tiilenpäitä vain neljä vuotta. Ei kovin kummoinen rangaistus siitä, että toiselta ihmiseltä lähti henki. Näin se vankilamatematiikka kuitenkin menee. Jos tappaa toisen kerran, siinä tapauksessa joutuu istumaan vankilassa jo liki kuusi vuotta. Harvinaisia ovat tapaukset, joissa tuomiota suoritetaan sen verran kuin tuomari määräsi. Elinkautiset eivät nekään kestä kovin pitkään. Tämä juttu ei käy tavallisen pulliaisen oikeustajuun.<br /><br />Suomessa olisi syytä muuttaa lakeja ja asetuksia siten, että kun tuomari antaa tuomion, se olisi selvä heti julistettaessa. Tuomitulle kerrottaisiin selkeästi päivämäärä, jolloin hän vapautuu vankilasta. Siinä säästyisi valtiolta pitkä penni, kun suuri joukko virkamiehiä voisi tehdä jotain järkevämpää kuin laskea monimutkaista vankilamatematiikkaa käyttäen tuomion pituuksia. Uskon, että tuomarit ovat kyllin valistuneita puntaroimaan oikean mittaisen rangaistuksen ihan suoraan.<br /><br />Olen useasti kuullut väitteen, että rangaistuksia ei tule kiristää, koska vankila ei paranna eikä ehkäise rikollisuutta. Tämä on kyllä todella nurinkurinen ajatus. Kaunis ja humanistinen ajatus varmasti mutta perustavalla lailla harhainen. Ennaltaehkäisy olisi pitänyt onnistua jo ennen tuomarin eteen joutumista. Vapauden menetys on rangaistus. Rikolliset pannaan vankilaan, koska heitä ei haluta pitää rehellisten ihmisten kiusana turuilla ja toreilla. Mitä pitempään rikolliset ovat vankilassa, sitä kauemmin tavalliset ihmiset ovat turvassa.<br /><br />Tuomion pitäisi olla selkeä ja riittävän pitkä. Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa ainakin kaksi kertaa ankarampi kuin muuten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tuomio on keskimäärin reilu yhdeksän vuotta vankeutta, jos tappaa jonkun toisen ihmisen. Kuulostaa pitkältä ajalta mutta sitä se ei välttämättä ole. Ensimmäisellä kerralla vankilassa on luettava tiilenpäitä vain neljä vuotta. Ei kovin kummoinen rangaistus siitä, että toiselta ihmiseltä lähti henki. Näin se vankilamatematiikka kuitenkin menee. Jos tappaa toisen kerran, siinä tapauksessa joutuu istumaan vankilassa jo liki kuusi vuotta. Harvinaisia ovat tapaukset, joissa tuomiota suoritetaan sen verran kuin tuomari määräsi. Elinkautiset eivät nekään kestä kovin pitkään. Tämä juttu ei käy tavallisen pulliaisen oikeustajuun.

Suomessa olisi syytä muuttaa lakeja ja asetuksia siten, että kun tuomari antaa tuomion, se olisi selvä heti julistettaessa. Tuomitulle kerrottaisiin selkeästi päivämäärä, jolloin hän vapautuu vankilasta. Siinä säästyisi valtiolta pitkä penni, kun suuri joukko virkamiehiä voisi tehdä jotain järkevämpää kuin laskea monimutkaista vankilamatematiikkaa käyttäen tuomion pituuksia. Uskon, että tuomarit ovat kyllin valistuneita puntaroimaan oikean mittaisen rangaistuksen ihan suoraan.

Olen useasti kuullut väitteen, että rangaistuksia ei tule kiristää, koska vankila ei paranna eikä ehkäise rikollisuutta. Tämä on kyllä todella nurinkurinen ajatus. Kaunis ja humanistinen ajatus varmasti mutta perustavalla lailla harhainen. Ennaltaehkäisy olisi pitänyt onnistua jo ennen tuomarin eteen joutumista. Vapauden menetys on rangaistus. Rikolliset pannaan vankilaan, koska heitä ei haluta pitää rehellisten ihmisten kiusana turuilla ja toreilla. Mitä pitempään rikolliset ovat vankilassa, sitä kauemmin tavalliset ihmiset ovat turvassa.

Tuomion pitäisi olla selkeä ja riittävän pitkä. Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa ainakin kaksi kertaa ankarampi kuin muuten.

]]>
0 http://jounijuhanikolehmainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272610-vankilamatematiikasta-ja-tuomioista#comments Oikeus Rikos Tuomio Vankila Tue, 26 Mar 2019 11:42:12 +0000 Jouni Kolehmainen http://jounijuhanikolehmainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272610-vankilamatematiikasta-ja-tuomioista
Hirmuinen pahoinpitelijä Hakkarainen http://jjrposti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272316-hirmuinen-pahoinpitelija-hakkarainen <p>Hakkaraista en puolusta.&nbsp; Hän kävi itsepuolustustaitoisen henkilön kimppuun julkisella paikalla.&nbsp;</p><p>Rankat sakot.&nbsp;</p><p>En tiedä mitä sanoa, kun nuoren puolustuskyvyttömän hyväksikäyttäjä kenenkään näkemättä, saa ehdonalaista. Ja sakot ja korvausvelvollisuuden kärsimyksestä.</p><p>Kertokaa ristiinnaulitsijat, kumpi tuomituista maksaa sakkonsa ja kärsii näin tuomionsa (plus mediateilaus).</p><p>Ks Lucky Luke, jota aiemmin linkkasin.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hakkaraista en puolusta.  Hän kävi itsepuolustustaitoisen henkilön kimppuun julkisella paikalla. 

Rankat sakot. 

En tiedä mitä sanoa, kun nuoren puolustuskyvyttömän hyväksikäyttäjä kenenkään näkemättä, saa ehdonalaista. Ja sakot ja korvausvelvollisuuden kärsimyksestä.

Kertokaa ristiinnaulitsijat, kumpi tuomituista maksaa sakkonsa ja kärsii näin tuomionsa (plus mediateilaus).

Ks Lucky Luke, jota aiemmin linkkasin. 

]]>
121 http://jjrposti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272316-hirmuinen-pahoinpitelija-hakkarainen#comments Oikeus oikeusvaltio Tuomiot Fri, 22 Mar 2019 20:00:29 +0000 Jari Räihä http://jjrposti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272316-hirmuinen-pahoinpitelija-hakkarainen
Onko pelko ainoa asia, mikä pitää yhdessä yhteiskuntia? http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272312-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia <p>Tottakai toivoisin näkeväni sen päivän, jolloin luottamus on todellista valuuttaa, sillä ilman luottamusta ei ole minkä päälle rakentaa.</p><p>Todellisuus ei ole meille kaikille sama, vaikka totuuden pitäisi puhua oikeuden puolesta. Käsittämätön yhdenmukaisuuden harha pitää ihmisiä otteessaan heidän uskoessaan yhteen totuuteen ja tuomiovaltaan, vaikka yksikään heistä ei tunne tuomitun sisäisiä liikkeitä tai henkimaailmaa.</p><p>Oikeuskäsitykset muokkaavat vahvasti ihmisten maailmankuvaa, jota siivittää voimakas sisäinen muuttuja sen mukaan, mikä on havaitsijan kulma.</p><p>Myötätunto antaa suuntaa siitä, mikä on muuttuja, mutta vaalea kirjoitus näkyy huonosti vaalealla taustalla ja siksi vaalean vastakohta tuo paremmin esiin sen, mitkä ovat todellisuuksia.</p><p>Arvostatko sinä todellisuudessa ihmisiä yksilöinä, vai lausutko vain latteuksia perässä?</p><p>Miksi perustimme yhteiskunnan, joka puhuu yhtä totuutta?</p><p><em>Kuka uskaltaa poiketa yhden totuuden tieltä löytääkseen maailman, joka puhuu mahdollisuuksien maailmasta eikä lamaannuksen kieltä?</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tottakai toivoisin näkeväni sen päivän, jolloin luottamus on todellista valuuttaa, sillä ilman luottamusta ei ole minkä päälle rakentaa.

