Kunnallispolitiikka http://anttiolavisalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/138833/all Fri, 19 Oct 2018 19:31:51 +0300 fi Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262809-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-432018 <p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon. Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita sekä Östersundomin yleiskaavaa. Aloitepino on jo kolmatta kertaa käsittelyssä ja vielä niitä riittää. Kaupunkiympäristölautakunta Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Maanantai 22.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-22_Khs_40_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-22_Koja_13_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 23.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-23_Kylk_28_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-liikuntajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-23_Lija_5_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 24.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-24_Kvsto_18_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 25.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 26.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-23_Ryja_16_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, jotka koskevat alueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Tavoitteena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä. Kustannukset kaupungille ovat 45-50 miljoonaa euroa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus pohtii myös kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon. &nbsp;</p><p>World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto, jonka kautta kaupunki saisi ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. Tarkoitus on käytännön mukaisesti vastavuoroisesti erota Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali -verkostosta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitukselle ehdotetaan Helsingin ja Turun 3. yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman hyväksymistä vuosiksi 2019&ndash;2023 ja Itämerihaasteen kumppaniverkoston tukemisen jatkamista ja sen kehittämistä. Tärkeää on yhdistää ilmastonmuutoksen hillintään ja ravinnekuormituksen vähentämiseen liittyviä toimia. Ohjelman tavoitteina on mm. kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto ja puhdas ja turvallinen vesiliikenne.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaoston </strong>esityslistalla ovat Helenin ja Helsingin sataman ajankohtaiskatsaukset sekä kahden konserniyhtiön hallituksen kokoonpanon täydentäminen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>käsittelee nuorten aloitteita, joita jätettiin 1.1.-30.6. yhteensä 18. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuorisotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Nuorisoneuvoston edustajat ovat myös paikalla kaupunginvaltuuston kokouksessa ja käyttävät puheenvuoron.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuntalaisen aloitteita tuli alkuvuonna 13. Niistä 11 koski kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Myös ne käsitellään kokouksessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Östersundomin yleiskaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000&ndash;100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000&ndash;40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km&sup2;, josta maa-aluetta on n. 39 km&sup2;. Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km&sup2;, viheralueita noin 12 km&sup2; ja luonnonsuojelualueita noin 4 km&sup2;. Keskukset ja asuntovaltaiset alueet (16 km&sup2;) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen (4 %), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) ja pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominaispiirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 000&ndash;8 100 000 k-m&sup2;, josta asumista on 4 200 000&ndash;5 300 000 k-m&sup2;. Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin (32 %) ja pientaloihin (16 %).</p><p>&nbsp;</p><p>Lopuksi jatketaan jo kahdessa aikaisemmassa kokouksessa pöydälle jääneen aloitepinon käsittelyä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on esillä pieniä asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia mm. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-23_Kylk_28_El/885F44FD-A4FD-C614-8C71-65FBB5E00000/Liite.pdf">Meilahden huvila-alueelle</a>, <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-23_Kylk_28_El/E696389C-37B0-CE91-BB1C-65EBDCC00000/Liite.pdf">Karhunkaatajan alueelle</a> (Roihupelto) ja <a href="http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-23_Kylk_28_El/BB27BC7F-65D6-C29A-BB31-65CD6DA00000/Liite.pdf">Honkasuolle</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta. Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä valtion kanssa Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupungin ja valtiota edustaneiden Senaatti-kiinteistöjen edustajista koostunut arviointiryhmä esittää kilpailun voittajaksi ja tornialueen aloitusalueen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:tä kilpailuehdotuksellaan Trigoni.</p><p>&nbsp;</p><p>Aloitusalueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän aloitusalueen kokonaiskerrosala on noin 67 000 k-m&sup2;, josta enintään 60 % toteutetaan asuntotuotantona, muun osan koostuessa liike-, toimisto- ja hotellitiloista. Kilpailun voittajalla on toteutussopimuksen mukaan neuvottelumahdollisuus aloitusalueen eteläpuolella sijaitsevaan länsialueen eteläosaan, jonka toteuttaminen voisi mahdollisesti tapahtua osin samanaikaisesti aloitusalueen kanssa. Kokonaisuudessaan Tornialueen länsialue sisältää voittajaehdokkaan suunnitteluratkaisun mukaisesti noin 120 000 k-m&sup2;.</p><p>&nbsp;</p><p>YIT Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan aloitusalueen toteuttamiseen luovutettavista tonteista sekä pysyvistä käyttö- ja hallintaoikeuksista kaupungille ja Senaatille vähintään 37 158 167 euroa, josta kaupungin osuus on 1/3 ja Senaatin 2/3. Näin ollen kaupungin osuus myyntitulosta on ainakin vähintään 12 386 056 euroa. Myyntitulojen jakautuminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin ja valtion väliseen Keski-Pasilan osayleiskaava-aluetta koskevaan yhteistyösopimukseen.</p><p>&nbsp;</p><p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan <strong>liikuntajaostossa</strong> käsitellään liikunnan avustusten myöntöperusteita ja vahvistetaan hakuohje vuodelle 2019.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</strong> esittää päiväkoti Suursuo - DH Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden enimmäishinnan korottamista 757 279 eurolla. Korotus johtuu siitä, että yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on kehitetty ympärivuorokautisen toiminnan mahdollistava ratkaisu. Ympärivuorokautiselle toiminnalle on yhä enemmän tarvetta.</p><p>Hyvää uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Kaupunginhallitus käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon. Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita sekä Östersundomin yleiskaavaa. Aloitepino on jo kolmatta kertaa käsittelyssä ja vielä niitä riittää. Kaupunkiympäristölautakunta Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta.

 

Maanantai 22.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 23.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

Keskiviikko 24.10.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 25.10.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Perjantai 26.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, jotka koskevat alueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Tavoitteena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä. Kustannukset kaupungille ovat 45-50 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginhallitus pohtii myös kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon.  

World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto, jonka kautta kaupunki saisi ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. Tarkoitus on käytännön mukaisesti vastavuoroisesti erota Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali -verkostosta.

 

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan Helsingin ja Turun 3. yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman hyväksymistä vuosiksi 2019–2023 ja Itämerihaasteen kumppaniverkoston tukemisen jatkamista ja sen kehittämistä. Tärkeää on yhdistää ilmastonmuutoksen hillintään ja ravinnekuormituksen vähentämiseen liittyviä toimia. Ohjelman tavoitteina on mm. kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto ja puhdas ja turvallinen vesiliikenne.

 

Konsernijaoston esityslistalla ovat Helenin ja Helsingin sataman ajankohtaiskatsaukset sekä kahden konserniyhtiön hallituksen kokoonpanon täydentäminen.

 

Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, joita jätettiin 1.1.-30.6. yhteensä 18. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuorisotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Nuorisoneuvoston edustajat ovat myös paikalla kaupunginvaltuuston kokouksessa ja käyttävät puheenvuoron.

 

Kuntalaisen aloitteita tuli alkuvuonna 13. Niistä 11 koski kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Myös ne käsitellään kokouksessa.

 

Östersundomin yleiskaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km². Keskukset ja asuntovaltaiset alueet (16 km²) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen (4 %), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) ja pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominaispiirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 000–5 300 000 k-m². Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin (32 %) ja pientaloihin (16 %).

 

Lopuksi jatketaan jo kahdessa aikaisemmassa kokouksessa pöydälle jääneen aloitepinon käsittelyä.

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä pieniä asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia mm. Meilahden huvila-alueelle, Karhunkaatajan alueelle (Roihupelto) ja Honkasuolle.

 

Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta. Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä valtion kanssa Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.

 

Kaupungin ja valtiota edustaneiden Senaatti-kiinteistöjen edustajista koostunut arviointiryhmä esittää kilpailun voittajaksi ja tornialueen aloitusalueen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:tä kilpailuehdotuksellaan Trigoni.

 

Aloitusalueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän aloitusalueen kokonaiskerrosala on noin 67 000 k-m², josta enintään 60 % toteutetaan asuntotuotantona, muun osan koostuessa liike-, toimisto- ja hotellitiloista. Kilpailun voittajalla on toteutussopimuksen mukaan neuvottelumahdollisuus aloitusalueen eteläpuolella sijaitsevaan länsialueen eteläosaan, jonka toteuttaminen voisi mahdollisesti tapahtua osin samanaikaisesti aloitusalueen kanssa. Kokonaisuudessaan Tornialueen länsialue sisältää voittajaehdokkaan suunnitteluratkaisun mukaisesti noin 120 000 k-m².

 

YIT Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan aloitusalueen toteuttamiseen luovutettavista tonteista sekä pysyvistä käyttö- ja hallintaoikeuksista kaupungille ja Senaatille vähintään 37 158 167 euroa, josta kaupungin osuus on 1/3 ja Senaatin 2/3. Näin ollen kaupungin osuus myyntitulosta on ainakin vähintään 12 386 056 euroa. Myyntitulojen jakautuminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin ja valtion väliseen Keski-Pasilan osayleiskaava-aluetta koskevaan yhteistyösopimukseen.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostossa käsitellään liikunnan avustusten myöntöperusteita ja vahvistetaan hakuohje vuodelle 2019.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esittää päiväkoti Suursuo - DH Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden enimmäishinnan korottamista 757 279 eurolla. Korotus johtuu siitä, että yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on kehitetty ympärivuorokautisen toiminnan mahdollistava ratkaisu. Ympärivuorokautiselle toiminnalle on yhä enemmän tarvetta.

Hyvää uutta viikkoa!

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262809-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-432018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 19 Oct 2018 16:31:51 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262809-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-432018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 42/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262516-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-422018 <p>Kuluneen viikon kohokohta oli pormestarin talousarvioehdotuksen esittely. Tuleva viikko on rauhallisempi. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto sekä useimmat lautakunnat pitävät väliviikkoa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia ja antaa lausunnon Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 16.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-16_Kuvalk_16_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 17.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/tyoterveys/fi/paatoksenteko/johtokunnan_paatokset/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-17_Tyoterveysjk_6_El"><u>Työterveysliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 18.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-18_Nuja_6_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat-palvelukeskus"><u>Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia 830&nbsp;000 euron edestä. Isoin summa 586&nbsp;000 euroa myönnetään Luonto-liiton Uudenmaan piiri ry:lle, jonka on määrä toteuttaa 3 vuoden aikana luontosovellus kännykkään.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta antaa myös lausunnon Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piianpolku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvaurioiden vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista syyslomaa oppilaille ja opettajille!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuluneen viikon kohokohta oli pormestarin talousarvioehdotuksen esittely. Tuleva viikko on rauhallisempi. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto sekä useimmat lautakunnat pitävät väliviikkoa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia ja antaa lausunnon Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

 

Tiistai 16.10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Keskiviikko 17.10.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 18.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia 830 000 euron edestä. Isoin summa 586 000 euroa myönnetään Luonto-liiton Uudenmaan piiri ry:lle, jonka on määrä toteuttaa 3 vuoden aikana luontosovellus kännykkään.

 

Lautakunta antaa myös lausunnon Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piianpolku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvaurioiden vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi.

 

Erinomaista syyslomaa oppilaille ja opettajille!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262516-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-422018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 14 Oct 2018 12:29:13 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262516-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-422018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 41/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262085-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-412018 <p>Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten ja kunnan asukkaiden aloitteita ja jatketaan Östersundomin yleiskaavan käsittelyä. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään talousarvioehdotusta, jonka pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona. Kaupunginvaltuustossa vietetään pitkää iltaa kyselytunnin, tontinvuokrien määrityksen ja aloitepinon kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 8.10.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-08_Khs_38_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-08_Eja_10_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 9.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-10-09_Kklku_12_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-09_Kylk_27_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-10-09_Sotelk_17_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 10.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-10_Kvsto_17_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 11.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-11_Khs_39_El"><u>Kaupunginhallituksen aamukoulu</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-11_HKLjku_16_El"><u>Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-11_Starajk_9_El"><u>Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 12.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>käsittelee viimeksi pöydälle jäänyttä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_El/B07B8FF4-3B5C-CF31-8C2C-65EB90600000/Liite.pdf">Östersundomin</a> yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80&nbsp;000-100&nbsp;000 uudelle asukkaalle sekä 15&nbsp;000-40&nbsp;000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6&nbsp;400 asukasta.</p><p>&nbsp;</p><p>Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15:ssä muutetaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-08_Khs_38_El/0D934B11-C89A-C06E-935A-638153B00000/Liite.pdf">asemakaavaa</a>. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakentamaton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Käsittelyssä ovat myös nuorten (13&ndash;17 -vuotiaiden) aloitteet ajanjaksolta 1.1.-30.5. Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta, jotka koskevat esim. liikunta-alueiden kehittämistä, ilmaista ehkäisyä alle 18-vuotiaille, mahdollisuutta henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa, metrojen aikatauluja, mopojen nopeutta ja koulussa tuotetun hävikkiruoan vähentämistä. Aloitteisiin pääset tutustumaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-08_Khs_38_El/E4212FCA-B142-CF45-8E10-65ECBE600000/Liite.pdf">täällä</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Esityslistalla on myös täysi-ikäisten kunnan asukkaiden aloitteita alkuvuodelta. Näitä aloitteita tuli 13, ja suurin osa koskee kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita.</p><p>&nbsp;</p><p>Pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona talousarvioehdotuksensa ensi vuodelle, ja sitä käsitellään jo seuraavana aamuna <strong>kaupunginhallituksen aamukoulussa</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>tuskin saadaan kahlatuksi koko esityslistaa läpi kokouksen aikana. Kokous alkaa aina arvoituksellisella kyselytunnilla. Listalla on Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun, asuntotonttien maanvuokrasopimusten perusteiden määrittämisen ja muutamien pienempien kaava-asioiden (Alppiharju, Mannerheimintie 162, Steniuksentie 14 ja 20, Muusanpolku 1, Liikkalankuja 6) lisäksi kasa aloitteita, jotka jäivät viime kokouksessa pöydälle.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta </strong>käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan 1.1.2018 alkaen. Keskeisimpiä muutoksia ovat nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistäminen yhden lainsäädännön alle, entistä henkilökohtaisempi ja työelämälähtöisempi opiskelu sekä tutkintojen määrän tuntuva vähentäminen ja laaja-alaistaminen. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä on organisoinut ammatillisen koulutuksen kahteen oppilaitokseen Stadin ammattiopistoon ja Stadin aikuisopistoon. Molempia opistoja johtaa toimialan toimintasäännön mukaisesti ammatillisen koulutuksen päällikkö johtavana rehtorina. Käytännössä jo nyt toimitaan niin, että opistoilla on yhteiset resurssit; henkilöstö, tilat, talous ja toimialan yhteiset palvelut. Kahden opiston rakenne on ongelmallinen valtakunnallisten tietojärjestelmien sekä hakeutumisen kannalta.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta antaa myös lausunnon Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta ja Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevasta hankesuunnitelmasta sekä leikkipuistojen Brahe, Kotinummi ja Lohikäärmepuisto uudisrakennusten enimmäishinnan korottamisesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Lisäksi hankitaan koulukuvauksia ja ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalveluja.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee asemakaavoja Meilahden <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-09_Kylk_27_El/885F44FD-A4FD-C614-8C71-65FBB5E00000/Liite.pdf"><u>huvila-alueella</u></a>, Karhunkaatajan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-09_Kylk_27_El/E696389C-37B0-CE91-BB1C-65EBDCC00000/Liite.pdf"><u>alueella</u></a> ja <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-09_Kylk_27_El/BB27BC7F-65D6-C29A-BB31-65CD6DA00000/Liite.pdf"><u>Honkasuolla</u></a>. Viimeksi mainittu kaavamuutos lisää asukasmäärää 500:llä nykyiseen asemakaavaan verrattuna.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta saa selvityksen liikenneonnettomuuksista Helsingissä 2014&ndash;2016. Helsingissä tapahtui 380 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2014, vuonna 2015 määrä oli 383 ja vuonna 2016 määrä oli 370. Näistä yhteensä 21 johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli kuusi henkilöä vuonna 2014, 12 vuonna 2015 ja kolme vuonna 2016. Loukkaantuneiden määrät olivat vastaavasti 451, 443 ja 458 henkilöä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>saa selvityksen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden kokemana. Asiakkaat antoivat palveluille hyvät arvosanat vaihteluvälillä 3,7&minus;4,7 (asteikolla 1&minus;5). Seuraavat kyselyt toteutetaan syksyn 2018 aikana.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta antaa toimialaltaan kaupunginhallitukselle raportin 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kokouksessa päätetään myös kuljetuspalvelujen hankkimisesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa käsitellään nuorten ja kunnan asukkaiden aloitteita ja jatketaan Östersundomin yleiskaavan käsittelyä. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään talousarvioehdotusta, jonka pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona. Kaupunginvaltuustossa vietetään pitkää iltaa kyselytunnin, tontinvuokrien määrityksen ja aloitepinon kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.

 

Maanantai 8.10. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 9.10.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 10.10.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 11.10.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

 

Perjantai 12.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee viimeksi pöydälle jäänyttä Östersundomin yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle sekä 15 000-40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6 400 asukasta.

 

Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15:ssä muutetaan asemakaavaa. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakentamaton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

 

Käsittelyssä ovat myös nuorten (13–17 -vuotiaiden) aloitteet ajanjaksolta 1.1.-30.5. Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta, jotka koskevat esim. liikunta-alueiden kehittämistä, ilmaista ehkäisyä alle 18-vuotiaille, mahdollisuutta henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa, metrojen aikatauluja, mopojen nopeutta ja koulussa tuotetun hävikkiruoan vähentämistä. Aloitteisiin pääset tutustumaan täällä.

 

Esityslistalla on myös täysi-ikäisten kunnan asukkaiden aloitteita alkuvuodelta. Näitä aloitteita tuli 13, ja suurin osa koskee kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita.

 

Pormestari Vapaavuori antaa keskiviikkona talousarvioehdotuksensa ensi vuodelle, ja sitä käsitellään jo seuraavana aamuna kaupunginhallituksen aamukoulussa.

 

Kaupunginvaltuustossa tuskin saadaan kahlatuksi koko esityslistaa läpi kokouksen aikana. Kokous alkaa aina arvoituksellisella kyselytunnilla. Listalla on Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun, asuntotonttien maanvuokrasopimusten perusteiden määrittämisen ja muutamien pienempien kaava-asioiden (Alppiharju, Mannerheimintie 162, Steniuksentie 14 ja 20, Muusanpolku 1, Liikkalankuja 6) lisäksi kasa aloitteita, jotka jäivät viime kokouksessa pöydälle.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee ammatillisten oppilaitosten yhdistämistä yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan 1.1.2018 alkaen. Keskeisimpiä muutoksia ovat nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistäminen yhden lainsäädännön alle, entistä henkilökohtaisempi ja työelämälähtöisempi opiskelu sekä tutkintojen määrän tuntuva vähentäminen ja laaja-alaistaminen. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä on organisoinut ammatillisen koulutuksen kahteen oppilaitokseen Stadin ammattiopistoon ja Stadin aikuisopistoon. Molempia opistoja johtaa toimialan toimintasäännön mukaisesti ammatillisen koulutuksen päällikkö johtavana rehtorina. Käytännössä jo nyt toimitaan niin, että opistoilla on yhteiset resurssit; henkilöstö, tilat, talous ja toimialan yhteiset palvelut. Kahden opiston rakenne on ongelmallinen valtakunnallisten tietojärjestelmien sekä hakeutumisen kannalta.

 

Lautakunta antaa myös lausunnon Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta ja Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevasta hankesuunnitelmasta sekä leikkipuistojen Brahe, Kotinummi ja Lohikäärmepuisto uudisrakennusten enimmäishinnan korottamisesta.

 

Lisäksi hankitaan koulukuvauksia ja ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalveluja.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavoja Meilahden huvila-alueella, Karhunkaatajan alueella ja Honkasuolla. Viimeksi mainittu kaavamuutos lisää asukasmäärää 500:llä nykyiseen asemakaavaan verrattuna.  