Todellisuus ei ole meille kaikille sama, vaikka totuuden pitäisi puhua oikeuden puolesta. Käsittämätön yhdenmukaisuuden harha pitää ihmisiä otteessaan heidän uskoessaan yhteen totuuteen ja tuomiovaltaan, vaikka yksikään heistä ei tunne tuomitun sisäisiä liikkeitä tai henkimaailmaa.

Oikeuskäsitykset muokkaavat vahvasti ihmisten maailmankuvaa, jota siivittää voimakas sisäinen muuttuja sen mukaan, mikä on havaitsijan kulma.

Myötätunto antaa suuntaa siitä, mikä on muuttuja, mutta vaalea kirjoitus näkyy huonosti vaalealla taustalla ja siksi vaalean vastakohta tuo paremmin esiin sen, mitkä ovat todellisuuksia.

Arvostatko sinä todellisuudessa ihmisiä yksilöinä, vai lausutko vain latteuksia perässä?

Miksi perustimme yhteiskunnan, joka puhuu yhtä totuutta?

Kuka uskaltaa poiketa yhden totuuden tieltä löytääkseen maailman, joka puhuu mahdollisuuksien maailmasta eikä lamaannuksen kieltä?

]]>
0 http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272312-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia#comments Arvoperusta Oikeus Totuus Yhteiskunta Fri, 22 Mar 2019 17:59:00 +0000 Mikko Marttila http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272312-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia
Onko pelko ainoa asia, mikä pitää yhdessä yhteiskuntia? http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272311-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia <p>Tottakai toivoisin näkeväni sen päivän, jolloin luottamus on todellista valuuttaa, sillä ilman luottamusta ei ole minkä päälle rakentaa.</p><p>Todellisuus ei ole meille kaikille sama, vaikka totuuden pitäisi puhua oikeuden puolesta. Käsittämätön yhdenmukaisuuden harha pitää ihmisiä otteessaan heidän uskoessaan yhteen totuuteen ja tuomiovaltaan, vaikka yksikään heistä ei tunne tuomitun sisäisiä liikkeitä tai henkimaailmaa.</p><p>Oikeuskäsitykset muokkaavat vahvasti ihmisten maailmankuvaa, jota siivittää voimakas sisäinen muuttuja sen mukaan, mikä on havaitsijan kulma.</p><p>Myötätunto antaa suuntaa siitä, mikä on muuttuja, mutta vaalea kirjoitus näkyy huonosti vaalealla taustalla ja siksi vaalean vastakohta tuo paremmin esiin sen, mitkä ovat todellisuuksia.</p><p>Arvostatko sinä todellisuudessa ihmisiä yksilöinä, vai lausutko vain latteuksia perässä?</p><p>Miksi perustimme yhteiskunnan, joka puhuu yhtä totuutta?</p><p><em>Kuka uskaltaa poiketa yhden totuuden tieltä löytääkseen maailman, joka puhuu mahdollisuuksien maailmasta eikä lamaannuksen kieltä?</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tottakai toivoisin näkeväni sen päivän, jolloin luottamus on todellista valuuttaa, sillä ilman luottamusta ei ole minkä päälle rakentaa.

Todellisuus ei ole meille kaikille sama, vaikka totuuden pitäisi puhua oikeuden puolesta. Käsittämätön yhdenmukaisuuden harha pitää ihmisiä otteessaan heidän uskoessaan yhteen totuuteen ja tuomiovaltaan, vaikka yksikään heistä ei tunne tuomitun sisäisiä liikkeitä tai henkimaailmaa.

Oikeuskäsitykset muokkaavat vahvasti ihmisten maailmankuvaa, jota siivittää voimakas sisäinen muuttuja sen mukaan, mikä on havaitsijan kulma.

Myötätunto antaa suuntaa siitä, mikä on muuttuja, mutta vaalea kirjoitus näkyy huonosti vaalealla taustalla ja siksi vaalean vastakohta tuo paremmin esiin sen, mitkä ovat todellisuuksia.

Arvostatko sinä todellisuudessa ihmisiä yksilöinä, vai lausutko vain latteuksia perässä?

Miksi perustimme yhteiskunnan, joka puhuu yhtä totuutta?

Kuka uskaltaa poiketa yhden totuuden tieltä löytääkseen maailman, joka puhuu mahdollisuuksien maailmasta eikä lamaannuksen kieltä?

]]>
0 http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272311-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia#comments Arvoperusta Oikeus Totuus Yhteiskunta Fri, 22 Mar 2019 17:58:56 +0000 Mikko Marttila http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272311-onko-pelko-ainoa-asia-mika-pitaa-yhdessa-yhteiskuntia
Nyt kotoutetaan rikollisia hyvinvointivaltioon! http://henrinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271931-nyt-kotoutetaan-rikollisia-hyvinvointivaltioon <p><strong>Nyt alkaa olla Suomen oikeuslaitokselta viimeisetkin järjen rippeen menneet.&nbsp;Lapsen raiskannut selvisi ehdollisella - oikeus: &rdquo;Vankeus haittaisi sosiaalista selviytymistä&rdquo;</strong></p> <p><a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f2b5b676-6bf3-47c1-ba96-226056ecf727" target="_blank"><strong>Tässä linkki alkuperäiseen uutiseen: IL</strong></a></p> <p>Oikeus siis katsoo, että kotouttaminen on tärkeämpää kuin rangaistuksen antaminen rikoksesta. Tämä on vain yksi rangaistus muiden joukossa joka tekee Suomen oikeuslaitoksesta täysin naurettavan.</p> <p>Olemme lukeneet siitä kun huumepäissään ollut Arabi yrittää suistaa linja-auton tieltä niin vankeus vaihtuu sakkoihin, perusteluina paniikkihäiriökohtaus. Jos suomalainen olisi tehnyt vastaavan rikoksen olisi tuomio tullut vähintään liikenteen vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja taponyrityksestä ja hänet olisi tuomittu vankilaan.</p> <p>Nyt netissä saalistanu raiskaaja selvisi ilman 3-vuoden vankeusrangaistusta sillä perusteella, että hän kotoutuu paremmin. Mikäli suomalainen olisi tehnyt rikoksen olisi hänet tuomittu väh. 3-vuodeksi vankeuteen.</p> <p><strong>Onko Suomella siis pulaa raiskaajista joita pitää kotouttaa kaduille? Mitä täällä nyt oikein tapahtuu?</strong></p> <p>Kaikista tämän ja viimevuoden tulleista oikeuden päätöksistä siis nähdään, että Suomen laki on täysin eri suomalaiselle ja maahanmuuttajataustaiselle. Suomalaiset tuomitaan ja maahanmuuttajat jätetään tuomitsematta ja jos tuomitaan niin tuomioita alennetaan täysin älyttömin perustein.</p> <p>Oikeuslaitoksemme on täysin sekaisin eikä sen toiminnassa ole mitään järkeä.</p> <p><strong>Milloin Suomi alkaa kotouttamaan suomalaisia ja pitämään heidän turvallisuudestaan ja oikeuksistaan huolta? Selviääkö uhrit ikinä kokemuksistaan ja kotoutuvatko he yhteiskuntaan kokemiensa vääryyksien vuoksi? Nyt oikeesti valot päälle ja järki käteen!</strong></p> <p>Käyn aihetta enemmän läpi tänään 18.3.2019 Livelähetyksessä Klo 21.00 Facebook-sivuillani.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/Poliitikkohenrinieminen"><strong>Tykkää Facebook-sivustani tästä ja osallistu illan lähetykseen!</strong></a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nyt alkaa olla Suomen oikeuslaitokselta viimeisetkin järjen rippeen menneet. Lapsen raiskannut selvisi ehdollisella - oikeus: ”Vankeus haittaisi sosiaalista selviytymistä”

Tässä linkki alkuperäiseen uutiseen: IL

Oikeus siis katsoo, että kotouttaminen on tärkeämpää kuin rangaistuksen antaminen rikoksesta. Tämä on vain yksi rangaistus muiden joukossa joka tekee Suomen oikeuslaitoksesta täysin naurettavan.

Olemme lukeneet siitä kun huumepäissään ollut Arabi yrittää suistaa linja-auton tieltä niin vankeus vaihtuu sakkoihin, perusteluina paniikkihäiriökohtaus. Jos suomalainen olisi tehnyt vastaavan rikoksen olisi tuomio tullut vähintään liikenteen vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja taponyrityksestä ja hänet olisi tuomittu vankilaan.