 

Lautakunta saa selvityksen liikenneonnettomuuksista Helsingissä 2014–2016. Helsingissä tapahtui 380 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2014, vuonna 2015 määrä oli 383 ja vuonna 2016 määrä oli 370. Näistä yhteensä 21 johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli kuusi henkilöä vuonna 2014, 12 vuonna 2015 ja kolme vuonna 2016. Loukkaantuneiden määrät olivat vastaavasti 451, 443 ja 458 henkilöä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa selvityksen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden kokemana. Asiakkaat antoivat palveluille hyvät arvosanat vaihteluvälillä 3,7−4,7 (asteikolla 1−5). Seuraavat kyselyt toteutetaan syksyn 2018 aikana.

 

Lautakunta antaa toimialaltaan kaupunginhallitukselle raportin 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kokouksessa päätetään myös kuljetuspalvelujen hankkimisesta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262085-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-412018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 05 Oct 2018 12:53:34 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262085-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-412018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 40/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261796-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-402018 <p>Kaupunginhallituksessa käsitellään Östersundomin yleiskaavaa, Siltasaarenportin suunnittelukilpailua, maanvuokrasopimusten vuokrausperusteita ja osallistuvaa budjetointia. Kaupunkiympäristölautakunnan listalla on Vuosaaren lukion asemakaava.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 1.10.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-01_Khs_37_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-01_Koja_12_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 2.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-02_Kylk_26_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-02_Kuvalk_15_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-10-02_Pelku_9_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-02_Talk_10_El"><u>Tarkastuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-10-02_Talpajku_5_El"><u>Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 4.10.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat-palvelukeskus"><u>Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-04_Kuja_7_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-liikuntajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-04_Lija_4_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-10-04_Nuja_5_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>käsittelee <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_El/B07B8FF4-3B5C-CF31-8C2C-65EB90600000/Liite.pdf">Östersundomin</a> yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80&nbsp;000-100&nbsp;000 uudelle asukkaalle sekä 15&nbsp;000-40&nbsp;000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6&nbsp;400 asukasta.</p><p>&nbsp;</p><p>Asemakaavaa muutetaan osoitteessa <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_El/2C6D1E5F-0AAF-CBB5-A972-633A48100000/Liite.pdf">Mannerheimintie 162</a>. Tontilla on tällä hetkellä asuntolarakennus, jonka tilalle rakennetaan asuinkerrostalo ja paikoitustalo.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus päättää <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_El/9BBB9159-47D5-C5AB-9E63-63BAD2100003/Liite.pdf">Siltasaarenportin</a> suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta. Kilpailun voittajaksi ehdotetaan valittavaksi Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Nykyisissä rakennuksissa toimii mm. HKL:n pääkonttori ja erityisesti päiväkoti Kaleva, jolle pitää jatkossakin löytää tilat joko uudesta Lyyrasta tai aivan läheltä.</p><p>&nbsp;</p><p>Viimeksi jäi pöydälle vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2012. Luettelo tonteista löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_El/76BDA8B1-6A60-C3FC-8CF2-63CFB4D00000/Liite.pdf">täältä</a>. Esitys on linjassa aikaisempien vastaavien päätösten kanssa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus päättää myös yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. Esityksen mukaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Budjettiehdotukset jätetään julkiselle digitaaliselle osallistumispalvelulle</p><p>omastadi.hel.fi. Osallistuvan budjetoinnin prosessi tapahtuu digitaalisessa palvelussa, jossa budjettiehdotuksia voidaan kommentoida, kannattaa ja äänestää. Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron arvoisia. Pormestari päättää yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset yhteiskehittämisvaiheen, valmistelevan keskustelun ja toimialojen laatimien toteutusarviointien pohjalta. Helsinkiläisten äänestystulos ratkaisee kaupunginhallitukselle toteutettavaksi esitettävät budjettiehdotukset.</p><p>Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee Vuosaaren uuden lukion (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-10-02_Kylk_26_El/6ACC23A5-E12A-CB3D-98E2-65A9D4600000/Liite.pdf"><u>Mosaiikkiraitti 2</u></a>) tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Alueelle rakennetaan koulurakennus 900 oppilaalle. Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely. Metroasema on aivan lähellä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee viime kokouksessa pöydälle jääneitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteita. Kaikki KuVan jaostot kokoontuvat myös tällä viikolla, ja niiden listalla on lausunto toimialan harrastus/liikkuminen -avustushaun esityksistä lautakunnalle.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa käsitellään Östersundomin yleiskaavaa, Siltasaarenportin suunnittelukilpailua, maanvuokrasopimusten vuokrausperusteita ja osallistuvaa budjetointia. Kaupunkiympäristölautakunnan listalla on Vuosaaren lukion asemakaava.

 

Maanantai 1.10. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 2.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 4.10.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee Östersundomin yleiskaavaehdotusta. Kaava on valtavan tärkeä, sillä se avaa pk-seudulle uuden laajentumissuunnan itään ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle sekä 15 000-40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueelle. Kaavassa osoitetaan myös mittavia alueita virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Alueella asuu tällä hetkellä noin 6 400 asukasta.

 

Asemakaavaa muutetaan osoitteessa Mannerheimintie 162. Tontilla on tällä hetkellä asuntolarakennus, jonka tilalle rakennetaan asuinkerrostalo ja paikoitustalo.

 

Kaupunginhallitus päättää Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta. Kilpailun voittajaksi ehdotetaan valittavaksi Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Nykyisissä rakennuksissa toimii mm. HKL:n pääkonttori ja erityisesti päiväkoti Kaleva, jolle pitää jatkossakin löytää tilat joko uudesta Lyyrasta tai aivan läheltä.

 

Viimeksi jäi pöydälle vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2012. Luettelo tonteista löytyy täältä. Esitys on linjassa aikaisempien vastaavien päätösten kanssa.

 

Kaupunginhallitus päättää myös yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. Esityksen mukaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Budjettiehdotukset jätetään julkiselle digitaaliselle osallistumispalvelulle

omastadi.hel.fi. Osallistuvan budjetoinnin prosessi tapahtuu digitaalisessa palvelussa, jossa budjettiehdotuksia voidaan kommentoida, kannattaa ja äänestää. Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron arvoisia. Pormestari päättää yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset yhteiskehittämisvaiheen, valmistelevan keskustelun ja toimialojen laatimien toteutusarviointien pohjalta. Helsinkiläisten äänestystulos ratkaisee kaupunginhallitukselle toteutettavaksi esitettävät budjettiehdotukset.

Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) tarkistettua asemakaavan muutosehdotusta. Alueelle rakennetaan koulurakennus 900 oppilaalle. Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely. Metroasema on aivan lähellä.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee viime kokouksessa pöydälle jääneitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteita. Kaikki KuVan jaostot kokoontuvat myös tällä viikolla, ja niiden listalla on lausunto toimialan harrastus/liikkuminen -avustushaun esityksistä lautakunnalle.

 

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261796-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-402018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 30 Sep 2018 14:56:04 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261796-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-402018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 39/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018 <p>Kaupunginhallituksessa määritetään vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020/2021, ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosina 2018-2019. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on 36 aloitetta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 24.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-24_Khs_36_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-24_Eja_9_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 25.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=22&amp;doc=Kasko_2018-09-25_Rkj_7_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-09-25_Kuja_6_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 26.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-26_Kvsto_16_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 28.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>käsittelee Munkkiniemen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/F670D06F-AE90-CD08-8C2A-6371F8600000/Liite.pdf">Muusanpolku 1:n</a>, Alppiharjun <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/E4AE651C-9F97-C11D-8668-5FFCE5700000/Liite.pdf">Harjuportin</a>, Vartiokylän <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/E4AE651C-9F97-C11D-8668-5FFCE5700000/Liite.pdf">Liikkalankuja 6</a>:n ja Etelä-Haagan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/C8AC95EB-A41D-C70A-9775-632471C00000/Liite.pdf">Steniuksentie 14 ja 20</a>:n asemakaavojen muuttamista.</p><p>&nbsp;</p><p>Kokouksessa määritetään myös vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Koskeeko tämä juuri sinun tonttiasi? Tutustu luetteloon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/76BDA8B1-6A60-C3FC-8CF2-63CFB4D00000/Liite.pdf">täällä</a>. Maanvuokran perusteet ovat samanlaiset kuin viime vuosina uusituissa sopimuksissa. Uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusi maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisemmaksi, kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 60 % käyvästä arvosta.</p><p>&nbsp;</p><p>Osallistuvan budjetoinnin työpajat ovat jo käynnissä kaupunkilaisten kanssa, ja kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia jäi viimeksi pöydälle, mutta nyt saataneen valmista aikaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan </strong>esityslistalla on asemakaava-asioita <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El"><u>Karhusaaren</u></a> eteläosasta ja Pakilan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El/AF185B7D-12C6-C5D9-BAD1-65A9F4000000/Liite.pdf"><u>Kyläkunnantie 67</u></a>:stä.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.</p><p>&nbsp;</p><p>Käsiteltävänä on myös rakennuskiellon pidentäminen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El/50F4AFD1-8FB6-C9C5-8C6D-65AEEC700000/Liite.pdf"><u>kantakaupungin</u></a> alueilla. Rakennuskielto on ollut voimassa jo 1961 lähtien. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskieltoa tulisi esityksen mukaan pidentää kahdella vuodella.</p><p>&nbsp;</p><p>Listalla on lisäksi lukuisia aloitteita ja toivomusponsia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuuston </strong>kokoukseen pitää varata tukevat eväät. Esityslistalla on 36 valtuutettujen aloitetta, ja aiheet ovat seuraavat: muovin käytön vähentäminen, maksuttomat opiskelun välineet toisen asteen opiskelijoille, julkisten tilojen turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisen häirinnän estäminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen Helsingissä, kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentaminen johtamistyön osalta, kaupungin tilojen alueiden vuokraamisen eettiset ohjeet, selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantaminen, kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttuminen, Sibeliuspuiston yleisilme ja palvelut, Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä, kimppakyytisovellus, Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentaminen, valaistus Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla, jalankulkuvalot Lauttasaarentiellä, sisäilman laatua parantava ilmanvaihto kouluihin ja päiväkoteihin, Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen, Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisääminen, kaupungin tilojen vuokraamisen kieltäminen rasistisille yhteisöille, Puistolan aseman viihtyisyyden lisääminen, metroliikenteen häiriöt ja metrojunan kuljettajien työolot, tekojään rakentaminen Lauttasaaren liikuntapuistoon, tilojen avaaminen vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille, lähiliikuntapaikka Puistolan liikuntapuistoon, juoksuportaiden rakentaminen, uimahallin toteuttaminen Puistolan Suuntimopuistoon, koulukuraattorien ja &ndash;psykologien lisääminen esiopetukseen, lähikouluperiaatteen käyttöönotto päiväkotipaikkapäätöksissä, hiihtokauden pidentäminen Paloheinässä, graffitti- ja muraalitaiteen saaminen Herttoniemen ja Siilitien meluvalliin, psykososiaalisen tuen vahvistaminen elämän loppuvaiheen hoidossa, valvotut huumeidenkäyttötilat, Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaaminen, matalan kynnyksen mielenterveysavun lisääminen, sote-huollon valinnanvapausopas ja perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapiat.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikäli näistä löytyy sydäntäsi lähellä olevia aiheita, kannattaa asettautua keskiviikkona klo 18 kanavalla <a href="http://www.helsinkikanava.fi/"><u>www.helsinkikanava.fi</u></a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa määritetään vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020/2021, ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosina 2018-2019. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on 36 aloitetta.

 

Maanantai 24.9. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 25.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

Keskiviikko 26.9.

Kaupunginvaltuusto

 

Perjantai 28.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee Munkkiniemen Muusanpolku 1:n, Alppiharjun Harjuportin, Vartiokylän Liikkalankuja 6:n ja Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20:n asemakaavojen muuttamista.

 

Kokouksessa määritetään myös vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Koskeeko tämä juuri sinun tonttiasi? Tutustu luetteloon täällä. Maanvuokran perusteet ovat samanlaiset kuin viime vuosina uusituissa sopimuksissa. Uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusi maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisemmaksi, kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 60 % käyvästä arvosta.

 

Osallistuvan budjetoinnin työpajat ovat jo käynnissä kaupunkilaisten kanssa, ja kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia jäi viimeksi pöydälle, mutta nyt saataneen valmista aikaan.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on asemakaava-asioita Karhusaaren eteläosasta ja Pakilan Kyläkunnantie 67:stä.

 

Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.

 

Käsiteltävänä on myös rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla. Rakennuskielto on ollut voimassa jo 1961 lähtien. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskieltoa tulisi esityksen mukaan pidentää kahdella vuodella.

 

Listalla on lisäksi lukuisia aloitteita ja toivomusponsia.

 

Kaupunginvaltuuston kokoukseen pitää varata tukevat eväät. Esityslistalla on 36 valtuutettujen aloitetta, ja aiheet ovat seuraavat: muovin käytön vähentäminen, maksuttomat opiskelun välineet toisen asteen opiskelijoille, julkisten tilojen turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisen häirinnän estäminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen Helsingissä, kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentaminen johtamistyön osalta, kaupungin tilojen alueiden vuokraamisen eettiset ohjeet, selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantaminen, kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttuminen, Sibeliuspuiston yleisilme ja palvelut, Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä, kimppakyytisovellus, Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentaminen, valaistus Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla, jalankulkuvalot Lauttasaarentiellä, sisäilman laatua parantava ilmanvaihto kouluihin ja päiväkoteihin, Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen, Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisääminen, kaupungin tilojen vuokraamisen kieltäminen rasistisille yhteisöille, Puistolan aseman viihtyisyyden lisääminen, metroliikenteen häiriöt ja metrojunan kuljettajien työolot, tekojään rakentaminen Lauttasaaren liikuntapuistoon, tilojen avaaminen vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille, lähiliikuntapaikka Puistolan liikuntapuistoon, juoksuportaiden rakentaminen, uimahallin toteuttaminen Puistolan Suuntimopuistoon, koulukuraattorien ja –psykologien lisääminen esiopetukseen, lähikouluperiaatteen käyttöönotto päiväkotipaikkapäätöksissä, hiihtokauden pidentäminen Paloheinässä, graffitti- ja muraalitaiteen saaminen Herttoniemen ja Siilitien meluvalliin, psykososiaalisen tuen vahvistaminen elämän loppuvaiheen hoidossa, valvotut huumeidenkäyttötilat, Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaaminen, matalan kynnyksen mielenterveysavun lisääminen, sote-huollon valinnanvapausopas ja perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapiat.

 

Mikäli näistä löytyy sydäntäsi lähellä olevia aiheita, kannattaa asettautua keskiviikkona klo 18 kanavalla www.helsinkikanava.fi.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

]]>
2 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 21 Sep 2018 08:26:19 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 38/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261067-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-382018 <p>Kaupunginhallituksessa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen aloitepinon kanssa ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosiksi 2018&ndash;2019. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee aloitteita ja ponsia. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017&ndash;2026.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 17.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-17_Khs_35_El">Kaupunginhallitus</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 18.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-09-18_Kklku_11_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-18_Kylk_24_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 20.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>jätti viimeksi pöydälle 35 valtuustoaloitteen setin, jossa aiheet vaihtelevat valvotuista huumeidenkäyttötiloista erilaisten liikuntapaikkatoiveiden kautta maksuttomiin opiskelun välineisiin toisen asteen opiskelijoille, ja kaikkea siltä väliltä.&nbsp; Nyt on tarkoitus tehdä aloitteista päätökset. Lisäksi listalla uusi uutuutena aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä. Viime viikolla uutisoitiinkin, että Helsinki ryhtyy toisena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunkiympäristön toimiala muuttaa Kalasatamaan rakentuvaan uudisrakennukseen, jonka vuokraamisesta kaupungin päättöön päätetään tässä kokouksessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus päättää osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen yksityiskohdista vuosikjsi 2018-2019. Esityksen mukaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Budjettiehdotukset jätetään julkiselle digitaaliselle osallistumispalvelulle osallistu.hel.fi. Osallistuvan budjetoinnin prosessi tapahtuu digitaalisessa palvelussa, jossa budjettiehdotuksia voidaan kommentoida, kannattaa ja äänestää. Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron</p><p>arvoisia, ja jaettava potti on kokonaisuudessaan 4,4 miljoonaa euroa, josta kohdennetaan 80 %</p><p>suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärän mukaan ja 20 %</p><p>kohdennetaan kaupunkiyhteisiin hankkeisiin.</p><p>&nbsp;</p><p>Riittävän suurilla budjettiehdotuksilla pyritään varmistamaan niiden vaikuttavuus ja kohdentamaan valmistelun resursseja suurempiin kokonaisuuksiin. Pormestari päättää yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset yhteiskehittämisvaiheen, valmistelevan keskustelun ja toimialojen laatimien toteutusarviointien pohjalta. Äänestäminen tapahtuu digitaalisessa palvelussa osallistu.hel.fi. Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta </strong>käsittelee mm. aloitteita/ponsia, jotka koskevat Puotilan ala-asteen väistötiloja (asia jäänee pöydälle), Postipuiston alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä, maailman puhtainta sisäilmaa Helsinkiin sekä marjapensaiden ja hedelmäpuiden istutusta koulujen ja päiväkotien pihoille.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on esillä Lassilan Hopeatie 20/Äyripolku 1:n <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-18_Kylk_24_El/33A42A2D-4A45-CC06-8D9E-65660AB00000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen ja Korkeasaaren/Mustikkamaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-18_Kylk_24_El/6458EF0C-56DA-C66D-957F-656588D00000/Liite.pdf">asemakaava</a>n muuttaminen. Myös Karhusaaren eteläosassa muutetaan pientalotonttien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-18_Kylk_24_El/B1BBEC8C-A7F4-C99B-9A92-5EF129D00000/Liite.pdf">asemakaavaa</a>. Asemakaavan muutoksella edistetään pientalotonttien täydennysrakentamista ja rannan hyötykäyttöä, sillä nykyisille tonteille voidaan rakentaa nykyistä useampia pientaloja.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman. Ohjelmakaudella HSY:n ja kaupungin yhteistyönä selvitetään mahdollisuuksia siirtyä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin ja laaditaan erilaisia hulevettä koskevia suunnitelmia.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista alkavaa viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen aloitepinon kanssa ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosiksi 2018–2019. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee aloitteita ja ponsia. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017–2026.

 

Maanantai 17.9. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 18.9.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Torstai 20.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus jätti viimeksi pöydälle 35 valtuustoaloitteen setin, jossa aiheet vaihtelevat valvotuista huumeidenkäyttötiloista erilaisten liikuntapaikkatoiveiden kautta maksuttomiin opiskelun välineisiin toisen asteen opiskelijoille, ja kaikkea siltä väliltä.  Nyt on tarkoitus tehdä aloitteista päätökset. Lisäksi listalla uusi uutuutena aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä. Viime viikolla uutisoitiinkin, että Helsinki ryhtyy toisena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta.

 

Kaupunkiympäristön toimiala muuttaa Kalasatamaan rakentuvaan uudisrakennukseen, jonka vuokraamisesta kaupungin päättöön päätetään tässä kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päättää osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen yksityiskohdista vuosikjsi 2018-2019. Esityksen mukaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja yhteisöt. Budjettiehdotukset jätetään julkiselle digitaaliselle osallistumispalvelulle osallistu.hel.fi. Osallistuvan budjetoinnin prosessi tapahtuu digitaalisessa palvelussa, jossa budjettiehdotuksia voidaan kommentoida, kannattaa ja äänestää. Äänestykseen etenevien budjettiehdotusten tulee olla vähintään 35 000 euron

arvoisia, ja jaettava potti on kokonaisuudessaan 4,4 miljoonaa euroa, josta kohdennetaan 80 %

suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärän mukaan ja 20 %

kohdennetaan kaupunkiyhteisiin hankkeisiin.

 

Riittävän suurilla budjettiehdotuksilla pyritään varmistamaan niiden vaikuttavuus ja kohdentamaan valmistelun resursseja suurempiin kokonaisuuksiin. Pormestari päättää yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset yhteiskehittämisvaiheen, valmistelevan keskustelun ja toimialojen laatimien toteutusarviointien pohjalta. Äänestäminen tapahtuu digitaalisessa palvelussa osallistu.hel.fi. Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Helsingissä.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee mm. aloitteita/ponsia, jotka koskevat Puotilan ala-asteen väistötiloja (asia jäänee pöydälle), Postipuiston alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä, maailman puhtainta sisäilmaa Helsinkiin sekä marjapensaiden ja hedelmäpuiden istutusta koulujen ja päiväkotien pihoille.