Nyt netissä saalistanu raiskaaja selvisi ilman 3-vuoden vankeusrangaistusta sillä perusteella, että hän kotoutuu paremmin. Mikäli suomalainen olisi tehnyt rikoksen olisi hänet tuomittu väh. 3-vuodeksi vankeuteen.

Onko Suomella siis pulaa raiskaajista joita pitää kotouttaa kaduille? Mitä täällä nyt oikein tapahtuu?

Kaikista tämän ja viimevuoden tulleista oikeuden päätöksistä siis nähdään, että Suomen laki on täysin eri suomalaiselle ja maahanmuuttajataustaiselle. Suomalaiset tuomitaan ja maahanmuuttajat jätetään tuomitsematta ja jos tuomitaan niin tuomioita alennetaan täysin älyttömin perustein.

Oikeuslaitoksemme on täysin sekaisin eikä sen toiminnassa ole mitään järkeä.

Milloin Suomi alkaa kotouttamaan suomalaisia ja pitämään heidän turvallisuudestaan ja oikeuksistaan huolta? Selviääkö uhrit ikinä kokemuksistaan ja kotoutuvatko he yhteiskuntaan kokemiensa vääryyksien vuoksi? Nyt oikeesti valot päälle ja järki käteen!

Käyn aihetta enemmän läpi tänään 18.3.2019 Livelähetyksessä Klo 21.00 Facebook-sivuillani.

Tykkää Facebook-sivustani tästä ja osallistu illan lähetykseen!

]]>
7 http://henrinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271931-nyt-kotoutetaan-rikollisia-hyvinvointivaltioon#comments Joensuu Kotouttaminen Maaanmuutto Oikeus Tuomiot Mon, 18 Mar 2019 12:07:05 +0000 Henri Nieminen http://henrinieminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271931-nyt-kotoutetaan-rikollisia-hyvinvointivaltioon
Kun olet katsonut pahuutta silmiin, tiedät miksi rangaistuksia pitää koventaa http://sannaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269754-kun-olet-katsonut-pahuutta-silmiin-tiedat-miksi-rangaistuksia-pitaa-koventaa <p>Kun on katsonut pahuutta silmiin, tietää miksi vankeusrangaistuksia kannattaa koventaa</p><p>&nbsp;</p><p>Tässäpä lyhyt tarina muutaman muistelun kera siitä, miten murhia ja jengirikollisuutta nähneenä juristina koen nykyisen rangaistuskäytännön...</p><p>Avasin rikostutkijan kanssa kerrostaloasunnon oven. Asunto vaikutti siistiltä, mutta verijäljet lattiassa ja seinissä paljastivat, että kyse ei ollut mistä tahansa asunnosta. Olin saapunut syyttäjänä rikospaikalle, jonka asukas oli pahoinpidelty törkeästi ryöstötarkoituksessa. &quot;Nämä roiskeet ovat todennäköisesti tulleet, kun lyönti on suunnattu ylhäältä alaspäin&rdquo;, tutkija selostaa samalla, kun osoittaa minulle seinän alaosaa. Tarkastelin lattiassa olleita jälkiä, jotka kuvattiin ja jotka lopulta oikeudenkäynnissä osoittivat uhrin olleen maassa. Toimin kyseisessä jutussa syyttäjänä, jossa kaksi vastaajaa sai 3,5 vuoden vankeusrangaistukset. Molemmat suorittivat ensikertalaisina siitä puolet.</p><p>Kun palasin poliisilaitokselle, tutkinnanjohtaja huikkasi, että telekuuntelut olivat valmiina. Seuraavat 2 päivää kävin läpi satoja puheluja laajaan Subutex &ndash;kauppaan liittyen. &rdquo;Ovatko tolppatiedot jo valmiina?&rdquo; kysyin tutkinnanjohtajalta, johon hän nyökkäsi. Tarkoitin kysymykselläni puhelimen paikannustietoja, jotka tukivat epäilystä siitä, että olemme nyt tutkimassa yli 2000 Subutex &ndash;tabletin levitysjuttua.</p><p>Erään pikkukaupungin huumetilanne helpotti hetkellisesti erinomaisen esitutkinnan ja syyttämisen myötä, mutta käytön seurauksia hoidettiin vielä pitkään.&nbsp;</p><p>Olen toiminut syyttäjänä ja asianajajana ennen kuin siirryin opettamaan oikeustiedettä. Syyttäjävuodet opettivat sellaista todellisuutta, mitä muut työssäkäyvät eivät näe. Välillä etenkin väkivalta- ja omaisuusrikosten tuomioiden lyhyys ja toistuvat ehdolliset rangaistukset turhauttivat, kun samat tyypit tehtailivat jo seuraavana yönä lisää rikoksia. Tuomarit tekevät vain työtään ja yksittäisissä jutuissa annettava tuomio on oltava myös oikeuskäytännön mukainen. Yksittäinen tuomari ei voi alkaa koventelemaan tuomioita, vaan pituuteen ja ankaruuteen vaikutetaan muilla keinoilla: minimirangaistusta nostamalla sekä uusilla linjaavilla ennakkoratkaisuilla.&nbsp;</p><p>Nykyisillä henkilöstömäärillä syyttäjillä tai tuomareilla on aivan liian suuret juttumäärät, jonka vuoksi käsittelyajat ovat pitkiä ja työtehtävät kasaantuvat illoille ja viikonlopuille. Lisäkouluttautumiseen tai poikkeuksellisen jutun perusteelliseen perehtymiseen ei jää aikaa. Jos päivisin perehdyin isoihin juttuihin, kirjoitin sitten haastehakemuksia tai lausumia illat ja viikonloput.&nbsp;</p><p>Olen todella iloinen ja helpottunut viime päivien keskusteluista, joissa on ollut vahvasti esillä sekä poliisien vähäinen määrä, että seksuaalirikosten rangaistusten pituus. Ihan mahtava juttu, että Lappi sai lisävirkoja ja että poliisien määrää on päätetty nostaa valtakunnallisestikin! Nyt mennään jo äärirajoilla. Pelkästään poliisien resurssien lisääminen ei vielä riitä, vaan myös syyttäjälaitokselle sekä tuomioistuimille on pikaisesti osoitettava lisämäärärahaa. Niiden määrärahat ovat valtion budjetissa aivan marginaalisia. Suomi on oikeusvaltio, jossa turvallisuus, tehokas oikeuslaitos ja oikeudenmukaisuus ovat maailman parasta. Poliisia, oikeuslaitosta ja myös rikosseuraamuslaitosta on tuettava, jotta pystymme takaamaan tehokkaat rikostutkinnat, nopeat rikosprosessit sekä oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit seuraamuksineen. Nyt nämä arvot eivät enää toteudu, sillä yhä suurempia määriä rikosilmoituksia joudutaan jättämään tutkimatta, tutkinta-ajat ja syyteharkinnat venyvät, ja käräjäoikeudessa on ruuhkaa. Kaikki tämä vaikuttaa myös oikeudenkäynnissä esitettävään todisteluun: kun peruspahoinpitelystä on kulunut 2 vuotta, kuka muistaa käräjillä enää mitään?</p><p>&nbsp;</p><p>Pitäisikö rangaistuksia koventaa?</p><p>Puolustuskyvyttömiin, kuten lapsiin, kohdistuneet rikokset osoittavat Luoman mielestä erityisen suurta moitittavuutta, jonka pitää näkyä myös seuraamuksessa. Samoin elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö tulisi voida pitää rangaistuslaitoksessa paljon nykyistä kauemmin. Onko jokaikinen pakko vapauttaa joskus? Kaikkia kun ei voida parantaa, sellaisen vapauttamisen hintana voi olla jonkun toisen hengen menetys. Se ei ole oikein. Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon tulisi olla elinkautisvankien vapauttamisharkinnassa se ensisijainen asiakirja.</p><p>Meillä on hyvät rangaistusasteikot ja mahdollisuus tuomita ankarampiakin rangaistuksia. Rikoslaki ja oikeuskäytäntö lähtee nyt siitä, että mitä useammasta rikoksesta tuomitaan, sitä enemmän saat alennusta. Viime vuosikymmenten tavoite on ollut pitää väki pois vankiloista, hinnalla millä hyvänsä.</p><p>Tutkiessani vankeusrangaistuksia ja vankiloita haastattelin useissa vankiloissa lukuisia vankeja, myös Suomen tunnetuimpiin lukeutuvia. Lähes poikkeuksetta niin vangit kuin vankeinhoitolaitoksen henkilökuntakin totesivat, että tuomitut vankeusrangaistukset aivan ovat liian lyhyitä. Kun suurimmalla osalla vangeista on päihdetaustaa, elämänhallinta olematonta, monella ei ole koulutusta tai työkokemusta eikä terveyskään ole huippuluokkaa, nämä kaikki asiat on mahdollista saada vankeusaikana kuntoon. Ikävä kyllä muutaman kuukauden vankeuden aikana ei päästä kuin alkuun ja hyvä työ menee hukkaan. Jopa monet vangit kokivat itsekin, että pidempi vankeusaika auttaisi heitä, jotta kuntoutukset saadaan loppuun ja ehtisi aloittaa vaikkapa opiskelut.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lopuksi palaan vielä hetkeksi vanhojen rikosjuttujen pariin...&nbsp;</p><p>Tuhansien juttujen joukosta on vaikea valita mieleenpainuvista, mutta muutaman jutun muistan erityisen hyvin. Kun eräs matkailualan Husky &ndash;safariyritys meni konkurssiin 2009, jouduin nopeasti etsimään sadalle Huskylle kodit. Se oli aika erilainen konkurssipesä hoitaa ja sai laajasti julkisuutta. Muistan varmasti myös jokaisen murhajutun, jossa olen ollut mukana. Erityisen mieleenpainuvaa ja silmiäavaavaa on ollut perehtyä ns. jengijuttuihin ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintatapoihin. Niitä koskevissa oikeudenkäynneissä voi sanoa tuijottaneensa pahuutta silmiin. Silloin tiedät varsin hyvin, miksi meillä on oltava tehokas ja erittäin asiantunteva poliisiorganisaatio, koulutettu syyttäjälaitos sekä riittävästi tuomareita, joilla kaikilla tulee olla mahdollisuus hoitaa työnsä hyvin ja perehtyä riittävästi vaikeisiinkin juttuihin.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sanna Luoma on varatuomari, poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja, Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja sekä eduskuntavaaliehdokas. Sanna kertoi Lapin kansassa näkemyksiään rangaistuskäytännöstä.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun on katsonut pahuutta silmiin, tietää miksi vankeusrangaistuksia kannattaa koventaa