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Lassilan Hopeatie 20/Äyripolku 1:n asemakaavan muuttaminen ja Korkeasaaren/Mustikkamaan asemakaavan muuttaminen. Myös Karhusaaren eteläosassa muutetaan pientalotonttien asemakaavaa. Asemakaavan muutoksella edistetään pientalotonttien täydennysrakentamista ja rannan hyötykäyttöä, sillä nykyisille tonteille voidaan rakentaa nykyistä useampia pientaloja.

 

Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman. Ohjelmakaudella HSY:n ja kaupungin yhteistyönä selvitetään mahdollisuuksia siirtyä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin ja laaditaan erilaisia hulevettä koskevia suunnitelmia.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261067-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-382018#comments Helsingin kaupunginhallitus Helsinki Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 16 Sep 2018 12:41:58 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261067-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-382018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 36 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36 <p>Kuntapolitiikassa on luvassa kevyempi viikko, sillä sekä kaupunginhallituksella että kaupunginvaltuustolla on väliviikko. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 4.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=22&amp;doc=Kasko_2018-09-04_Rkj_5_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-04_Kylk_22_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 6.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun <u>kaavaehdotuksen</u> käsittelyä. Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000&ndash;100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000&ndash;40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta merkitsee myös tiedoksi pyöräväylien priorisoidun talvihoidon loppuraportin. Syksyllä 2015 käynnistettiin tehostetun talvihoidon kokeilu pyöräväylillä. Kokeilun tuloksena paras menetelmä pyöräväylien laadukkaaseen talvihoitoon ja talvipyöräilyn edistämiseen talvihoidon keinoin on harjasuolaus.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-04_Kylk_22_El/C30EBCA4-1E73-C3DE-B988-6483D7800000/Liite.pdf"><u>Vuorikummuntiellä</u></a> Konalassa tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Asukasmäärän lisäys on arviolta 140 asukasta</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuntapolitiikassa on luvassa kevyempi viikko, sillä sekä kaupunginhallituksella että kaupunginvaltuustolla on väliviikko. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä.

 

Tiistai 4.9. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Torstai 6.9.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä. Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.  

 

Lautakunta merkitsee myös tiedoksi pyöräväylien priorisoidun talvihoidon loppuraportin. Syksyllä 2015 käynnistettiin tehostetun talvihoidon kokeilu pyöräväylillä. Kokeilun tuloksena paras menetelmä pyöräväylien laadukkaaseen talvihoitoon ja talvipyöräilyn edistämiseen talvihoidon keinoin on harjasuolaus.

 

Vuorikummuntiellä Konalassa tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Asukasmäärän lisäys on arviolta 140 asukasta

]]>
3 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 31 Aug 2018 11:23:08 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36
Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018 <p>Kaupunginhallituksessa käsitellään Märskyn urheilukampusta ja viimeksi pöydälle jäänyttä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto palaa kesätauolta, teemoinaan Sörnäistentunneli, Jakomäen Sydän, Hakaniemen hotelli, Töölön sairaalan kaava ja Veräjämäen kaava Raide-Jokeria varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä ja jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden budjetin, varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja Stadin ammattiopiston tilasuunnitelman käsittelyä.&nbsp; Kaupunkiympäristölautakunnassa esillä Östersundomin yleiskaava.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 27.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-27_Khs_32_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-27_Talpajku_4_El">Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-27_Pelku_8_El">Pelastuslautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 28.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-08-28_Kklku_10_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-08-28_Kuvalk_13_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 29.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 30.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-30_Starajk_8_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 31.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Mäkelänrinteen urheilukampuksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-27_Khs_32_El/FD3C339D-01E2-C852-8FA6-648314300000/Liite.pdf">asemakaava</a>. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta. Tämä on todella huikea hanke! Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Märsky on jo nyt huipputason urheilukoulu, johon saapuu huippu-urheilijoita ympäri maata, ja toimintamahdollisuudet vain paranevat uusien tilojen ansiosta. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.</p><p>Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>kokoontuu keskiviikkona kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on vankka setti merkittäviä hankesuunnitelma/kaava-asioita:</p><ul><li>Sörnäistentunnelin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen (1,5 km:n pituinen noin 160 milj euron tunneli, joka varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelä -suunnassa ja turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia</li><li>Jakomäen Sydämen eli Jakomäen palvelut (koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, kansalaisjärjestöt) yhdistävän 37 miljoonan euron hankkeen hankesuunnitelma/<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/70038C00-84A6-C599-8D20-633A22E00000/Liite.pdf">asemakaava</a>,</li><li>Hakaniemen hotellin (hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentaminen pääosin täyttömaalle) <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/4BB79103-72B4-C1F8-8FBD-63BB3F100000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen,</li><li>Töölön sairaalan (sairaalatoiminnot siirtyvät Meilahteen, sairaalan tilalle asumista) <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/8F4DDFE6-78D8-C952-9750-6371F5600000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen ja</li><li>Veräjämäen Maaherrantien ympäristön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/F7CCA312-40CF-C7BA-9EDA-5EC2EB200000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen Raide-Jokerin toteuttamista varten.</li></ul><p>Kaikki ovat mielenkiintoisia kaava-asioita, joten kannattaa asettautua popcornien kanssa ruudun ääreen klo 18 osoitteeseen <a href="http://www.helsinkikanava.fi/">www.helsinkikanava.fi</a>. Keskustelua käytäneen pitkään ainakin Sörnäistentunnelin asemakaavasta.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>jatketaan viimeksi pöydälle jääneen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 käsittelyä.</p><p>Lautakunta käsittelee Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä. Vuonna 1953 rakennetut ala-asteen tilat ovat peruskorjausiässä. Perusparannuksen lisäksi piharakennukseen toteutetaan laajennusosa. Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esikoululaisen ja alakoululaisen käyttöön. Tilat tulevat olemaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset, monipuoliset ja joustavat, edistäen toimintaa ja taaten oppilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Hankkeen kustannusennuste on 22,2 miljoonaa euroa.</p><p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018&ndash;2028. Nykyinen palveluverkko koostuu 19 toimipaikasta. Suunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista ja 2 uuden toimipaikan rakentamista Myllypuroon ja Roihupeltoon. Myllypuron kampusta odotan erityisen innokkaasti: sinne luodaan yhdessä Metropolian kanssa huikea rakennusalan koulutuskampus. Luovuttavista toimipaikoista 8 on vuokratiloja ja 3 omia tiloja. Uusien toimipaikkojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, ja toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Toimipaikkaverkko 2028 tulee koostumaan 10 toimipaikasta.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanteen. Valmistelussa on palvelusetelimalli, jonka toteutuessa palveluseteliä voi käyttää päiväkodissa. Palvelusetelimallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa, kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on esillä talousarvioasioiden lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El/B79D90CD-4C53-CF20-8C64-653C85E00000/Liite.pdf">kaavaehdotus</a>. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000&ndash;100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000&ndash;40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla.</p><p>Fallkullan tilan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El/D0701006-F488-C1D6-8EBC-646F69900000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisu koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Alueelle suunnitellaan nykyisten toimintojen lisäksi uutta koulua ja päiväkotia sekä nykyisen päiväkodin laajennusta, liikuntapuistoa ja leikkikenttää. Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palvelurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta.</p><p>Lisäksi mm. katu- ja puistosuunnitelmia.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa</strong> käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotusta ja annetaan lausunto valtuutettujen talousarvioaloitteista.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</strong> käsittelee hieman omituiselta kuulostavaa Helsingin kaupungin valitusta koskien lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemää päätöstä ikkunoiden uusimislupa-asiassa. En edes yritä kommentoida tätä asiaa, mutta <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005796915.html">Hesari</a> tästä jo kirjoitti.</p><p>Erinomaista kohta alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa käsitellään Märskyn urheilukampusta ja viimeksi pöydälle jäänyttä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto palaa kesätauolta, teemoinaan Sörnäistentunneli, Jakomäen Sydän, Hakaniemen hotelli, Töölön sairaalan kaava ja Veräjämäen kaava Raide-Jokeria varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä ja jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden budjetin, varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja Stadin ammattiopiston tilasuunnitelman käsittelyä.  Kaupunkiympäristölautakunnassa esillä Östersundomin yleiskaava.

 

Maanantai 27.8. 

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

 

Tiistai 28.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Keskiviikko 29.8.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 30.8.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 31.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta. Tämä on todella huikea hanke! Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Märsky on jo nyt huipputason urheilukoulu, johon saapuu huippu-urheilijoita ympäri maata, ja toimintamahdollisuudet vain paranevat uusien tilojen ansiosta. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on vankka setti merkittäviä hankesuunnitelma/kaava-asioita:

  • Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (1,5 km:n pituinen noin 160 milj euron tunneli, joka varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelä -suunnassa ja turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia
  • Jakomäen Sydämen eli Jakomäen palvelut (koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, kansalaisjärjestöt) yhdistävän 37 miljoonan euron hankkeen hankesuunnitelma/asemakaava,
  • Hakaniemen hotellin (hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentaminen pääosin täyttömaalle) asemakaavan muuttaminen,
  • Töölön sairaalan (sairaalatoiminnot siirtyvät Meilahteen, sairaalan tilalle asumista) asemakaavan muuttaminen ja
  • Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen Raide-Jokerin toteuttamista varten.

Kaikki ovat mielenkiintoisia kaava-asioita, joten kannattaa asettautua popcornien kanssa ruudun ääreen klo 18 osoitteeseen www.helsinkikanava.fi. Keskustelua käytäneen pitkään ainakin Sörnäistentunnelin asemakaavasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 käsittelyä.

Lautakunta käsittelee Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä. Vuonna 1953 rakennetut ala-asteen tilat ovat peruskorjausiässä. Perusparannuksen lisäksi piharakennukseen toteutetaan laajennusosa. Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esikoululaisen ja alakoululaisen käyttöön. Tilat tulevat olemaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset, monipuoliset ja joustavat, edistäen toimintaa ja taaten oppilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Hankkeen kustannusennuste on 22,2 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018–2028. Nykyinen palveluverkko koostuu 19 toimipaikasta. Suunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista ja 2 uuden toimipaikan rakentamista Myllypuroon ja Roihupeltoon. Myllypuron kampusta odotan erityisen innokkaasti: sinne luodaan yhdessä Metropolian kanssa huikea rakennusalan koulutuskampus. Luovuttavista toimipaikoista 8 on vuokratiloja ja 3 omia tiloja. Uusien toimipaikkojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, ja toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Toimipaikkaverkko 2028 tulee koostumaan 10 toimipaikasta.

Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanteen. Valmistelussa on palvelusetelimalli, jonka toteutuessa palveluseteliä voi käyttää päiväkodissa. Palvelusetelimallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa, kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä talousarvioasioiden lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla.

Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisu koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Alueelle suunnitellaan nykyisten toimintojen lisäksi uutta koulua ja päiväkotia sekä nykyisen päiväkodin laajennusta, liikuntapuistoa ja leikkikenttää. Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palvelurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta.

Lisäksi mm. katu- ja puistosuunnitelmia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotusta ja annetaan lausunto valtuutettujen talousarvioaloitteista.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee hieman omituiselta kuulostavaa Helsingin kaupungin valitusta koskien lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemää päätöstä ikkunoiden uusimislupa-asiassa. En edes yritä kommentoida tätä asiaa, mutta Hesari tästä jo kirjoitti.

Erinomaista kohta alkavaa viikkoa!

 

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 24 Aug 2018 18:04:56 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018 <p>Kaupunginhallituksessa mm. Veräjämäen, Töölön sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen asemakaavamuutokset, raitiotievarikot ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa pienrakennusten myyntiä ja Vallilanlaakson raitiotien asemakaava. Sote-lautakunnassa mm. Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 20.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-20_Khs_31_El">Kaupunginhallitus</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 21.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-08-21_Kuja_5_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aikalautakunnan-liikuntajaosto-poytakirjat">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-08-21_Sotelk_14_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-21_Talk_9_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 23.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-23_Palkejk_4_El">Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Veräjämäen Maaherrantien ympäristön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/F7CCA312-40CF-C7BA-9EDA-5EC2EB200000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muutos. Kaavaratkaisu ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja etenkin Raide-Jokerin toteuttamisen.</p><p>Töölön sairaalan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/8F4DDFE6-78D8-C952-9750-6371F5600000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> muutetaan. Sairaalatoiminta päättyy alueella 2020-luvulla ja siirtyy Meilahteen. Alueelle rakennetaan sen jälkeen asuntoja.</p><p>Jakomäen sydämen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/70038C00-84A6-C599-8D20-633A22E00000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> muutetaan. &nbsp;Nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-. leikkipuisto- ja muut palvelurakennukset puretaan ja korvataan nykyisen yläkoulun paikalle ja uimahallin yhteyteen pystytettävällä uudella palvelurakennuksella, jossa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Hieno hanke, jota kutsutaan siis nimellä Jakomäen sydän.</p><p>HKL on tarjoutunut Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi. Asia merkitään kaupunginhallituksessa tiedoksi. HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan tämän vuoden lopussa.</p><p>Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.</p><p>Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät kaksi viikkoa sitten pöydälle. Tällä kertaa päässemme asiassa eteenpäin. Tilojen maksuttoman käytön mahdollisuudet kaupunkilaisille lisääntyvät merkittävästi. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja tiloihin liittyvistä ohjeista.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta</strong> käsittelee talousarvion ja lukuisten talousarvioaloitteiden lisäksi pienrakennusten myyntiä kuluvan vuoden aikana. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Jos haluat kokeilla onneasi, luettelo myytävistä rakennuksista löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El/6D3DBDF3-9BE7-C650-8C7A-641BCCA00000/Liite.pdf">täältä</a>.</p><p>Vallilanlaakson raitiotien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El/2D78D660-03D2-C383-97BF-6464EFA00000/Liite.pdf">asemakaava</a> ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskukseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille.&nbsp;&nbsp;</p><p>Lisäksi mm. katusuunnitelmia.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Budjetti kasvaa esityksen mukaan 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.</p><p>Isona asiana listalla on myös Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan HUSsiin. Päivystyksen integraation tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta. Sosiaali- jakriisipäivystys eivät siirry HUSsiin, vaan ne liitetään terveys- ja päihdepalvelut &ndash;palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluita.</p><p>Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen asiakasmaksuista.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa mm. Veräjämäen, Töölön sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen asemakaavamuutokset, raitiotievarikot ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa pienrakennusten myyntiä ja Vallilanlaakson raitiotien asemakaava. Sote-lautakunnassa mm. Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille.

 

Maanantai 20.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 21.8. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Torstai 23.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muutos. Kaavaratkaisu ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja etenkin Raide-Jokerin toteuttamisen.

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Sairaalatoiminta päättyy alueella 2020-luvulla ja siirtyy Meilahteen. Alueelle rakennetaan sen jälkeen asuntoja.

Jakomäen sydämen asemakaavaa muutetaan.  Nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-. leikkipuisto- ja muut palvelurakennukset puretaan ja korvataan nykyisen yläkoulun paikalle ja uimahallin yhteyteen pystytettävällä uudella palvelurakennuksella, jossa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Hieno hanke, jota kutsutaan siis nimellä Jakomäen sydän.

HKL on tarjoutunut Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi. Asia merkitään kaupunginhallituksessa tiedoksi. HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan tämän vuoden lopussa.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät kaksi viikkoa sitten pöydälle. Tällä kertaa päässemme asiassa eteenpäin. Tilojen maksuttoman käytön mahdollisuudet kaupunkilaisille lisääntyvät merkittävästi. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja tiloihin liittyvistä ohjeista.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvion ja lukuisten talousarvioaloitteiden lisäksi pienrakennusten myyntiä kuluvan vuoden aikana. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Jos haluat kokeilla onneasi, luettelo myytävistä rakennuksista löytyy täältä.

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskukseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille.  

Lisäksi mm. katusuunnitelmia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Budjetti kasvaa esityksen mukaan 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Isona asiana listalla on myös Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan HUSsiin. Päivystyksen integraation tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta. Sosiaali- jakriisipäivystys eivät siirry HUSsiin, vaan ne liitetään terveys- ja päihdepalvelut –palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluita.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen asiakasmaksuista.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 19 Aug 2018 15:29:08 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 33/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018 <p>Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 13.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-13_Khs_30_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 14.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-08-14_Kklku_9_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-08-14_Sotelk_13_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 16.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-16_HKLjku_13_El"><u>Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 17.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.</p><p>Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</strong> käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkisuunnittelulautakunnassa </strong>käsitellään Puotinharjun Puhoksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El/474EE740-239E-C375-8CE2-63B4CA100000/Liite.pdf"><u>ostoskeskuksen alueen</u></a> varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005788113.html"><u>Helsingin Sanomat</u></a> kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.</p><p>Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.</p><p>Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.

 

Maanantai 13.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 14.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Torstai 16.8.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 17.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.

Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.

Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.

Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.

Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.  

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitellään Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.

Helsingin Sanomat kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.

Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 12 Aug 2018 13:05:45 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018
Kuntapolitiikan viikko 32/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018 <p>Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 9.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallituksen aamukoulu</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>jatketaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3&nbsp;000 asukasta ja alueen valmistuttua 25&nbsp;000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle &ndash; erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.</p><p>&nbsp;</p><p>Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.</p><p>&nbsp;</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>&nbsp;</p><p>Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.&nbsp; Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018</p><p>&nbsp;</p><p>Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan <a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx"><u>lausunto</u></a> sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!</p><p>Hyvää uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.

 

Maanantai 6.8. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 9.8. 

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3 000 asukasta ja alueen valmistuttua 25 000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle – erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.

 

Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.

 

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

 

Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.  Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018

 

Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

 

Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!

Hyvää uutta viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 03 Aug 2018 11:23:49 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 26/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018 <p>Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 25.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 28.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.</p><p>Hakaniemen hotellin <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.

 

Maanantai 25.6. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 28.6. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.

Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Hakaniemen hotellin asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.

 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!

 

 

 