 

Tässäpä lyhyt tarina muutaman muistelun kera siitä, miten murhia ja jengirikollisuutta nähneenä juristina koen nykyisen rangaistuskäytännön...

Avasin rikostutkijan kanssa kerrostaloasunnon oven. Asunto vaikutti siistiltä, mutta verijäljet lattiassa ja seinissä paljastivat, että kyse ei ollut mistä tahansa asunnosta. Olin saapunut syyttäjänä rikospaikalle, jonka asukas oli pahoinpidelty törkeästi ryöstötarkoituksessa. "Nämä roiskeet ovat todennäköisesti tulleet, kun lyönti on suunnattu ylhäältä alaspäin”, tutkija selostaa samalla, kun osoittaa minulle seinän alaosaa. Tarkastelin lattiassa olleita jälkiä, jotka kuvattiin ja jotka lopulta oikeudenkäynnissä osoittivat uhrin olleen maassa. Toimin kyseisessä jutussa syyttäjänä, jossa kaksi vastaajaa sai 3,5 vuoden vankeusrangaistukset. Molemmat suorittivat ensikertalaisina siitä puolet.

Kun palasin poliisilaitokselle, tutkinnanjohtaja huikkasi, että telekuuntelut olivat valmiina. Seuraavat 2 päivää kävin läpi satoja puheluja laajaan Subutex –kauppaan liittyen. ”Ovatko tolppatiedot jo valmiina?” kysyin tutkinnanjohtajalta, johon hän nyökkäsi. Tarkoitin kysymykselläni puhelimen paikannustietoja, jotka tukivat epäilystä siitä, että olemme nyt tutkimassa yli 2000 Subutex –tabletin levitysjuttua.

Erään pikkukaupungin huumetilanne helpotti hetkellisesti erinomaisen esitutkinnan ja syyttämisen myötä, mutta käytön seurauksia hoidettiin vielä pitkään. 

Olen toiminut syyttäjänä ja asianajajana ennen kuin siirryin opettamaan oikeustiedettä. Syyttäjävuodet opettivat sellaista todellisuutta, mitä muut työssäkäyvät eivät näe. Välillä etenkin väkivalta- ja omaisuusrikosten tuomioiden lyhyys ja toistuvat ehdolliset rangaistukset turhauttivat, kun samat tyypit tehtailivat jo seuraavana yönä lisää rikoksia. Tuomarit tekevät vain työtään ja yksittäisissä jutuissa annettava tuomio on oltava myös oikeuskäytännön mukainen. Yksittäinen tuomari ei voi alkaa koventelemaan tuomioita, vaan pituuteen ja ankaruuteen vaikutetaan muilla keinoilla: minimirangaistusta nostamalla sekä uusilla linjaavilla ennakkoratkaisuilla. 

Nykyisillä henkilöstömäärillä syyttäjillä tai tuomareilla on aivan liian suuret juttumäärät, jonka vuoksi käsittelyajat ovat pitkiä ja työtehtävät kasaantuvat illoille ja viikonlopuille. Lisäkouluttautumiseen tai poikkeuksellisen jutun perusteelliseen perehtymiseen ei jää aikaa. Jos päivisin perehdyin isoihin juttuihin, kirjoitin sitten haastehakemuksia tai lausumia illat ja viikonloput. 

Olen todella iloinen ja helpottunut viime päivien keskusteluista, joissa on ollut vahvasti esillä sekä poliisien vähäinen määrä, että seksuaalirikosten rangaistusten pituus. Ihan mahtava juttu, että Lappi sai lisävirkoja ja että poliisien määrää on päätetty nostaa valtakunnallisestikin! Nyt mennään jo äärirajoilla. Pelkästään poliisien resurssien lisääminen ei vielä riitä, vaan myös syyttäjälaitokselle sekä tuomioistuimille on pikaisesti osoitettava lisämäärärahaa. Niiden määrärahat ovat valtion budjetissa aivan marginaalisia. Suomi on oikeusvaltio, jossa turvallisuus, tehokas oikeuslaitos ja oikeudenmukaisuus ovat maailman parasta. Poliisia, oikeuslaitosta ja myös rikosseuraamuslaitosta on tuettava, jotta pystymme takaamaan tehokkaat rikostutkinnat, nopeat rikosprosessit sekä oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit seuraamuksineen. Nyt nämä arvot eivät enää toteudu, sillä yhä suurempia määriä rikosilmoituksia joudutaan jättämään tutkimatta, tutkinta-ajat ja syyteharkinnat venyvät, ja käräjäoikeudessa on ruuhkaa. Kaikki tämä vaikuttaa myös oikeudenkäynnissä esitettävään todisteluun: kun peruspahoinpitelystä on kulunut 2 vuotta, kuka muistaa käräjillä enää mitään?

 

Pitäisikö rangaistuksia koventaa?

Puolustuskyvyttömiin, kuten lapsiin, kohdistuneet rikokset osoittavat Luoman mielestä erityisen suurta moitittavuutta, jonka pitää näkyä myös seuraamuksessa. Samoin elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö tulisi voida pitää rangaistuslaitoksessa paljon nykyistä kauemmin. Onko jokaikinen pakko vapauttaa joskus? Kaikkia kun ei voida parantaa, sellaisen vapauttamisen hintana voi olla jonkun toisen hengen menetys. Se ei ole oikein. Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon tulisi olla elinkautisvankien vapauttamisharkinnassa se ensisijainen asiakirja.

Meillä on hyvät rangaistusasteikot ja mahdollisuus tuomita ankarampiakin rangaistuksia. Rikoslaki ja oikeuskäytäntö lähtee nyt siitä, että mitä useammasta rikoksesta tuomitaan, sitä enemmän saat alennusta. Viime vuosikymmenten tavoite on ollut pitää väki pois vankiloista, hinnalla millä hyvänsä.