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 24 Jun 2018 17:04:10 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018 <p>Kaupunginhallituksessa esillä Sörnäistentunneli ja monitoimihalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Lautakunnissa käsitellään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta vuosille 2019-2028 ja Jakomäen Sydän -hanketta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen.</p><p><strong>Maanantai 18.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-18_Khs_26_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-18_Koja_9_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 19.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-06-19_Kklku_8_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-19_Kylk_18_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-06-19_Kuvalk_12_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-06-19_Sotelk_12_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-19_Pelku_7_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 20.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-20_Kvsto_13_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-20_Talpajku_3_El"><u>Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttaminen. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.</p><p>Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi viime kokouksessa pöydälle jääneen henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Olisin toivonut, että strategiaohjelmassa korostettu hyvin johtamisen merkitys olisi otettu näkyvämmin esiin yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja minulta tuleekin ohjelmaan muutama lisäys esim. niitä tilanteita varten, joissa esimies käyttäytyy asiattomasti tai yksikössä on jo pitkään ollut huonot työhyvinvointitulokset.</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>on esillä Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus. Eniten palautetta on tullut viimeksi pöydälle jääneestä UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskevasta selvityksestä. Säätiöllä on ollut jo pitkään taloudellisia ongelmia, joten nyt pitäisi löytää niihin kestävä ratkaisu.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>on esillä Helsingin osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun (4 tuntia päivässä) ensi lukuvuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun 400&nbsp;000 euroa kompensoimaan menetettyä maksutuloa.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2028. Rakentamisohjelmaluonnoksessa on toimialallamme yhteensä 131 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 73 ja korjaushankkeita 58. Hankkeista 44 on varhaiskasvatuksen, 42 perusopetuksen, 12 ruotsinkielisten palvelujen, 21 toisen asteen ja vapaan sivistystyön ja 21 palvelujen yhteishanketta. Lisäksi toteutetaan vuosittain lukuisia pieniä toiminnallisia muutoshankkeita. Harmillista on, että eräitä hankkeita on myöhennetty aikataulujen viivästymisen vuoksi &ndash; nämä pitää vielä selvittää ennen tiistain kokousta.</p><p>Annamme lausunnon myös Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee Jakomäen peruskoululle, päiväkodille, nuorisotoimelle ja leikkipuistotoiminnalle rakennettavia uusia tiloja. Samassa yhteydessä puretaan yläkoulun rakennus lukuun ottamatta liikuntasalia, joka perusparannetaan, sekä uimahallia. Hanke on alueen palvelujen kannalta olennaisen tärkeä. Rakennus toteutetaan allianssihankkeena.</p><p>Käsittelyssä on myös demareiden ryhmäaloite maksuttomista välineistä toisen asteen opiskelijoille. Aloitteessa on hyvät pyrkimykset, mutta sen kustannukset olisivat peräti 19,4 miljoonaa euroa, minkä vuoksi en itse voi aloitetta kannattaa. Joutuisimme tietenkin maksamaan materiaalit sekä kaupungin kouluissa että yksityisissä sopimuskouluissa (40 prosenttia lukion opiskelijoista) opiskeleville, minkä lisäksi helsinkiläiset veronmaksajat maksaisivat myös Helsingissä opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kulut (noin kolmannes opiskelijoista). Tämä todennäköisesti houkuttelisi Helsinkiin jonkin verran lisää ulkopaikkakuntalaisia, mikä lisäisi kustannuksia entisestään ja vaikeuttaisi helsinkiläisten mahdollisuuksia saada koulutuspaikka. Mielestäni Helsingin ei pidä lähteä tähän yksinään vaan odottaa valtakunnallisia ratkaisuja.</p><p>Päiväkoti Sarvannon toiminta on jouduttu lakkauttamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Päiväkodissa hoidossa olleet lapset (33) on mahdollista sijoittaa lähipäiväkoteihin.</p><p>Paviljonkipäiväkoti Violanpuistoa koskeva tarveselvitys herätti alueella närää, koska ensimmäisten suunnitelmien perusteella paviljonki oli tarkoitus sijoittaa keskelle urheilukenttää. Uusimpien suunnitelmien mukaan rakennus sijoitetaan siten, että puiston hiekkakentästä jää edelleen noin 2/3 nykyiseen käyttöön. Päiväkotipaikat joka tapauksessa tarvitaan.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään vuokrausperusteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle.</p><p>Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/1F7B0013-AC8E-C3CE-A7A2-6382A1700000/Liite.pdf"><u>Hesari</u></a> jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva. Kalevan tulevaisuus on turvattava Lyyran suunnittelun yhteydessä.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta ja Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmaa omien toimintojensa näkökulmasta.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet. Myös sote-lautakunta käsittelee talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta.</p><p>Esityslistalla on myös selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä (mitähän tämä tarkoittaa), joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, linkittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. Suunnitelmaan kuuluu hävikkiruoan toimintaprosessi, ja siihen kuuluu logistiikkakeskuksen perustaminen.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>kokoontuu viimeistä kertaa ennen parin kuukauden kesätaukoa. Ikiaikaiseen tapaan kesäkokouksen esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöksen analysointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia kaikkea mahdollista asiaan liittyvää ja liittymätöntä, joten tässä poikkeuksellisesti jo klo 16 alkavassa kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaa osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi">www.helsinkikanava.fi</a>.</p><p>Hyvää juhannusta!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa esillä Sörnäistentunneli ja monitoimihalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Lautakunnissa käsitellään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta vuosille 2019-2028 ja Jakomäen Sydän -hanketta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

Maanantai 18.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 19.6. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 20.6.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.

Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi viime kokouksessa pöydälle jääneen henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Olisin toivonut, että strategiaohjelmassa korostettu hyvin johtamisen merkitys olisi otettu näkyvämmin esiin yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja minulta tuleekin ohjelmaan muutama lisäys esim. niitä tilanteita varten, joissa esimies käyttäytyy asiattomasti tai yksikössä on jo pitkään ollut huonot työhyvinvointitulokset.

Konsernijaostossa on esillä Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus. Eniten palautetta on tullut viimeksi pöydälle jääneestä UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskevasta selvityksestä. Säätiöllä on ollut jo pitkään taloudellisia ongelmia, joten nyt pitäisi löytää niihin kestävä ratkaisu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä Helsingin osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun (4 tuntia päivässä) ensi lukuvuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun 400 000 euroa kompensoimaan menetettyä maksutuloa.

Lautakunta antaa lausunnon toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2028. Rakentamisohjelmaluonnoksessa on toimialallamme yhteensä 131 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 73 ja korjaushankkeita 58. Hankkeista 44 on varhaiskasvatuksen, 42 perusopetuksen, 12 ruotsinkielisten palvelujen, 21 toisen asteen ja vapaan sivistystyön ja 21 palvelujen yhteishanketta. Lisäksi toteutetaan vuosittain lukuisia pieniä toiminnallisia muutoshankkeita. Harmillista on, että eräitä hankkeita on myöhennetty aikataulujen viivästymisen vuoksi – nämä pitää vielä selvittää ennen tiistain kokousta.

Annamme lausunnon myös Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee Jakomäen peruskoululle, päiväkodille, nuorisotoimelle ja leikkipuistotoiminnalle rakennettavia uusia tiloja. Samassa yhteydessä puretaan yläkoulun rakennus lukuun ottamatta liikuntasalia, joka perusparannetaan, sekä uimahallia. Hanke on alueen palvelujen kannalta olennaisen tärkeä. Rakennus toteutetaan allianssihankkeena.

Käsittelyssä on myös demareiden ryhmäaloite maksuttomista välineistä toisen asteen opiskelijoille. Aloitteessa on hyvät pyrkimykset, mutta sen kustannukset olisivat peräti 19,4 miljoonaa euroa, minkä vuoksi en itse voi aloitetta kannattaa. Joutuisimme tietenkin maksamaan materiaalit sekä kaupungin kouluissa että yksityisissä sopimuskouluissa (40 prosenttia lukion opiskelijoista) opiskeleville, minkä lisäksi helsinkiläiset veronmaksajat maksaisivat myös Helsingissä opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kulut (noin kolmannes opiskelijoista). Tämä todennäköisesti houkuttelisi Helsinkiin jonkin verran lisää ulkopaikkakuntalaisia, mikä lisäisi kustannuksia entisestään ja vaikeuttaisi helsinkiläisten mahdollisuuksia saada koulutuspaikka. Mielestäni Helsingin ei pidä lähteä tähän yksinään vaan odottaa valtakunnallisia ratkaisuja.

Päiväkoti Sarvannon toiminta on jouduttu lakkauttamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Päiväkodissa hoidossa olleet lapset (33) on mahdollista sijoittaa lähipäiväkoteihin.

Paviljonkipäiväkoti Violanpuistoa koskeva tarveselvitys herätti alueella närää, koska ensimmäisten suunnitelmien perusteella paviljonki oli tarkoitus sijoittaa keskelle urheilukenttää. Uusimpien suunnitelmien mukaan rakennus sijoitetaan siten, että puiston hiekkakentästä jää edelleen noin 2/3 nykyiseen käyttöön. Päiväkotipaikat joka tapauksessa tarvitaan.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään vuokrausperusteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle.

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä Hesari jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva. Kalevan tulevaisuus on turvattava Lyyran suunnittelun yhteydessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta ja Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmaa omien toimintojensa näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet. Myös sote-lautakunta käsittelee talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta.

Esityslistalla on myös selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä (mitähän tämä tarkoittaa), joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, linkittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. Suunnitelmaan kuuluu hävikkiruoan toimintaprosessi, ja siihen kuuluu logistiikkakeskuksen perustaminen.

Kaupunginvaltuustossa kokoontuu viimeistä kertaa ennen parin kuukauden kesätaukoa. Ikiaikaiseen tapaan kesäkokouksen esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöksen analysointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia kaikkea mahdollista asiaan liittyvää ja liittymätöntä, joten tässä poikkeuksellisesti jo klo 16 alkavassa kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaa osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Hyvää juhannusta!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 17 Jun 2018 16:54:17 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018 <p>Kaupunginhallituksessa kaupungin tilinpäätös sekä koulujen perusparannuksia. Konsernijaostossa mietitään UMO:n uusia suuntia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin parissa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 4.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-04_Khs_23_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-04_Koja_8_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 5.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-05_Kylk_16_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>Sosiaali- ja terveyslautakunta</p><p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös. Vuosi meni hyvin, sillä tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 483 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Maanmyyntituloja kertoi 143 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu &ndash; sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 165 miljoonaa euroa.</p><p>&nbsp;</p><p>Pihlajiston ala-asteen ja Kallion lukion perusparannuksia sekä Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan (Pohjois-Haaga) uudisrakennusta koskevat hankesuunnitelmat hyväksytään. Kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita toimialani kannalta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kruunuvuoren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-04_Khs_23_El/947C37DA-E45D-4A8B-B209-F8BD3C8D01F3/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Alue käsittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren kallioiden metsäalueen. Vanhan öljysataman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle. Tulossa on kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, mutta pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi, jolle rakennetaan ympäristön ehdoilla jalankulkureitit.</p><p>&nbsp;</p><p>Sörnäistentunnelin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-04_Khs_23_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa tunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman alueen rakentuessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luovutaan. Terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alusta helsinkiläisiltä. Eduskunnan oikeusasiamies totesi kantelusta lokakuussa 2017 tekemässään päätöksessä, että terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Niinpä myös ulkokuntalaiset ja Suomen ulkopuolelta tulevatkin on vapautettava terveyskeskusmaksusta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti &ndash; Kalasataman keskus &ndash; Vallilanlaakso &ndash; Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma jäi myös viimeksi pöydälle. Toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>on esillä mm. UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Selvityksessä on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joita esitetään jaostolle hyväksyttäviksi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnalla </strong>oli viimeksi superpitkä esityslista, ja niinhän siinä kävi, että suuri osa asioista jäi pöydälle.</p><p>&nbsp;</p><p>Vihdintien ja Huopalahdentien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/124BAFCD-693C-CC19-8FBD-634DD2500000/Liite.pdf"><u>bulevardikaupungin</u></a> suunnitteluperiaatteet on iso asia, joka liittyy kaupunginhallituksen listalla olevaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin yleisilmeestä halutaan urbaani. Visiona on, että bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Töölön sairaalan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-05_Kylk_16_El/3A992C09-73BE-CEA6-94BF-5FA621300000/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Tämän legendaarisen sairaalan &ndash; itsekin olin sairaalassa potilaana 6-vuotiaana &ndash; toiminta päättyy 2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Töölön alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilytetään.</p><p>&nbsp;</p><p>Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään valtuutettujen aloitteita.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>on samoin valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. tekojäärataa Lauttasaareen ja maauimalapohjaista uimahallia Puistolaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsinki-päivä lähestyy! Tiistaina 12.12. luvassa valtavasti ohjelmaa ympäri kaupunkia. Tutustu tarjontaan täällä: <a href="http://helsinkipaiva.fi/"><u>http://helsinkipaiva.fi/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää viikonloppua ja alkavaa uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa kaupungin tilinpäätös sekä koulujen perusparannuksia. Konsernijaostossa mietitään UMO:n uusia suuntia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin parissa.

 

Maanantai 4.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 5.6. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös. Vuosi meni hyvin, sillä tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 483 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Maanmyyntituloja kertoi 143 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu – sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 165 miljoonaa euroa.

 

Pihlajiston ala-asteen ja Kallion lukion perusparannuksia sekä Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan (Pohjois-Haaga) uudisrakennusta koskevat hankesuunnitelmat hyväksytään. Kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita toimialani kannalta.

 

Kruunuvuoren asemakaavaa muutetaan. Alue käsittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren kallioiden metsäalueen. Vanhan öljysataman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle. Tulossa on kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, mutta pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi, jolle rakennetaan ympäristön ehdoilla jalankulkureitit.

 

Sörnäistentunnelin asemakaavaa muutetaan. Muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa tunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman alueen rakentuessa.

 

Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luovutaan. Terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alusta helsinkiläisiltä. Eduskunnan oikeusasiamies totesi kantelusta lokakuussa 2017 tekemässään päätöksessä, että terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Niinpä myös ulkokuntalaiset ja Suomen ulkopuolelta tulevatkin on vapautettava terveyskeskusmaksusta.

 

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

 

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma jäi myös viimeksi pöydälle. Toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

 

Konsernijaostossa on esillä mm. UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Selvityksessä on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joita esitetään jaostolle hyväksyttäviksi.

 

Kaupunkiympäristölautakunnalla oli viimeksi superpitkä esityslista, ja niinhän siinä kävi, että suuri osa asioista jäi pöydälle.

 

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet on iso asia, joka liittyy kaupunginhallituksen listalla olevaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin yleisilmeestä halutaan urbaani. Visiona on, että bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

 

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Tämän legendaarisen sairaalan – itsekin olin sairaalassa potilaana 6-vuotiaana – toiminta päättyy 2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Töölön alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilytetään.

 

Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on samoin valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. tekojäärataa Lauttasaareen ja maauimalapohjaista uimahallia Puistolaan.

 

Helsinki-päivä lähestyy! Tiistaina 12.12. luvassa valtavasti ohjelmaa ympäri kaupunkia. Tutustu tarjontaan täällä: http://helsinkipaiva.fi/

 

Hyvää viikonloppua ja alkavaa uutta viikkoa!

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 01 Jun 2018 10:30:56 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018 <p>Kaupunginhallituksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvion raami, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma ja yleiskaavan toteuttamisohjelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma ja Lauttasaaren uusi koulu&amp;päiväkoti. Kaupunkiympäristölautakunnassa huikean pitkä lista, esim. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin ja jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen valtavan aloitekasan käsittelyä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 28.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-28_Khs_22_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-28_Eja_7_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 29.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-05-29_Kklku_7_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-29_Pelku_6_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-05-29_Nuja_4_El"><u>Kulttuurilautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 30.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-30_Kvsto_11_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 31.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-31_HKLjku_11_El"><u>Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-05-31_Kuja_4_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 1.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>isoin asia on vuoden 2918 talousarvion raamin hyväksyminen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina.</p><p>Mittava asia on myös Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti &ndash; Kalasataman keskus &ndash; Vallilanlaakso &ndash; Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.</p><p>Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.</p><p>Kaupunginhallituksessa hyväksytään myös Vuosaaren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-05-28_Khs_22_El/6D8B0383-0DA9-CB68-8C72-635EAFA00000/Liite.pdf"><u>Aromikujan</u></a> alueen ja Kaarelan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-05-28_Khs_22_El/B3034ED6-E9F9-C445-8D98-624D3A100000/Liite.pdf"><u>Puustellintie</u></a> 1:n asemakaavojen muutokset.</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>hyväksytään Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>käsitellään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätavoitteet ovat, että 1) kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään, 2) oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia, 3) toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 4) henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.</p><p>Aamutoimintaa järjestetään perusopetuksessa ensi lukuvuonnakin eka- ja tokaluokkalaisille, ja se vakiinnutetaan osaksi toimialan palveluja.</p><p>Käsittelyssä on myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami.</p><p>Tutkittavana on lisäksi kasa aloitteita, joista eniten huomiota on saanut aloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kustannukset nousisivat 19,4 miljoonaan euroon. Vaihtoehtona esitetään esim. kirjaston palvelujen kehittämistä ja tuen keskittämistä erityisesti niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia rahoittaa opiskeluaan. Minusta pitäisi ennen kaikkea odottaa valtakunnallista ratkaisua eikä ryhtyä houkuttelemaan Helsinkiin yhä lisää lukiolaisia maksuttomalla koulutuksella, jos naapurikunnissa ei ole samaa tarjolla.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon myös Lauttasaaren uuden ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Tilat voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2020.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan </strong>esityslista on hengästyttävä.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/AD15941A-2318-C87E-8EAE-62DC40600000/Liite.pdf"><u>Roihupellon</u></a> teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle.</p><p>Uutena isona asiana listalla ovat Vihdintien ja Huopalahdentien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/124BAFCD-693C-CC19-8FBD-634DD2500000/Liite.pdf"><u>bulevardikaupungin</u></a> suunnitteluperiaatteet. Listatekstin mukaan Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Munkkiniemeä, Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Yleisilmeestä tulee urbaani, bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.</p><p>Malmin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/96829D62-178E-C5BE-8E6D-58B9FC700001/Liite.pdf"><u>lentoasemakin</u></a> on listalla. Tällä kertaa kyseessä on lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autohallille laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/D1B17359-78DC-CB4E-8C3B-6372C9300000/Liite.pdf"><u>Jätkäsaarenlaiturin</u></a> liikennesuunnitelma kiinnostaa varmasti ainakin Länsisataman suunnalla asuvia. Jätkäsaarenlaiturin uudessa liikennesuunnitelmassa kadun kolmatta ryhmittymiskaistaa on pidennetty noin 50 metrillä. Kaistan pidentäminen ei aiheuta muutoksia raitio- tai pyöräliikenteen järjestelyihin. Jalankulun käyttämä katutila tulee kaventumaan nykyisestä paikoin noin 80 senttimetriä.</p><p>Lisäksi valtavasti pieniä asemakaavan muutoksia, puistosuunnitelmia, vastauksia aloitteisiin ym.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>jatketaan erityisesti viimeksi pöydälle jääneen aloitekasan kanssa, ja kokouksen seuraamiseen kannattaa kotisohvilla varata jälleen runsaat eväät. Kokous alkaa kuitenkin kyselytunnilla, joka antaa mahdollisuuden käsitellä melkein mitä tahansa ajankohtaista kysymystä.</p><p>Erinomaista viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvion raami, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma ja yleiskaavan toteuttamisohjelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma ja Lauttasaaren uusi koulu&päiväkoti. Kaupunkiympäristölautakunnassa huikean pitkä lista, esim. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin ja jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen valtavan aloitekasan käsittelyä.

 

Maanantai 28.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 29.5. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kulttuurilautakunnan nuorisojaosto

 

Keskiviikko 30.5.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 31.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Perjantai 1.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa isoin asia on vuoden 2918 talousarvion raamin hyväksyminen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina.

Mittava asia on myös Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

Kaupunginhallituksessa hyväksytään myös Vuosaaren Aromikujan alueen ja Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavojen muutokset.

Elinkeinojaostossa hyväksytään Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätavoitteet ovat, että 1) kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään, 2) oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia, 3) toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 4) henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.

Aamutoimintaa järjestetään perusopetuksessa ensi lukuvuonnakin eka- ja tokaluokkalaisille, ja se vakiinnutetaan osaksi toimialan palveluja.

Käsittelyssä on myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami.

Tutkittavana on lisäksi kasa aloitteita, joista eniten huomiota on saanut aloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kustannukset nousisivat 19,4 miljoonaan euroon. Vaihtoehtona esitetään esim. kirjaston palvelujen kehittämistä ja tuen keskittämistä erityisesti niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia rahoittaa opiskeluaan. Minusta pitäisi ennen kaikkea odottaa valtakunnallista ratkaisua eikä ryhtyä houkuttelemaan Helsinkiin yhä lisää lukiolaisia maksuttomalla koulutuksella, jos naapurikunnissa ei ole samaa tarjolla.

Lautakunta antaa lausunnon myös Lauttasaaren uuden ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Tilat voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on hengästyttävä.

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle.

Uutena isona asiana listalla ovat Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Listatekstin mukaan Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Munkkiniemeä, Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Yleisilmeestä tulee urbaani, bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

Malmin lentoasemakin on listalla. Tällä kertaa kyseessä on lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autohallille laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma kiinnostaa varmasti ainakin Länsisataman suunnalla asuvia. Jätkäsaarenlaiturin uudessa liikennesuunnitelmassa kadun kolmatta ryhmittymiskaistaa on pidennetty noin 50 metrillä. Kaistan pidentäminen ei aiheuta muutoksia raitio- tai pyöräliikenteen järjestelyihin. Jalankulun käyttämä katutila tulee kaventumaan nykyisestä paikoin noin 80 senttimetriä.

Lisäksi valtavasti pieniä asemakaavan muutoksia, puistosuunnitelmia, vastauksia aloitteisiin ym.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan erityisesti viimeksi pöydälle jääneen aloitekasan kanssa, ja kokouksen seuraamiseen kannattaa kotisohvilla varata jälleen runsaat eväät. Kokous alkaa kuitenkin kyselytunnilla, joka antaa mahdollisuuden käsitellä melkein mitä tahansa ajankohtaista kysymystä.

Erinomaista viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 27 May 2018 20:25:51 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018