Tutkiessani vankeusrangaistuksia ja vankiloita haastattelin useissa vankiloissa lukuisia vankeja, myös Suomen tunnetuimpiin lukeutuvia. Lähes poikkeuksetta niin vangit kuin vankeinhoitolaitoksen henkilökuntakin totesivat, että tuomitut vankeusrangaistukset aivan ovat liian lyhyitä. Kun suurimmalla osalla vangeista on päihdetaustaa, elämänhallinta olematonta, monella ei ole koulutusta tai työkokemusta eikä terveyskään ole huippuluokkaa, nämä kaikki asiat on mahdollista saada vankeusaikana kuntoon. Ikävä kyllä muutaman kuukauden vankeuden aikana ei päästä kuin alkuun ja hyvä työ menee hukkaan. Jopa monet vangit kokivat itsekin, että pidempi vankeusaika auttaisi heitä, jotta kuntoutukset saadaan loppuun ja ehtisi aloittaa vaikkapa opiskelut. 

 

Lopuksi palaan vielä hetkeksi vanhojen rikosjuttujen pariin... 

Tuhansien juttujen joukosta on vaikea valita mieleenpainuvista, mutta muutaman jutun muistan erityisen hyvin. Kun eräs matkailualan Husky –safariyritys meni konkurssiin 2009, jouduin nopeasti etsimään sadalle Huskylle kodit. Se oli aika erilainen konkurssipesä hoitaa ja sai laajasti julkisuutta. Muistan varmasti myös jokaisen murhajutun, jossa olen ollut mukana. Erityisen mieleenpainuvaa ja silmiäavaavaa on ollut perehtyä ns. jengijuttuihin ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintatapoihin. Niitä koskevissa oikeudenkäynneissä voi sanoa tuijottaneensa pahuutta silmiin. Silloin tiedät varsin hyvin, miksi meillä on oltava tehokas ja erittäin asiantunteva poliisiorganisaatio, koulutettu syyttäjälaitos sekä riittävästi tuomareita, joilla kaikilla tulee olla mahdollisuus hoitaa työnsä hyvin ja perehtyä riittävästi vaikeisiinkin juttuihin. 

 

Sanna Luoma on varatuomari, poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja, Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja sekä eduskuntavaaliehdokas. Sanna kertoi Lapin kansassa näkemyksiään rangaistuskäytännöstä. 

]]>
0 http://sannaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269754-kun-olet-katsonut-pahuutta-silmiin-tiedat-miksi-rangaistuksia-pitaa-koventaa#comments Eduskunta Laki Lappi Oikeus Rikos Sat, 16 Feb 2019 19:07:26 +0000 Sanna Luoma http://sannaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269754-kun-olet-katsonut-pahuutta-silmiin-tiedat-miksi-rangaistuksia-pitaa-koventaa
Tuomio- ja istumisaikakäytännössä paljon korjattavaa http://villejjhamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268911-tuomio-ja-istumisaikakaytannossa-paljon-korjattavaa <p>Suomessa vankilassaoloajat ovat törkeän lepsut, jos uusiva rikollinen saa tuomion niin hänen tarvitsee istua vain 2/3-osaa tuomiosta, jos hän on ensikertalainen hän istuu vain puolet tuomiosta. Jos hän on alle 21v ja ensikertalainen, hän istuu vain 1/3 tuomiosta. Taposta tulee usein n.9v vankeutta, nuori ensikertalainen istuu vain 3 vuotta henkirikoksesta. Murhasta tulee elinkautinen, keskimäärin 14,5 vuotta. Tapon ja murhan istuma-ajoissa voi olla 10v eroa vaikka molemmat ovat henkirikoksia. Tapon istuma-aika pitäisi olla luokkaa 10v ja kuolemantuottamus rikoksissa istuma-aika voisi olla 3-4v. Taposta ei pitäisi saada istuma-alennuksia. Sen sijaan vahinko juttuihin (kuoleman tuottamus) pitäisi ero olla isompi verrattuna tahalliseen tappamiseen. Mikä irvokkainta, jos henkilö on 3 vuotta ilman linnatuomiota, hänet lasketaan ensikertalaiseksi, meillä on vankiloissa moninkertaisia henkirikollisia. Ensikertalaisuuden määritelmää pitäisi muuttaa 10v aika ilman mitään tuomiota. Lisäksi surmatun lapsien korvaus vaihtelee mitä lähempänä uhria on asunut, mielestäni jos vanhempi kuolee niin kaikille lapsille pitäisi olla sama korvaus. Ihmiset lukee lehdistä vain tuomion pituuden mutta eivät tiedä että syyllinen istuu vankilassa paljon vähemmän. Nämä alennukset pitäisi arvioida uusiksi. Seksuaalisissa hyväksikäytöissä on annettu myös ehdonalaisia tuomioita koska aikaa on kulunut paljon, miten se alentaa rikoksen moitittavuutta että asiasta on kauan aikaa. Rikosoikeus vaatisi suurta remonttia</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomessa vankilassaoloajat ovat törkeän lepsut, jos uusiva rikollinen saa tuomion niin hänen tarvitsee istua vain 2/3-osaa tuomiosta, jos hän on ensikertalainen hän istuu vain puolet tuomiosta. Jos hän on alle 21v ja ensikertalainen, hän istuu vain 1/3 tuomiosta. Taposta tulee usein n.9v vankeutta, nuori ensikertalainen istuu vain 3 vuotta henkirikoksesta. Murhasta tulee elinkautinen, keskimäärin 14,5 vuotta. Tapon ja murhan istuma-ajoissa voi olla 10v eroa vaikka molemmat ovat henkirikoksia. Tapon istuma-aika pitäisi olla luokkaa 10v ja kuolemantuottamus rikoksissa istuma-aika voisi olla 3-4v. Taposta ei pitäisi saada istuma-alennuksia. Sen sijaan vahinko juttuihin (kuoleman tuottamus) pitäisi ero olla isompi verrattuna tahalliseen tappamiseen. Mikä irvokkainta, jos henkilö on 3 vuotta ilman linnatuomiota, hänet lasketaan ensikertalaiseksi, meillä on vankiloissa moninkertaisia henkirikollisia. Ensikertalaisuuden määritelmää pitäisi muuttaa 10v aika ilman mitään tuomiota. Lisäksi surmatun lapsien korvaus vaihtelee mitä lähempänä uhria on asunut, mielestäni jos vanhempi kuolee niin kaikille lapsille pitäisi olla sama korvaus. Ihmiset lukee lehdistä vain tuomion pituuden mutta eivät tiedä että syyllinen istuu vankilassa paljon vähemmän. Nämä alennukset pitäisi arvioida uusiksi. Seksuaalisissa hyväksikäytöissä on annettu myös ehdonalaisia tuomioita koska aikaa on kulunut paljon, miten se alentaa rikoksen moitittavuutta että asiasta on kauan aikaa. Rikosoikeus vaatisi suurta remonttia

]]>
1 http://villejjhamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268911-tuomio-ja-istumisaikakaytannossa-paljon-korjattavaa#comments Oikeus Rikos Tuomiot Sat, 02 Feb 2019 14:44:34 +0000 Ville Hämäläinen http://villejjhamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268911-tuomio-ja-istumisaikakaytannossa-paljon-korjattavaa
Suomen oikeuslaitoksen suhtautuminen ihmisten terveyteen http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264160-suomen-oikeuslaitoksen-suhtautuminen-ihmisten-terveyteen <p>Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään, että helsinkiläisen Kirjaclub-nimisen sikariklubin harrastustoiminta eli sikarin polttaminen on loppunut klubin tiloissa (lähde: <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005899241.html"><u>https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005899241.html</u></a> ). Sikarin polton klubin tiloissa on kieltänyt Helsingin hallinto-oikeus. Lainaus uutisesta:</p><p>&rdquo;Helsingin hallinto-oikeuden mukaan syy kieltämiseen on se, että klubin tiloissa käy siivooja, joka altistuu tupakansavulle, <strong>vaikka siivoaminen ja tupakointi tapahtuvat tiloissa eri aikaan.</strong> Hallinto-oikeus katsoo, että pinnoille kerääntyvät savujäämät voivat olla haitaksi tai vaarantaa sivullisten terveyttä&rdquo;.</p><p>Kyseinen klubi aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.</p><p>Nyt kun on ihan virallisena tietona se, että pinnoille kertynyt tupakansavu on syy kieltää tupakointi sisätiloissa, niin tässä pieniä vinkkejä Helsingin hallinto-oikeudelle ja muille oikeusistuimille&nbsp;tuleviin oikeusratkaisuihin:</p><ol><li><p>Homeelle ja huonolle sisäilmalle altistuneet lapset päiväkodeissa ja kouluissa. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?</p></li><li><p>Sairaaloissa olevat sairaat potilaat, jotka altistuvat huonolle sisäilmalle. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?</p></li><li><p>Homeisissa hoitokodeissa olevat vanhukset, jotka elävät viimeiset vuotensa kärsien huonosta sisäilmasta. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?</p></li><li><p>Huonossa sisäilmassa työskentelevät siivoojat, opettajat, hoitajat, lääkärit jne. joiden terveys menee vuosien myötä, jos huonolle sisäilmalle ei tehdä mitään. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan? Esim. Yle kertoo (lähde: <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10142980"><u>https://yle.fi/uutiset/3-10142980</u></a> ) , että home vei kätilön terveyden ja työkyvyn: &quot;Välillä ääni katosi täysin ja hoitelin synnytykset käsimerkeillä&quot;. Jutusta käy ilmi, että työkykynsä homeen takia menettänyt entinen kätilö Tarja Kovalainen syö kymmentä eri lääkettä. Vaikka hovioikeudella oli selkeää näyttöä siitä, että kuntayhtymä oli vastuussa kätilöiden sairastumisesta, niin korkein oikeus asettui kuntayhtymän puolelle. Lainaus uutisesta:</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo; Jokainen oikeusaste myönsi työperäisen sairastumisemme. Vääntö käytiin siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja velvollinen korvaamaan terveydellemme aiheutuneet vahingot, Tarja Kovalainen kertoo.&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Kätilöt eivät saaneet asiaansa käsittelyyn Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joten nämä kätilöt kokivat oikeusmurhan. Vaikka jokainen oikeusaste myönsi kätilöiden työperäisen sairastumisen, niin he eivät saaneet korvauksia kuntayhtymältä sairastumisistaan koska kuntayhtymän ei oltu katsottu oikeudessa rikkoneen työsuojeluvelvoitteitaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Historiankirjoihin jää ajastamme merkittävä tapaus, jossa sikarien poltto kielletään niille omistetun harrastajaklubin tiloissa, mutta samaan aikaan sadat tuhannet ihmiset altistuvat ja monet sairastuvat pysyvästi huonon sisäilman ja homeen takia. Ja oikeuslaitos ja terveysviranomaiset eivät tee mitään näiden ihmisten terveyden eteen, joista moni on menettänyt pysyvästi työkykynsä huonon sisäilman takia. Suomen touhu alkaa olla niin kertakaikkisen sairasta, että alkaa mennä usko terveen järjen noudattamiseen ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun.</p></li></ol><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään, että helsinkiläisen Kirjaclub-nimisen sikariklubin harrastustoiminta eli sikarin polttaminen on loppunut klubin tiloissa (lähde: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005899241.html ). Sikarin polton klubin tiloissa on kieltänyt Helsingin hallinto-oikeus. Lainaus uutisesta:

”Helsingin hallinto-oikeuden mukaan syy kieltämiseen on se, että klubin tiloissa käy siivooja, joka altistuu tupakansavulle, vaikka siivoaminen ja tupakointi tapahtuvat tiloissa eri aikaan. Hallinto-oikeus katsoo, että pinnoille kerääntyvät savujäämät voivat olla haitaksi tai vaarantaa sivullisten terveyttä”.

Kyseinen klubi aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt kun on ihan virallisena tietona se, että pinnoille kertynyt tupakansavu on syy kieltää tupakointi sisätiloissa, niin tässä pieniä vinkkejä Helsingin hallinto-oikeudelle ja muille oikeusistuimille tuleviin oikeusratkaisuihin:

 1. Homeelle ja huonolle sisäilmalle altistuneet lapset päiväkodeissa ja kouluissa. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?

 2. Sairaaloissa olevat sairaat potilaat, jotka altistuvat huonolle sisäilmalle. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?

 3. Homeisissa hoitokodeissa olevat vanhukset, jotka elävät viimeiset vuotensa kärsien huonosta sisäilmasta. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan?

 4. Huonossa sisäilmassa työskentelevät siivoojat, opettajat, hoitajat, lääkärit jne. joiden terveys menee vuosien myötä, jos huonolle sisäilmalle ei tehdä mitään. Onko heillä oikeus puhtaaseen sisäilmaan? Esim. Yle kertoo (lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10142980 ) , että home vei kätilön terveyden ja työkyvyn: "Välillä ääni katosi täysin ja hoitelin synnytykset käsimerkeillä". Jutusta käy ilmi, että työkykynsä homeen takia menettänyt entinen kätilö Tarja Kovalainen syö kymmentä eri lääkettä. Vaikka hovioikeudella oli selkeää näyttöä siitä, että kuntayhtymä oli vastuussa kätilöiden sairastumisesta, niin korkein oikeus asettui kuntayhtymän puolelle. Lainaus uutisesta:

   

  ” Jokainen oikeusaste myönsi työperäisen sairastumisemme. Vääntö käytiin siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja velvollinen korvaamaan terveydellemme aiheutuneet vahingot, Tarja Kovalainen kertoo.”

   

  Kätilöt eivät saaneet asiaansa käsittelyyn Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joten nämä kätilöt kokivat oikeusmurhan. Vaikka jokainen oikeusaste myönsi kätilöiden työperäisen sairastumisen, niin he eivät saaneet korvauksia kuntayhtymältä sairastumisistaan koska kuntayhtymän ei oltu katsottu oikeudessa rikkoneen työsuojeluvelvoitteitaan.

   

  Historiankirjoihin jää ajastamme merkittävä tapaus, jossa sikarien poltto kielletään niille omistetun harrastajaklubin tiloissa, mutta samaan aikaan sadat tuhannet ihmiset altistuvat ja monet sairastuvat pysyvästi huonon sisäilman ja homeen takia. Ja oikeuslaitos ja terveysviranomaiset eivät tee mitään näiden ihmisten terveyden eteen, joista moni on menettänyt pysyvästi työkykynsä huonon sisäilman takia. Suomen touhu alkaa olla niin kertakaikkisen sairasta, että alkaa mennä usko terveen järjen noudattamiseen ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun.

]]>
2 http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264160-suomen-oikeuslaitoksen-suhtautuminen-ihmisten-terveyteen#comments Home Oikeus Oikeuslaitos Sisäilma Terveys Wed, 14 Nov 2018 11:08:17 +0000 Aleksi Niskanen http://aleksiniskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264160-suomen-oikeuslaitoksen-suhtautuminen-ihmisten-terveyteen
Vakuutusyhtiön oikeus http://mattivillikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263320-vakuutusyhtion-oikeus <p>Katselin Arto Nybergin kovia kokeneen liikemies <strong>Jari Komulaisen</strong> haastattelun. &nbsp;&nbsp;Hovioikeus on tuominnut Komulaisen yhtiön korvausvelvolliseksi &nbsp;sähköpyörän tuotevastuusta johtuen. &nbsp;&nbsp;Hovioikeus katsoi, että sähköpyörä sytytti rivitalon palamaan.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Vaikka ohjelmassa oli ainoastaan Komulaisen oma kertomus, olin silti tyrmistynyt.&nbsp; &nbsp;Hovioikeuden tuomion perusteet eivät tulleet ohjelmassa esiin, mutta niiden pitää olla hyvin pätevät, jos VVT:n tutkijoiden todistus ei riitä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lyijyakkuja käytetään yleisesti muissakin sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa kuin sähköpyörissä.&nbsp; Ei tule mieleen yhtään tapausta jossa, palo olisi saanut alkunsa sähköajoneuvon akusta. &nbsp;Ei saanut VTT:kään paloa syttymään, vaikka yritti.&nbsp; Silti Hovioikeudelle on annettu todistus (ostettu asiantuntijalausunto?) että palo syttyi sähköpyörän akusta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Onko vakuutusyhtiön käyttämä asiantuntijalla parempi tieto akuista kun tähän asti Suomen parhaalla asiantuntijaorganisaatiolla, VTT:llä?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Toivottavasti Komulainen saa valitusluvan Korkeimpaan Oikeuteen ja tuomiossa otetaan huomioon todellinen asiantuntemus (ostetun sijaan).</p><p>&nbsp;</p><p>Vakuutusyhtiöiden omaa oikeutta ollaan muuttamassa muissakin tapauksissa. &nbsp;Tietääkseni lakia tullaan muuttamaan niin, että vakuutusyhtiöiden tulee käyttää riippumatonta asiantuntijaa tapaturma- ja sairaustapausten korvauspäätöksissä.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Katselin Arto Nybergin kovia kokeneen liikemies Jari Komulaisen haastattelun.   Hovioikeus on tuominnut Komulaisen yhtiön korvausvelvolliseksi  sähköpyörän tuotevastuusta johtuen.   Hovioikeus katsoi, että sähköpyörä sytytti rivitalon palamaan. 

 

Vaikka ohjelmassa oli ainoastaan Komulaisen oma kertomus, olin silti tyrmistynyt.   Hovioikeuden tuomion perusteet eivät tulleet ohjelmassa esiin, mutta niiden pitää olla hyvin pätevät, jos VVT:n tutkijoiden todistus ei riitä. 

 

Lyijyakkuja käytetään yleisesti muissakin sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa kuin sähköpyörissä.  Ei tule mieleen yhtään tapausta jossa, palo olisi saanut alkunsa sähköajoneuvon akusta.  Ei saanut VTT:kään paloa syttymään, vaikka yritti.  Silti Hovioikeudelle on annettu todistus (ostettu asiantuntijalausunto?) että palo syttyi sähköpyörän akusta.

 

Onko vakuutusyhtiön käyttämä asiantuntijalla parempi tieto akuista kun tähän asti Suomen parhaalla asiantuntijaorganisaatiolla, VTT:llä?

 

Toivottavasti Komulainen saa valitusluvan Korkeimpaan Oikeuteen ja tuomiossa otetaan huomioon todellinen asiantuntemus (ostetun sijaan).

 

Vakuutusyhtiöiden omaa oikeutta ollaan muuttamassa muissakin tapauksissa.  Tietääkseni lakia tullaan muuttamaan niin, että vakuutusyhtiöiden tulee käyttää riippumatonta asiantuntijaa tapaturma- ja sairaustapausten korvauspäätöksissä. 

]]>
16 http://mattivillikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263320-vakuutusyhtion-oikeus#comments Oikeus Palovakuutus Vakuutusyhtiön ylivalta Mon, 29 Oct 2018 11:44:13 +0000 Matti Villikari http://mattivillikari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263320-vakuutusyhtion-oikeus
Oletko sinä kantelupukki? (miksi?) http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259064-oletko-sina-kantelupukki-miksi <p>Mitä teet jos sinua kiusataan, tai kohdellaan muuten väärin? Oletko ns. <strong>kantelupukki </strong>joka menee heti kertomaan &quot;opettajalle&quot;? Vai oletko vähän &quot;kovempi jätkä&quot;? Nielet katkeran kalkin ja takaat: jonain päivänä vielä...</p><p>Kanteleminen pitäisi nostaa parempaan asemaan. Vaatii rohkeutta tuoda vääryydet ja virheet esiin - uskallatko sinä?</p><p>Harva uskaltaa. Onnneksi on niitäkin jotka uskaltavat. Siksi <strong>maailma on huomenna parempi</strong>.</p><p>99%:n varmuudella rohkenen väittää, todeta, että sinun (hyvä lukija) ansiostasi<strong> maailma ei ole huomenna yhtään parempi</strong>, mutta <strong>minun ansiostani</strong> se on jo <strong>tänään parempi kuin eilen</strong>.</p><p>Luotan siihen, että kukaan ei väitä vastaan - olen minä...</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mitä teet jos sinua kiusataan, tai kohdellaan muuten väärin? Oletko ns. kantelupukki joka menee heti kertomaan "opettajalle"? Vai oletko vähän "kovempi jätkä"? Nielet katkeran kalkin ja takaat: jonain päivänä vielä...

Kanteleminen pitäisi nostaa parempaan asemaan. Vaatii rohkeutta tuoda vääryydet ja virheet esiin - uskallatko sinä?

Harva uskaltaa. Onnneksi on niitäkin jotka uskaltavat. Siksi maailma on huomenna parempi.

99%:n varmuudella rohkenen väittää, todeta, että sinun (hyvä lukija) ansiostasi maailma ei ole huomenna yhtään parempi, mutta minun ansiostani se on jo tänään parempi kuin eilen.

Luotan siihen, että kukaan ei väitä vastaan - olen minä...

]]>
27 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259064-oletko-sina-kantelupukki-miksi#comments Kanteleminen Kantelu Kiusaaminen Laillisuus Oikeus Sat, 04 Aug 2018 15:55:48 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259064-oletko-sina-kantelupukki-miksi
Sarjakuristaja todisti, oikeusjärjestelmässä ihmishengen mentävä aukko. http://tuomaskoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258130-sarjakuristaja-todisti-oikeusjarjestelmassa-ihmishengen-mentava-aukko <p>Sarjakuristaja&nbsp;<strong>Jukka Torsten Lindholm</strong>,&nbsp;Michael Maria Pentholm ja&nbsp;Michael Penttilä nimillä tunnettu psykopaatti tuntuu pyörittävän suomen lakia kuin omaansa. Kerta toisensa jälkeen hän on vapautunut kiven sisältä ja aina on käynyt se pahin. Joltaki on lähtenyt henki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Suomen laki ei tunne sanaa sarjamurhaaja. En tiedä, mutta olisiko aika alkaa tuntemaan. Nyt neljä varmistettua henkirikosta takana, josta oletetusti viimeisimmästä onneksi läpsähti elinkautinen. Toki tuo on vasta käräjäoikeuden tuomio. Toki elinkautisestakin voipi päässä pois ku aikansa istuu. Mutta näillä näkymin herra Penttilä ei aiheuta harmia muurien ulkopuolella ainakaan 12 vuoteen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hänen luonnehäiriö, fetissi tai mikään muukaan ei suomessa ole luokiteltu taudiksi, jolloin häntä ei voida sijoittaa tahdonvastaiseen hoitoon määritelemättömäksi ajaksi. Pakkolaitos/pytty vangiksikaan häntä ei voida sijoittaa, koska se käsitteenä poistui&nbsp;<a href="tel:2005-2006" rel="noreferrer" target="_blank">2005-2006</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi eli tunnetummin FBI on määritellyt tämän meijän sarjakuristajan sarjamurhaajaksi. Olisi mielenkiintoista tietää miksi FBI ylipäätänsä on Penttilän arvioinut.&nbsp;</p> <p>Suomessa Penttilästä on tehty ns&quot; vaarallisuus arvio, jonka mukaan Penttilä on määritelty erittäin vaaralliseksi. Penttilän kaltaisia erittäin vaaralliseksi arvioituja on suomessa noin sata.</p> <p>&nbsp;Hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi <strong>Pasi</strong> <strong>Räty</strong>. Hän vapautui (elinkautisesta &quot;22v&quot;) vuonna 2012 ja noin kuukautta myöhemmin pisti kylmäksi 31 vuotiaan miehen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Näitä ku lueskelee ja tutkii on selvää, että meidän oikeusjärjestelmässä on ihmishengen kokoinen aukko. Käytännössä nyky meiningillä Penttilällä on teoreettinen mahdollisuus tehdä viideskin henkirikos tulevaisuudessa. Sikäli kun nämä neljä uhria ovat varmasti korva merkitty Penttilälle. Itselläni heräsi kysymys voisikohan uhreja olla enemmänkin?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Meillä on suomessa ihan super asiantuntijoita, joita kannattaisi kuunnella kun aletaan miettimään pakkokeinoja Penttilän kaltaisille erittäin vaarallisille ihmisille.&nbsp;</p> <p>Esimerkkinä ylilääkäri <strong>Hannu</strong> <strong>Lauerma</strong>, joka on tutkinut pahuutta ja sen anatomiaa. Kriminaali psykiatria taitaa olla se sana, jolla esimerkiksi Penttilän tulevaisuutta pitäisi alkaa katselemaan. Uskon, että Hannulla on varmasti jopa kansainvälisellä tasolla merkittäviä näkemyksiä ja tietoa vaarallisten ihmisten arvioinnista ja riskitekijöistä. Pari hänen luentoaan olen kuunnellut youtubesta ja olen aika vaikuttunut hänen tutkimuksistaan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pidän aika epätodennäköisenä, että kukaan terve ihminen tekisi 4 henkirikosta täysin samalla kaavalla. Penttilä on kuristanut jokaisen uhrinsa. Ei jotenkin käy järkeen, että hänen mielenterveytensä olisi kunnossa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Penttilän</strong> <strong>Rikokset</strong></p> <p>-1981 ehdollinen, pahoinpitelyä kuristamista uhkailua. Uhrina 16v tyttö.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-1984 eka linnatuomio varkauksista yms.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-1985 tappo. Myöhemmin hovioikeus tulkitsi törkeä pahoinpitely ja kuoleman tuottamus. Kuristi äitinsä jäi kiini vasta 1986.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-1986 tappo ja vapaudenriisto ja nippu muita syytteitä.&nbsp;Nappasi pari 12v tyttöä, toisen kuristi hengiltä, toinen selvisi, mutta joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi. Linnaa tuli 1987 seitsämän vuotta.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- 1993 tappo. Kuristi 42v naisen hengiltä mummonsa asunnossa. 10,5v vankeutta</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2009 taponyritys</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2009 toinen taponyritys</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2009 kolmas taponyritys näistä kolmesta yrityksestä 4v5kk. Hovioikeus ei tulkinnut näitä taponyritykseksi</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2009 törkeä raiskaus ja vapaudenriisto.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2009 törkeä pahoinpitely 4v 4kk yhteis tuomio törkeän vapaudenriiston ja raiskauksen kanssa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>- 2015 vankila pako</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2017&nbsp;törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. 2v 6kk ehdotonta</p> <p>&nbsp;</p> <p>-2018 murha. elinkautinen.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Että semmosta kevyttä settiä.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KYSYN VAA ET MISSÄ MÄTTÄÄ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tuomas Koskiniemi</p> <p>Lähde:&nbsp;https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Jukka_Lindholm</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://youtu.be/vdyHBSl2eW4" title="https://youtu.be/vdyHBSl2eW4">https://youtu.be/vdyHBSl2eW4</a></p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sarjakuristaja Jukka Torsten Lindholm, Michael Maria Pentholm ja Michael Penttilä nimillä tunnettu psykopaatti tuntuu pyörittävän suomen lakia kuin omaansa. Kerta toisensa jälkeen hän on vapautunut kiven sisältä ja aina on käynyt se pahin. Joltaki on lähtenyt henki.

 

 

Suomen laki ei tunne sanaa sarjamurhaaja. En tiedä, mutta olisiko aika alkaa tuntemaan. Nyt neljä varmistettua henkirikosta takana, josta oletetusti viimeisimmästä onneksi läpsähti elinkautinen. Toki tuo on vasta käräjäoikeuden tuomio. Toki elinkautisestakin voipi päässä pois ku aikansa istuu. Mutta näillä näkymin herra Penttilä ei aiheuta harmia muurien ulkopuolella ainakaan 12 vuoteen.

 

Hänen luonnehäiriö, fetissi tai mikään muukaan ei suomessa ole luokiteltu taudiksi, jolloin häntä ei voida sijoittaa tahdonvastaiseen hoitoon määritelemättömäksi ajaksi. Pakkolaitos/pytty vangiksikaan häntä ei voida sijoittaa, koska se käsitteenä poistui 2005-2006.

 

 

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi eli tunnetummin FBI on määritellyt tämän meijän sarjakuristajan sarjamurhaajaksi. Olisi mielenkiintoista tietää miksi FBI ylipäätänsä on Penttilän arvioinut. 

Suomessa Penttilästä on tehty ns" vaarallisuus arvio, jonka mukaan Penttilä on määritelty erittäin vaaralliseksi. Penttilän kaltaisia erittäin vaaralliseksi arvioituja on suomessa noin sata.

 Hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi Pasi Räty. Hän vapautui (elinkautisesta "22v") vuonna 2012 ja noin kuukautta myöhemmin pisti kylmäksi 31 vuotiaan miehen.

 

Näitä ku lueskelee ja tutkii on selvää, että meidän oikeusjärjestelmässä on ihmishengen kokoinen aukko. Käytännössä nyky meiningillä Penttilällä on teoreettinen mahdollisuus tehdä viideskin henkirikos tulevaisuudessa. Sikäli kun nämä neljä uhria ovat varmasti korva merkitty Penttilälle. Itselläni heräsi kysymys voisikohan uhreja olla enemmänkin?

 

Meillä on suomessa ihan super asiantuntijoita, joita kannattaisi kuunnella kun aletaan miettimään pakkokeinoja Penttilän kaltaisille erittäin vaarallisille ihmisille. 

Esimerkkinä ylilääkäri Hannu Lauerma, joka on tutkinut pahuutta ja sen anatomiaa. Kriminaali psykiatria taitaa olla se sana, jolla esimerkiksi Penttilän tulevaisuutta pitäisi alkaa katselemaan. Uskon, että Hannulla on varmasti jopa kansainvälisellä tasolla merkittäviä näkemyksiä ja tietoa vaarallisten ihmisten arvioinnista ja riskitekijöistä. Pari hänen luentoaan olen kuunnellut youtubesta ja olen aika vaikuttunut hänen tutkimuksistaan. 

 

 

Pidän aika epätodennäköisenä, että kukaan terve ihminen tekisi 4 henkirikosta täysin samalla kaavalla. Penttilä on kuristanut jokaisen uhrinsa. Ei jotenkin käy järkeen, että hänen mielenterveytensä olisi kunnossa.

 

 Penttilän Rikokset

-1981 ehdollinen, pahoinpitelyä kuristamista uhkailua. Uhrina 16v tyttö. 

 

-1984 eka linnatuomio varkauksista yms. 

 

-1985 tappo. Myöhemmin hovioikeus tulkitsi törkeä pahoinpitely ja kuoleman tuottamus. Kuristi äitinsä jäi kiini vasta 1986. 

 

-1986 tappo ja vapaudenriisto ja nippu muita syytteitä. Nappasi pari 12v tyttöä, toisen kuristi hengiltä, toinen selvisi, mutta joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi. Linnaa tuli 1987 seitsämän vuotta. 

 

- 1993 tappo. Kuristi 42v naisen hengiltä mummonsa asunnossa. 10,5v vankeutta

 

-2009 taponyritys

 

-2009 toinen taponyritys

 

-2009 kolmas taponyritys näistä kolmesta yrityksestä 4v5kk. Hovioikeus ei tulkinnut näitä taponyritykseksi

 

-2009 törkeä raiskaus ja vapaudenriisto. 

 

-2009 törkeä pahoinpitely 4v 4kk yhteis tuomio törkeän vapaudenriiston ja raiskauksen kanssa. 

 

- 2015 vankila pako

 

-2017 törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. 2v 6kk ehdotonta

 

-2018 murha. elinkautinen. 

 

Että semmosta kevyttä settiä. 

 

KYSYN VAA ET MISSÄ MÄTTÄÄ.

 

Tuomas Koskiniemi

Lähde: https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Jukka_Lindholm

 

https://youtu.be/vdyHBSl2eW4

 

]]>
4 http://tuomaskoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258130-sarjakuristaja-todisti-oikeusjarjestelmassa-ihmishengen-mentava-aukko#comments Henkirikos Oikeus Psykiatria Psykopaatti Yhteiskunta Thu, 12 Jul 2018 13:36:05 +0000 Tuomas Koskiniemi http://tuomaskoskiniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258130-sarjakuristaja-todisti-oikeusjarjestelmassa-ihmishengen-mentava-aukko